Tillgänglighet på Finnair.com | Finnair

Tillgänglighet på Finnair.com

Efterlevnadsstatus

Finnair strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vi förbättrar ständigt den digitala användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Den här informationen om tillgänglighet beskriver hur webbplatsen Finnair.com efterlever WCAG:s (Web Content Accessibility Guidelines) riktlinjer, som definierar krav på konstruktörer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Tre efterlevnadsnivåer definieras: nivå A, nivå AA och nivå AAA.

Baserat på den här bedömningen uppfyller Finnair.com-webbplatsen delvis kraven och ligger nära att uppfylla kraven för WCAG 2.1, efterlevnadsnivå AA.

Att kraven delvis uppfylls innebär att vissa delar av innehållet, till exempel färgkontraster, inte helt uppfyller kraven. Vissa av sidorna har inte fullt stöd för hjälpteknik som skärmläsare. Vi välkomnar feedback om bedömningen.

Vi vill att vår webbplats och våra tjänster ska vara tillgängliga för alla. Därför utvärderar och förbättrar vi kontinuerligt vår webbplats och våra tjänster. Granskningarna sker fortlöpande och tillgänglighetsinformationen på Finnair.com uppdateras regelbundet.

Otillgängligt innehåll

Innehållet som anges nedan är inte tillgängligt av de angivna orsakerna: Underlåtenhet att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (på finska).

Följande innehåll eller funktioner (på engelska) uppfyller ännu inte WCAG-kraven:

Booking

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced  
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank'  
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced  
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced  
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state      
 • 1.3.1 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal 
 • 1.3.1 No label associated with dropdown  
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context 
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context 
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in the text field 
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced 
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as the link is implemented as a button without a descriptive label 
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions are not correct for iPhone 
 • 2.1.1 Not possible to focus the content of expanded passenger button 
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions 
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique  
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements  
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state  
 • 4.1.2 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked 
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such 
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced 
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced 
 • 2.1.1 Calendar cannot be focused on using a keyboard 
 • 2.4.3 Focus issues in modal 
 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour 
 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such  

Payment

 • 2.4.7 Focus Visible: Payment options do not get visible focus

Check-in

 • 1.3.1 Info and Relationships: In the Check-in web view, after the "Identification" title, a screen reader says "Help lane equals..." etc. This information should not be read by a screen reader.
 • 1.3.2 Meaningful Sequence: Check in button is the last item in the "Flight information" view for a screen reader. In the UI logic, it is after Title and Terminal information.
  • The seat map is totally empty to screen reader users with no information or instructions. When a user closes the seat selection view, the application returns to the Flight information, not the previous view. 
 • 2.4.2 Page Titled: Check-in view has no name or title that a screen reader is able to read when a user arrives at the view.
 • 3.3.2 Labels or Instructions: Check in button has no label. A screen reader says "Unlabelled". A user is not able to understand the function where to start check-in.
 • In the Check-in view, the close button is missing a label. A screen reader says "Unlabelled button". 
 • 4.1.2 Name, Role, TItle: The seat map modal is missing a title.

Customer Care

 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters  
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context  
 • 3.3.2 Full-screen button is not announced appropriately  
 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided 

Contact Form 

 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 Incorrect heading structure 
 • 1.3.1 Day names are announced as abbreviations  
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context  
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label  
 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline  
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year  

Customise Your Trip

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialogue title is not announced 

Select Language

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such  

Global

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements 

Destinations

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other"  
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up 

Menu

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout 
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state 

Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda dessa problem.

Ge feedback

Vi tar gärna emot feedback om tillgängligheten på Finnair.com. Om du stöter på problem med tillgängligheten eller om du har fler frågor om ämnet kan du kontakta oss via e-post:

accessibility-feedback@finnair.com

Skriv ditt meddelande på engelska. Vi strävar efter att svara på all feedback om tillgänglighet inom 14 dagar.

Formella klagomål

Du har rätt att eskalera klagomål till den nationella myndigheten om du inte är nöjd med vårt svar.

Kontaktuppgifter till myndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel. +358 295 016 000

Gå till sidan: Tillgänglighet på Finnair.com