Serviceavgifter | Finnair

Serviceavgifter i Sverige

Beloppen som visas är endast serviceavgifter. Eventuella extra avgifter meddelas vid tidpunkten för ändringen eller återbetalningen.

Serviceavgiften för flygbiljetter som köps på nätet baseras på resans avreseland. Namnändringsavgiften beror både på avreseland och destination.

Serviceavgifter kan konverteras till lokal valuta.

Serviceavgifter är inte återbetalningsbara.

FlygbiljetterAvgift
Biljetter som köps på finnair.com-

 

Biljetter som köps på Finnairs kontorAvgift
Flyg inom Europa250 SEK
Flyg till/från andra länder500 SEK
Tilläggsavgift vid köp av biljetter på biljettkontoret på flygplatsen100 SEK
oneworld-produkter*500 SEK

 

ÄndringarAvgift
Biljettuppdatering250 SEK
Namnkorrigering30 euro
Namnändring för biljettyper som tillåter det (kortdistans-/långdistansflyg)**150 €/400

 

ÅterbetalningAvgift
Gäller alla biljettyper utom Flex***50 euro****

 

Finnair Plus-bokningarAvgift
Ändring400 SEK
Återbetalning400 SEK
Överföring av Avios från ett konto till ett annat200 SEK
Växla in Avios mot nivåpoäng200 SEK

 

Andra produkterAvgift
Kvitto för elektronisk biljett/EMD-kvitto efter resan100 SEK
Certifikat (t.ex. försäkringsbolag)100 SEK

*Ej återbetalningsbar planeringsavgift. Tas ut vid bokningstillfället. Ingen extra serviceavgift vid tidpunkten för biljettering.

**Kortdistansflyg trafikerar våra rutter inom Europa, och långdistansflyg avser flyg från Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet samt Mellanöstern.

***Om bokningen har gjorts minst sju dagar före flygets beräknade avgångstid kan du avboka inom 24 timmar från bokningstillfället utan återbetalningsavgift. Avboka via Hantera bokning om du vill ha återbetalning.

****Kommer att växlas till lokal valuta enligt växelkursen vid återbetalningsdatumet.

Gå till sidan: Serviceavgifter