Broneeringute tingimused | Finnair Eesti

Broneeringute tingimused

Saadavus

Saadaval on piiratud arv kohti ja see arv võib muutuda. Süsteem pakub soovitud lennu, kuupäeva ja reisijate arvu jaoks madalaimat võimalikku hinda.

Kinnitatud broneering

Broneering ja selle hind kinnitatakse, kui broneerimistoiming on lõpule viidud ning klient on saanud broneeringu viitenumbri ja elektroonse pileti.

Klient on kohustatud esitama kehtivad krediitkaardi andmed ja veenduma, et kaardil on kogu summa maksmiseks piisavalt krediiti. Vastasel juhul tühistatakse broneering automaatselt.

Lennupiletite kehtivus

Pilet kehtib üks aasta alates väljastamiskuupäevast või üks aasta alates piletil oleva esimese reisi kuupäevast tingimusel, et esimene reis toimub ühe aasta jooksul alates pileti väljastamiskuupäevast.

Lennud peavad toimuma õiges järjekorras. Kui klient ei kasuta mõnda lendu, tühistatakse kõik ülejäänud lennud piletil automaatselt. Lennupilet on isiklik dokument ja seda saab kasutada ainult isik, kelle nimi on piletil.

Finnair Plusi liinilendude preemiapiletid kehtivad 12 kuud alates broneerimiskuupäevast ja tagasilend peab toimuma selle ajavahemiku jooksul.

Lennupiletite muutmine või tühistamine

Muutmise ja tühistamise tingimused määrab valitud piletitüüp.

Finnair Plusi preemialendude muutmine või tühistamine

Kui muudatus tehakse pärast pileti väljastamist, võetakse selle eest pileti kohta muutmistasu 50 eurot (või samaväärne summa muus valuutas). Lisaks sellele nõutakse täies ulatuses sisse muutmisega seotud maksud ja reisijatasud.

Pärast väljumist võib Finnair Plusi preemialennu piletit muuta 50 euro eest kuni hiljemalt üks päev enne algset tagasilendu.

Kui lend tühistatakse rohkem kui 24 tundi enne väljumist, tagastatakse punktid liikme kontole. Makstud makse, muid reisijatasusid ega aegunud punkte ei tagastata. Osaliselt kasutamata lennupileteid ei hüvitata.

Reisilisade tingimused

Reisilisasid ei saa üle kanda teisele reisijale ning neid ei muudeta ega hüvitata, välja arvatud juhul, kui Finnair ei ole saanud ostetud teenust osutada.

NB! Istekohti võidakse operatiivsetel ja turvalisuse või ohutusega seotud kaalutlustel muuta ka pärast seda, kui reisijad on lennuki pardal. Kui istekoht muutub, püüab Finnair paigutada kliendi samaväärsele istekohale.

Ühislennud

Kui lendu teenindab Finnairi partnerlennufirma, kehtivad selle lennufirma reisilisade, eriteenuste ja lennule registreerimise reeglid. IATA peamise turustava lennufirma (Most Significant Marketing Carrier, MSMC) standardis määratletakse, millise lennufirma pagasieeskirjad reisile kehtivad.

24 tunni jooksul tühistamise õigus

Kui lennupilet või reisilisa osteti vähemalt seitse päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saab klient selle tühistada 24 tunni jooksul ilma tagasimaksetasuta, võttes ühendust Finnairi klienditeenindusega.

Ametiasutuste õigus pääseda ligi broneerimisteabele

Mitme riigi ametiasutustel, sealhulgas kõigi EL-i liikmesriikide, Austraalia, Kanada ja Ameerika Ühendriikide vastavatel ametiasutustel, on seaduslik juurdepääs reisija kõikide broneeringute andmetele, kui lennu siht-, lähte- või transiitriik on kõnealune riik.

Ametiasutused kasutavad broneerimisteavet terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamiseks. Finnair avaldab broneerimisteabe ainult valitsusele, millel on seaduslik õigus teavet saada, ja ainult juhul, kui reisikava hõlmab lende kõnealusesse riiki, sellest riigist või selle riigi kaudu.

Lisainfo

Finnairi reisijate- ja pagasiveo üldtingimused

Kasutustingimused

Navigeerisite leheküljele: Broneeringute tingimused