Villkor för bokningar | Finnair

Villkor för bokningar

Tillgänglighet

Ett begränsat antal sittplatser finns tillgängliga och antalet kan ändras. Systemet erbjuder de billigaste biljetterna för avgången, datumet och det antal passagerare du efterfrågat.

Bekräftad bokning

Bokningen, inklusive priset, bekräftas när bokningsprocessen har slutförts och kunden har fått sin bokningskod och elektroniska biljett.

Kunden är skyldig att tillhandahålla giltiga kreditkortsuppgifter och se till att det finns tillräckliga medel på kortet för att betala det totala beloppet. I annat fall avbryts bokningen automatiskt.

Flygbiljetternas giltighet

Biljetten är giltig ett år från dess utfärdandedatum; eller med förbehåll för att den första resan inträffar inom ett år från dess utfärdandedatum, ett år från datumet för första resa enligt biljetten.

Flygen måste användas i rätt ordning. Om kunden inte använder ett flyg avbokas alla återstående flyg på biljetten automatiskt. En flygbiljett är ett personligt dokument som endast kan användas av den vars namn står på biljetten.

Finnair Plus bonusbiljetter för reguljärflyg är giltiga i 12 månader från bokningsdatumet och återresan måste alltid göras inom den perioden.

Ändra eller avboka flygbiljetter

Den valda biljettypen avgör villkoren för ändringar och avbokningar.

Ändra eller avboka Finnair Plus bonusflyg

Om ändringen görs efter att biljetterna har utfärdats tillkommer en ändringsavgift på 50 euro per biljett, eller motsvarande summa i annan valuta. Utöver detta kommer skatter och passageraravgifter som orsakats av ändringen att debiteras.

Efter avgång kan en Finnair Plus bonusflyg-biljett ändras senast en dag före den ursprungliga återresan med en ändringsavgift på 50 euro.

Om flyget avbokas över 24 timmar före avgång återbördas poängen till medlemskontot. Betalade skatter, övriga passageraravgifter och utgångna poäng återbördas inte. Delvis oanvända flygbiljetter återbetalas inte.

Villkor för resetillval

Resetillval får inte överlåtas till någon annan passagerare, och de kan inte ändras eller återbetalas om inte Finnair har kunnat tillhandahålla den köpta tjänsten.

Obs! Sittplatser kan behöva ändras av drifts- eller säkerhetsskäl, även efter ombordstigning på flygplanet. Om sittplatsen ändras har Finnair som målsättning att placera kunden på en liknande sittplats.

Code-share-flyg

Om flyget trafikeras av ett samarbetande flygbolag gäller det här flygbolagets regler för resetillval, specialtjänster och incheckning. IATA-standarden ”Most Significant Marketing Carrier” (MSMC) avgör vilket flygbolags bagagebestämmelser som gäller för resan.

Kundens rätt att avboka inom 24 timmar

Om en flygbiljett eller ett resetillval köptes minst sju dagar före beräknad avgångstid för flyget, kan kunden avboka inom 24 timmar utan återbetalningsavgift genom att kontakta Finnairs kundtjänst.

Myndigheters rätt till bokningsinformation

Myndigheterna i flera länder, inklusive alla EU:s medlemsländer, Australien, Kanada och USA, har lagenlig tillgång till informationen i alla passagerarbokningar på flygningar till, från eller via landet i fråga.

Myndigheterna använder bokningsinformationen för att förhindra terrorism och andra allvarliga brott. Finnair delar endast med sig av din bokningsinformation till myndigheter som har juridisk rätt att ta del av informationen, och endast när din resebeskrivning innehåller flyg till, från eller via landet i fråga.

Läs även

Finnairs allmänna transportvillkor

Användarvillkor

Gå till sidan: Villkor för bokningar