Tillgänglighet på Finnair.com | Finnair

Tillgänglighet på Finnair.com

Efterlevnadsstatus

Finnair strävar efter att säkerställa digital tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vi förbättrar ständigt den digitala användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Den här informationen om tillgänglighet skapades den 22 oktober 2019 och beskriver hur webbplatsen Finnair.com efterlever WCAG:s (Web Content Accessibility Guidelines) riktlinjer, som definierar krav på konstruktörer och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Tre efterlevnadsnivåer definieras: nivå A, nivå AA och nivå AAA

Baserat på den här bedömningen uppfyller Finnair.com-webbplatsen delvis kraven för och är nära WCAG 2.1, efterlevnadsnivå AA

Att kraven delvis uppfylls innebär att vissa delar av innehållet, till exempel färgkontraster, inte är helt kompatibla med hjälpteknik som skärmläsare. Vi välkomnar feedback om bedömningen.

Vi vill att vår webbplats och våra tjänster ska vara tillgängliga för alla typer av användare, och det är anledningen till att vi hela tiden utvärderar och förbättrar webbplatsen. De externa granskningarna av Applause sker fortlöpande och tillgänglighetsinformationen på Finnair.com uppdateras regelbundet.

Otillgängligt innehåll

Innehållet som anges nedan är inte tillgängligt av de angivna orsakerna: Underlåtenhet att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Följande innehåll och/eller funktioner (endast på engelska) uppfyller ännu inte WCAG-kraven:

BOOKING

Screen readers

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced 
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank' 
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced 
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced 
 • 1.1.1 Select Payment Method: Decorative horizontal line announced as 'separator' 
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state     
 • 1.3.1 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 1.3.1 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 1.3.1 Select Payment Method: iFrames have no title
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal
 • 1.3.1 No label associated with dropdown 
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in text field
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as link is implemented as button without descriptive label
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions not correct for iPhone
 • 2.1.1 Not possible to focus content of expanded passenger button
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique 
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links
 • 2.4.6 Insufficient context for "Book Now" buttons and links
 • 2.4.6 Two different buttons to add kids are announced with the same name 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements 
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state 
 • 4.1.2 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 4.1.2 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such
 • 4.1.2 Links in "Other options" overlay are announced without any role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 Calendar cannot be focused using keyboard
 • 2.4.3 Focus issues in modal

Colour

 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour

Other

 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such 


CUSTOMER CARE

Screen readers

 • 1.3.1 Invisible instruction to select country focused and announced 
 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters 
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context 
 • 3.3.2 Full screen button is not announced appropriately 

Video

 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided


CONTACT FORM

Screen readers

 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 Incorrectly implemented structure of headings 
 • 1.3.1 Button announced without selected state, no tab panel used 
 • 1.3.1 Day names announced as abbreviations 
 • 2.1.1 Checkbox elements cannot be activated 
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context 
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label 
 • 4.1.2 Button "Choose file" announced without a role 
 • 4.1.3 Loading animation not announced user not informed about progress 

Keyboard navigation

 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline 
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year 


FINNAIR PLUS

Screen readers

 • 1.3.1: Grouped date of birth fields announced without a group label 
 • 1.3.1: Password requirements displayed but not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 'Show' toggle not focusable

HTML validator

 • 1.3.5 Autocomplete attributes are not specified

Colour contrast

 • 1.4.3 Green text on white fails contrast ratio


Customise your trip

Screen readers

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialog title is not announced


Select language

Screen readers

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such 
 • 1.4.3 White text over varying image background fails colour contrast


Global

Colour contrast

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements


Destinations

Screen readers

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other"
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up


Menu

Screen readers

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout
 • 4.1.2 Currently selected menu option not identified as such
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state

Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda dessa problem.

Ge feedback

Vi tar gärna emot feedback om tillgängligheten på Finnair.com. Om du stöter på problem med tillgängligheten eller om du har fler frågor om ämnet kan du kontakta oss via e-post:

accessibility-feedback@finnair.com

Skriv ditt meddelande på engelska. Vi strävar efter att svara på all feedback om tillgänglighet inom 14 dagar.

Formella klagomål

Du har rätt att eskalera klagomål till den nationella myndigheten om du inte är nöjd med vårt svar.

Kontaktuppgifter till myndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel. +358 295 016 000

Gå till sidan: Tillgänglighet på Finnair.com