Veebilehe Finnair.com kättesaadavus | Finnair Eesti

Veebilehe Finnair.com kättesaadavus

Vastavuse olek

Finnair on pühendunud veebi kättesaadavuse tagamisele puuetega inimestele. Täiendame pidevalt oma digitaalset kasutuskogemust ja rakendame asjakohaseid juurdepääsetavust käsitlevaid standardeid.

See kättesaadavuse avaldus on loodud 22. oktoobril 2019 ja selles kirjeldatakse veebilehe Finnair.com vastavust veebisisu kättesaadavuse suunistele. Nendes suunistes on määratletud nõuded, mille abil saavad disainerid ja arendajad täiustada puuetega inimeste juurdepääsetavust. Lisaks on määratud vastavuse kolm taset: tase A, tase AA ja tase AAA.

Nende hindamiste põhjal vastab veebisait Finnair.com osaliselt määratud nõuetele ja on lähedal kättesaadavuse suuniste versiooni 2.1 AA tasemele.

Osaline vastavus tähendab seda, et osa sisust, nagu värvide kontrastid, ei vasta täielikult kättesaadavust käsitlevatele standarditele. Mõned veebilehed ei toeta täielikult abitehnoloogiat (nt ekraanilugejaid). Hindame teie tagasisidet selle hinnangu osas.

Tahame, et meie veebisait ja teenused oleksid kättesaadavad kõikidele kasutajatele, mistõttu hindame ja täiendame pidevalt veebisaidil olevat sisu. Korraldame regulaarselt Applause’i välisauditeid ja värskendame veebilehe Finnair.com kättesaadavuse avaldust.

Mitte ligipääsetav sisu

Allpool loetletud sisu on mitte ligipääsetav kirjeldatud põhjustel: mittevastavus digiteenuste õigusakti 306/2019 sätetele.

Järgmine sisu ja/või funktsionaalsus (ainult inglise keeles) ei vasta veel WCAG nõuetele:

BOOKING

Screen readers

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced 
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank' 
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced 
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced 
 • 1.1.1 Select Payment Method: Decorative horizontal line announced as 'separator' 
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state     
 • 1.3.1 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 1.3.1 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 1.3.1 Select Payment Method: iFrames have no title
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal
 • 1.3.1 No label associated with dropdown 
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in text field
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as link is implemented as button without descriptive label
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions not correct for iPhone
 • 2.1.1 Not possible to focus content of expanded passenger button
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique 
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links
 • 2.4.6 Insufficient context for "Book Now" buttons and links
 • 2.4.6 Two different buttons to add kids are announced with the same name 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements 
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state 
 • 4.1.2 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 4.1.2 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such
 • 4.1.2 Links in "Other options" overlay are announced without any role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 Calendar cannot be focused using keyboard
 • 2.4.3 Focus issues in modal

Colour

 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour

Other

 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such 


CUSTOMER CARE

Screen readers

 • 1.3.1 Invisible instruction to select country focused and announced 
 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters 
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context 
 • 3.3.2 Full screen button is not announced appropriately 

Video

 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided


CONTACT FORM

Screen readers

 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 Incorrectly implemented structure of headings 
 • 1.3.1 Button announced without selected state, no tab panel used 
 • 1.3.1 Day names announced as abbreviations 
 • 2.1.1 Checkbox elements cannot be activated 
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context 
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label 
 • 4.1.2 Button "Choose file" announced without a role 
 • 4.1.3 Loading animation not announced user not informed about progress 

Keyboard navigation

 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline 
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year 


FINNAIR PLUS

Screen readers

 • 1.3.1: Grouped date of birth fields announced without a group label 
 • 1.3.1: Password requirements displayed but not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 'Show' toggle not focusable

HTML validator

 • 1.3.5 Autocomplete attributes are not specified

Colour contrast

 • 1.4.3 Green text on white fails contrast ratio


Customise your trip

Screen readers

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialog title is not announced


Select language

Screen readers

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such 
 • 1.4.3 White text over varying image background fails colour contrast


Global

Colour contrast

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements


Destinations

Screen readers

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other"
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up


Menu

Screen readers

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout
 • 4.1.2 Currently selected menu option not identified as such
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state

Nende probleemide lahendamiseks tehakse pidevat tööd.

Andke tagasisidet

Hindame teie tagasisidet veebilehe Finnair.com kättesaadavuse kohta. Kui märkate probleeme seoses sisu kättesaadavusega või kui teil on selle teema kohta lisaküsimusi, siis võtke ühendust e-posti aadressil:

accessibility-feedback@finnair.com

Edastage oma sõnum inglise keeles. Püüame vastata teie kirjale 14 päeva jooksul.

Ametlikud kaebused

Kui te ei ole meie vastusega rahul, võite esitada riiklikule ametiasutusele ametliku kaebuse.

Järelevalveameti kontaktandmed:

Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Accessibility Supervisory Unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel. +358 295 016 000

Navigeerisite leheküljele: Veebilehe Finnair.com kättesaadavus