Broneeringute tingimused | Finnair Eesti

Broneeringute tingimused

Vabad kohad

Vabade kohtade arv on piiratud ja võib muutuda. Süsteem pakub soovitud lennule, soovitud kuupäevale ja soovitud reisijatele madalaimat võimalikku hinda.

Kinnitatud broneering

Broneering ja selle hind kinnitatakse, kui broneerimistoiming on lõpule viidud ja klient on saanud broneeringu viitenumbri ja elektroonilise pileti.

Klient on kohustatud esitama õiged krediitkaardi andmed ja veenduma, et kaardil on kogusumma maksmiseks piisavalt krediiti. Vastasel juhul tühistatakse broneering automaatselt.

Lennupiletite kehtivus

Lende tuleb kasutada õiges järjekorras. Kui klient lendu ei kasuta, tühistatakse kõik ülejäänud piletil olevad lennud automaatselt. Lennupilet on isiklik dokument ja seda saab kasutada ainult inimene, kelle nimi on piletile märgitud.

Lennupiletite muutmine või tühistamine

Muutmise ja tühistamise tingimused määrab valitud pileti tüüp.

Finnair Plusi preemialendude muutmine või tühistamine

Kui muudatus tehakse pärast piletite väljastamist, tuleb maksta muutmise tasu 50 € pileti kohta või siis samaväärne summa kohalikus valuutas. Lisaks tuleb tasuda kõik muutmisega seotud maksud ja reisijatasud.

Pärast väljumist saab Finnair Plusi preemialennu piletit muuta hiljemalt üks päev enne algse tagasilennu kuupäeva. Lisaks tuleb maksta muutmise tasu 50 €.

Kui lend tühistatakse enam kui 24 tundi enne väljumist, tagastatakse punktid liikme kontole. Makstud makse, muid reisijatasusid ega aegunud punkte ei tagastata. Osaliselt kasutamata lennupileteid ei hüvitata.

Reisi lisateenuste tingimused

Reisi lisateenuseid ei saa ühelegi teisele reisijale üle kanda, neid ei saa muuta ja need ei kuulu hüvitamisele, v.a juhul kui Finnair ei suuda ostetud teenust osutada.

Märkus. Istekohti võib operatiivsetel ja turvalisuse või ohutusega seotud põhjustel muuta isegi pärast lennuki pardale minekut. Istekoha muutmise korral suunab Finnair kliendi sarnasele istekohale istuma.

Ühislennud

Kui lendu korraldab Finnairi partnerlennufirma, kehtivad reisi lisateenustele, eriteenustele ja lennule registreerimisele selle lennufirma eeskirjad. Kõige olulisemat turustatavat lennufirmat (Most Significant Marketing Carrier, MSMC) käsitlevad IATA standardid määravad, millise lennufirma eeskirjad reisile kehtivad.

Kliendi tühistamisõigus 24 tunni jooksul

Kui lennupilet või reisi lisateenused on ostetud vähemalt seitse päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saab klient broneeringu 24 tunni jooksul tühistada, ilma et tuleks maksta hüvitamistasu, võttes ühendust Finnairi klienditeenindusega.

Ametiasutuste ligipääsuõigus broneerimisteabele

Paljude riikide, sh kõikide ELi liikmesriikide, Austraalia, Kanada ja Ameerika Ühendriikide ametiasutustel on seaduse kohaselt ligipääs kõikide reisijate broneeringutes sisalduvale teabele seoses lendudega kõnealusesse riiki, kõnealusest riigist või kõnealuse riigi kaudu.

Asutused kasutavad broneeringu andmeid terrorismi ja teiste tõsiste kuritegude tõkestamiseks. Finnair avaldab broneeringuteabe ainult sellele valitsusele, kellel on teabe saamiseks ametlik õigus ja ainult juhul, kui reisikava sisaldab lende kõnealusesse riiki, kõnealusest riigist või kõnealuse riigi kaudu.

Lisateave

Finnairi reisijate- ja pagasiveo üldtingimused

Kasutustingimused

Navigeerisite leheküljele: Broneeringute tingimused