Regler och villkor för uppgradering av reseklass | Finnair

Regler och villkor för uppgradering av reseklass

Vad som ingår i avgiften för uppgradering av reseklass

I uppgraderingen till businessklass ingår

 • Sittplats i businessklass
 • Prioriterad incheckning
 • Prioriterad säkerhetskontroll på Helsingfors-Vanda flygplats och andra utvalda flygplatser
 • Finnairs lounge-tjänster på avreseflygplatsen för det uppgraderade flyget
 • Ett extra incheckat bagage (maxvikt 23 kg)
 • Handbagage baserat på tillåten mängd bagage i businessklass
  • Den utökade tillåtna bagagemängden för reseklassuppgraderingar som köpts i förväg gäller för hela resan, från avreseort till destination i en riktning, även om uppgraderingen endast har köpts för en sträcka, förutsatt att alla flyg är reguljärflyg som marknadsförs av Finnair och trafikeras av Finnair eller Norra. 
   • Exempel: Paris–Helsingfors–Peking–Helsingfors–Paris, alla flyg marknadsförs och trafikeras av Finnair. Uppgraderingen köptes för rutten Helsingfors–Peking: den utökade tillåtna bagagemängden gäller för utresesträckorna Paris–Helsingfors och Helsingfors–Peking.
  • Om resan från avreseorten till destinationen består av en eller flera flygsträckor som trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair, gäller inte den tillåtna bagagemängden för businessklass för de flyg som trafikeras av det andra flygbolaget.
   • Exempel: Helsingfors–London–New York, Helsingfors–London trafikeras av Finnair, London–New York trafikeras av British Airways. Uppgraderingen köptes för rutten Helsingfors–London: den utökade tillåtna bagagemängden gäller endast för sträckan Helsingfors–London. Den utökade tillåtna bagagemängden gäller inte för sträckan London–New York, eftersom rutten trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair.
 • Drycker och måltider i businessklass
 • Internetåtkomst under en timme på långdistansflyg och 30 minuters Stream-paket på flyg inom Europa och Mellanöstern. Finnair Plus Gold-, Platinum- och Platinum Lumo-medlemmar kan få sin extra förmån. Se Finnair Plus förmåner.

Observera att förmånerna som ingår i uppgraderingen till businessklass varierar beroende på när uppgraderingen köptes. 

 • Vid köp i förväg ingår alla förmåner som anges ovan i uppgraderingen till businessklass. 
 • Vid köp på flygplatsen ingår upplevelsen i businessklass ombord i uppgraderingen, medan prioritetstjänsterna på flygplatsen och lounge-inträdet inte ingår. Reglerna för den ursprungliga biljetten definierar även den tillåtna mängden incheckat bagage. 

I uppgradering till Premium Economy ingår: 

 • Sittplats i Premium Economy-reseklass 
 • Måltider och drycker i Premium Economy 
 • Den tillåtna mängden incheckat bagage baseras på den ursprungliga ekonomiklassbiljetten  

Obs!

 • Avios tilldelas enligt den ursprungliga biljetten.
 • Alla flygplatstjänster som ingår i uppgraderingen till businessklass kan inte garanteras pga. flygtidtabeller, flygplatsens begränsningar eller andra oregelbundenheter.
 • Tilläggstjänster som har köpts för den ursprungliga biljetten i förväg via Finnair återbetalas automatiskt inom 10 arbetsdagar, undantaget:
  • Vid uppgradering till Premium Economy-reseklass: extrabagage, lounge-inträde och tillgång till internet som du fortfarande åtnjuter med det uppgraderade flyget. 
  • Vid uppgradering till businessklass: tillgång till internet som du fortfarande åtnjuter på det uppgraderade flyget.
  • Vid uppgradering till businessklass: när det gäller återbetalning av förbetalt extrabagage på anslutningsflyg med Finnair, återbetalas endast den del av extrabagageavgiften för det uppgraderade flyget. Återbetalningsbeloppet beräknas utifrån flygsträckan för det uppgraderade segmentet i förhållande till hela resan. 
   • Om du t.ex. har köpt extrabagage för resplanen Paris–Helsingfors–Peking och senare köpt en uppgradering till businessklass för endast segmentet Paris–Helsingfors återbetalas cirka 23 % av den ursprungliga extrabagageavgiften från Paris till Peking. 
 • När du uppgraderar till businessklass: alla tidigare köpta uppgraderingar från ekonomiklass till Premium Economy-reseklass är fullt återbetalningsbara om du köper en andra uppgradering från Premium Economy till businessklass för samma flygsegment. Du kan begära en återbetalning via vårt formulär: ansökan om återbetalning på Finnairs webbplats.

Uppgradering av reseklass med pengar 

 • Du kan köpa uppgradering av reseklass från 59 dagar före avgång på vår webbplats, via Finnair-appen eller hos vår kundtjänst, i mån av tillgång. 
 • Uppgraderingens pris och tillgänglighet kan variera vid olika tidpunkter före avgång, men tillgängligheten skiljer sig inte mellan försäljningskanalerna. Alla visar samma tillgänglighetsinformation. 

