Teenustasud | Finnair Eesti

Teenustasud Eestis

Kuvatakse ainult teenustasud. Võimalikest lisatasudest teavitatakse muudatuse või tagasimakse tegemisel.

Internetist ostetud lennupiletite teenustasu sõltub lähteriigist. Nime muutmise tasu oleneb nii lähte- kui ka sihtriigist.

Teenustasud ei kuulu tagasimaksmisele.

Mõnesse Põhja-Ameerika sihtkohta suunduvate lendude piletitele ei kohaldata interneti teel ostmise teenustasu.

Lennupiletid*

Tasu

Finnairi esindusest ostetud piletid

25 €

oneworldi tooted**

50 €


Muudatused

Tasu

Pileti uuesti väljastamine

25 €

Nime parandamine

25 €

Nime muutmine piletitüüpidel, mille puhul on see lubatud (lühilend/kauglend)***

150/400 €


Tagasimakse

Tasu

Kohaldatakse osaliselt hüvitatavale piletile (lennupileti hind ja/või maksud)****

50 €


Finnair Plusi broneeringud

Tasu

Muudatus

50 €

Tagasimakse

50 €

Finnair Plusi punktide kandmine ühelt kontolt teisele

20 €

Finnair Plusi preemiapunktide vahetamine tasemepunktide vastu

20 €

* American Expressi, Diners Clubi või Universal Air Travel Plani krediitkaardiga maksmisel küsitakse lisatasu 1,95% pileti koguhinnast. See tasu ei kehti väikelaste puhul.

** Mittetagastatav planeerimistasu. Arvestatakse broneeringu tegemise ajal. Piletite väljastamise ajal mingisugust täiendavat teenustasu ei küsita.

*** Lühilendude alla kuuluvad Euroopa siselennud ning kauglendude alla kuuluvad lennud, mille siht- või lähtekoht on Põhja-Ameerika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ja Lähis-Ida.

**** Kui broneering on tehtud vähemalt 7 päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saad broneeringu tühistada tagasimaksetasuta 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest. Võta lisateabe saamiseks ühendust meie klienditeenindusega. Lihtsaim ja kiireim viis meiega ühendust võtta on vestluse teel.

Navigeerisite leheküljele: Teenustasud