Teenustasud | Finnair Eesti

Teenustasud Eestis

Kuvatakse ainult teenustasud. Võimalikest lisatasudest teavitatakse muudatuse või tagasimakse tegemisel.

Internetist ostetud lennupiletite teenustasu sõltub lähteriigist. Nime muutmise tasu oleneb nii lähte- kui ka sihtriigist.

Teenustasud ei kuulu tagasimaksmisele.

Mõnesse Põhja-Ameerika sihtkohta suunduvate lendude piletitele ei kohaldata interneti teel ostmise teenustasu.

Lennupiletid*

Tasu

Finnairi esindusest ostetud piletid

25 €

oneworldi tooted**

50 €


Muudatused

Tasu

Pileti uuesti väljastamine

25 €

Nime parandamine

25 €

Nime muutmine piletitüüpidel, mille puhul on see lubatud (lühilend/kauglend)***

150/400 €


Tagasimakse

Tasu

Kohaldatakse osaliselt hüvitatavale piletile (lennupileti hind ja/või maksud)****

50 €


Finnair Plusi broneeringud

Tasu

Muudatus

50 €

Tagasimakse

50 €

Finnair Plusi punktide kandmine ühelt kontolt teisele

20 €

Finnair Plusi preemiapunktide vahetamine tasemepunktide vastu

20 €

* American Expressi, Diners Clubi või Universal Air Travel Plani krediitkaardiga maksmisel küsitakse lisatasu 1,95% pileti koguhinnast. See tasu ei kehti väikelaste puhul.

** Mittetagastatav planeerimistasu. Arvestatakse broneeringu tegemise ajal. Piletite väljastamise ajal mingisugust täiendavat teenustasu ei küsita.

*** Lühilendude alla kuuluvad Euroopa siselennud ning kauglendude alla kuuluvad lennud, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ning Lähis-Ida.

**** Kui broneering on tehtud vähemalt 7 päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saad broneeringu tühistada tagasimaksetasuta 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest. Lisateabe saamiseks võta ühendust meie klienditeenindusega.

Navigeerisite leheküljele: Teenustasud