Observera att du endast kan betala för uppgradering av reseklass med ett kreditkort om resan utgår från ett land som använder euro. I andra fall behöver du kontakta vår kundtjänst.

Kom ihåg att du måste logga in som Finnair Plus-medlem för att kunna se tillgängliga uppgraderingsalternativ. På så sätt kan du se dina Avios och giltiga uppgraderingsförmåner som kan användas som betalningsmetod.

Uppgradering av reseklass med Avios och uppgraderingsförmåner 

 • Alla Finnair Plus-medlemmar kan sätta upp sig på väntelistan för uppgradering av reseklass från 360 dagar till 40 timmar före avgång.
 • Alla Finnair Plus-medlemmar kan lösa in bekräftade uppgraderingar av reseklass med Avios och uppgraderingsförmåner upp till 360 dagar före avgång i mån av tillgång.
 • Motsvarande antal Avios eller uppgraderingsförmåner dras från kontot vid begäran om en bekräftad uppgradering av reseklass eller en uppgradering som placerats på väntelista.
 • Finnair börjar bekräfta uppgraderingar av reseklass med Avios och uppgraderingsförmåner som har placerats på väntelista 59 dagar före avgång i mån av tillgång.
 • Reseklassuppgraderingarna på väntelistan bekräftas senast 37 timmar före avgång i mån av tillgång. Finnair skickar ett e-postmeddelande om väntelistsituationen senast 37 timmar före avgång.
 • Om uppgraderingen på väntelistan inte bekräftas senast 37 timmar före avgång, återbetalas dina Avios och/eller uppgraderingsförmåner inom 24 timmar. Observera att uppgraderingsförmånernas förfallodatum förblir oförändrade efter återbetalningen och att uppgraderingsförmånerna inte återbetalas efter förfallodatumet.
 • Uppgradering av reseklass kan göras på Finnairs reguljärflyg (kod AY på biljetten och flyg som trafikeras av Finnair). Uppgradering av reseklass kan lösas in via internet eller Finnair-appen, om biljettnumret börjar med 105.
 • Om resebeskrivningen inkluderar anslutningsflyg och långdistansflyget uppgraderas med Avios, kommer anslutningsflyg inom Europa att debiteras separat.
 • Uppgraderingar av reseklass med Avios är inte tillgängligt för bonusflyg eller biljetter som köpts med Pengar och Avios-erbjudanden.
 • Uppgradering av reseklass kan endast begäras efter att den ursprungliga bokningen har bekräftats och flygbiljetten har utfärdats.

Ändring och avbokning

Om ditt flyg har ställts in av Finnair

Om ditt flyg blir inställt omdirigerar Finnair ditt flyg:

 • Om det omdirigerade flyget trafikeras av Finnair ombokas du med den uppgraderade reseklassen i mån av tillgång. 
 • Om det omdirigerade flyget trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair ombokas du med den ursprungliga reseklassen. 

Om det inte finns någon tillgång till den uppgraderade reseklassen på grund av omdirigeringen gäller följande återbetalningspolicy: 

 • Pengar: full återbetalning av den betalda uppgraderingsavgiften.
 • Avios och/eller uppgraderingsförmåner: full återbetalning av Avios och/eller uppgraderingsförmåner som har använts för uppgraderingen.

Om din reseklass nedgraderas kan du ansöka om återbetalning via återbetalningsformuläret eller kontakta Finnairs kundtjänst.

Avboka eller ändra flyg

a) Avboka flyg

 • De ursprungliga biljettreglerna gäller för den uppgraderade biljetten.
 • Följande återbetalningspolicy gäller vid uppgradering av reseklass:
  • Pengar: full återbetalning av den betalda uppgraderingsavgiften om avbokningen görs minst 24 timmar före avgång. Obs! Ingen återbetalning ges vid avbokning senare än 24 timmar före avgång.
  • Avios och/eller uppgraderingsförmåner: full återbetalning av Avios och/eller uppgraderingsförmåner som har använts för uppgraderingen. Obs! Ingen återbetalning av Avios och/eller uppgraderingsförmåner ges vid uteblivande, det vill säga att passageraren inte avbokade flygbiljetten och inte klev ombord.
  • Uppgraderingsförmånernas förfallodatum kommer att förbli detsamma efter återbetalningen och uppgraderingsförmånerna kommer inte att återbetalas om förfallodatumet har passerat.

b) Ändra flyg eller flygdatum

 • De ursprungliga biljettreglerna gäller för den uppgraderade biljetten. Kontakta Finnairs kundtjänst för att begära ändring.
  • Flyg som trafikeras av Finnair: Finnair uppgraderar dig till önskad reseklass, i mån av tillgång på reseklass och bokningsklass. I annat fall gäller återbetalningen enligt den återbetalningspolicy som beskrivs ovan (Avboka flyg). 
  • Flyg som trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair: det nya flyget kommer att vara med den ursprungliga reseklassen. Återbetalning sker i enlighet med återbetalningspolicyn som beskrivs ovan (Avboka flyg). 

Allmänna villkor

Gå till sidan: Regler och villkor för uppgradering av reseklass