Varför väger Finnair passagerarna innan de flyger? | Finnair
Vanliga frågor

Varför väger Finnair passagerarna innan de flyger?

Vi samlar in uppgifter om passagerarnas genomsnittliga vikt med deras handbagage på Helsingfors-Vanda flygplats under februari och april–maj 2024. Data samlas in genom att väga frivilliga kunder med handbagage i närheten av Finnairs avgångsporter. Vägningen är frivillig och anonym, och vi använder insamlade data för beräkning av flygplansbalans.

Läs mer om vägningen

Gå till sidan: Varför väger Finnair passagerarna innan de flyger?