Tillgänglighet på Finnair.com

Efterlevnadsstatus

Finnair strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vi förbättrar ständigt den digitala användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Den här informationen om tillgänglighet skapades den 23 september 2019 och beskriver hur webbplatsen Finnair.com efterlever WCAG:s (Web Content Accessibility Guidelines) riktlinjer, som definierar krav på konstruktörer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Tre efterlevnadsnivåer definieras: nivå A, nivå AA och nivå AAA

Baserat på den här bedömningen uppfyller Finnair.com-webbplatsen delvis kraven för och är nära WCAG 2.1, efterlevnadsnivå AA

Att kraven delvis uppfylls innebär att vissa delar av innehållet, till exempel färgkontraster, inte är helt kompatibla med hjälpteknik som skärmläsare. Vi välkomnar feedback om bedömningen.

Vi vill att vår webbplats och våra tjänster ska vara tillgängliga för alla typer av användare, och det är anledningen till att vi hela tiden utvärderar och förbättrar webbplatsen. De externa granskningarna av Applause sker fortlöpande och tillgänglighetsinformationen på Finnair.com uppdateras regelbundet.

Ge feedback

Vi tar gärna emot feedback om tillgängligheten på Finnair.com. Om du stöter på problem med tillgängligheten eller om du har fler frågor om ämnet kan du kontakta oss via e-post:

accessibility-feedback@finnair.com

Skriv ditt meddelande på finska eller engelska. Vi strävar efter att svara på all feedback om tillgänglighet inom 14 dagar.


Formella klagomål

Du har rätt att eskalera klagomål till den nationella myndigheten om du inte är nöjd med vårt svar.

Kontaktuppgifter till myndigheten:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel. +358 295 016 000

Gå till sidan: Tillgänglighet på Finnair.com