Finnair tävlingens regler | Finnair

Hollywood-skylt tävlingens regler


1. ARRANGÖREN AV HOLLYWOOD-SKYLT TÄVLINGEN (NEDAN KALLAD ”TÄVLINGEN” )
TÄVLINGEN ARRANGERAS AV FINNAIR (NEDAN “ARRANGÖREN”)
BUSINESS ID: 0108023-3
DATAVÄGEN 9, FI-01053 FINNAIR, FINLAND 

2. DELTAGANDE
MAN KAN DELTA GENOM ATT KOMMENTERA FINNAIRS ”HOLLYWOOD-SKYLT”-KAMPANJPOSTNING PÅ FACEBOOK OCH SVARA PÅ EN FRÅGA. MAN KAN DELTA FLERA GÅNGER.  DELTAGANDET I TÄVLINGEN ÄR FRIVILLIGT OCH FÖRUTSÄTTER INTE INKÖP AV PRODUKT ELLER TJÄNST. 

GENOM ATT DELTA I TÄVLINGEN, BEKRÄFTAR DELTAGARNA ATT DE UPPFYLLER DE VILLKOR SOM TÄVLINGSREGLERNA FASTSLÅR OCH BEFRIAR ARRANGÖREN FRÅN ALLT ANSVAR ANGÅENDE PRISEN OCH UTNYTTJANDET AV DESSA. PRISEN LOTTAS UT BLAND DE TÄVLINGSSVAR SOM INKOMMIT ENLIGT TÄVLINGSREGLERNA.

TÄVLINGEN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA SOM FYLLT 18 ÅR. ANSTÄLLDA PÅ FINNAIR OCH ANSTÄLLDA PÅ BOLAG ELLER ORGANISATIONER SOM DELTAGIT I PLANERINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN, OCH SAMTLIGA PARTERS FAMILJEMEDLEMMAR, HAR INTE RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGEN.

3. KAMPANJTID
KAMPANJEN RÄCKER 7 DAGAR, FRÅN DEN 28 MARS TILL DEN 3 APRIL. SVAR SOM INKOMMIT EFTER DETTA GODKÄNNS INTE. DELTAGARNA BÄR SJÄLVA ANSVARET FÖR ATT DERAS TÄVLINGSSVAR INLÄMNAS UNDER DEN ANGIVNA TÄVLINGSTIDEN. ARRANGÖREN ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA TEKNISKA ELLER ANDRA FEL I ANSLUTNING TILL GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN. VINNAREN AVGÖRS DEN 7 APRIL 2019. 

4. UTLOTTNING AV PRIS
TÄVLINGEN HAR ETT PRIS. FLYGBILJETTER FÖR TVÅ FRÅN STOCKHOLM VIA HELSINGFORS TILL LOS ANGELES. BÅDA FLYGBILJETTERNA ÄR FINNAIR TUR-RETUR BILJETTER I EKONOMIKLASS. EN VINNARE VÄLJS UT BLAND ALLA SOM KOMMENTERAT OCH SVARAT RÄTT PÅ POSTNINGEN PÅ FACEBOOK. ARRANGÖREN ANSVARAR INTE FÖR KOSTNADER FÖR INFÖRSKAFFNING AV PASS ELLER RESEFÖRSÄKRING. RESAN BÖRJAR FRÅN ETT FLYGFÄLT FRÅN VILKET FINNAIR HAR RUTTER OCH SLUTAR PÅ SAMMA PLATS. ARRANGÖREN SVARAR INTE FÖR RESEKOSTNADERNA TILL OCH FRÅN FLYGFÄLTET. 

5. ÖVERLÄMNING AV PRISET OCH BEGRÄNSNINGAR
VINNAREN VÄLJS UT BLAND ALLA DELTAGARE EFTER TÄVLINGSTIDENS UTGÅNG. VINNAREN MEDDELAS PERSONLIGEN OCH PRISET SKICKAS PER POST. IFALL VINNAREN INTE GÅR ATT KONTAKTA INOM EN SKÄLIG TID (14 DAGAR) KOMMER EN NY VINNARE ATT UTSES. PRISET KAN INTE OMVANDLAS TILL PENGAR OCH VÄRDET KAN INTE KOMPENSERAS IFALL INTE HELA PRISET ANVÄNDS.  PRISET KAN INTE OMVANDLAS TILL VAROR OCH KAN INTE ÖVERLÅTAS TILL EN ANNAN PERSON. ARRANGÖREN HAR RÄTT ATT OGILTIGFÖRKLARA OCH UTESLUTA DELTAGARE SOM BRYTER MOT DESSA REGLER ELLER PÅ ANNAT SÄTT GENOM MISSBRUK DELTAGIT I TÄVLINGEN.

6. ARRANGÖRENS OCH PARTNERS ANSVAR FÖR SKADOR
ARRANGÖREN ANSVARAR INTE FÖR PERSON- ELLER SAKSKADOR ORSAKADE AV TÄVLINGSDELTAGANDET ELLER AV INLÖSANDET ELLER UTNYTTJANDET AV PRISET.  ARRANGÖRENS ANSVAR ÖVERSKRIDER ALDRIG VÄRDET PÅ PRISET. TÄVLINGENS VINNARE FRIGÖR ARRANGÖREN OCH DESS PARTNER FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE PRISET OCH DESS UTNYTTJANDE. 

7. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
PERSONUPPGIFTER INSAMLAS ENDAST FÖR ATT GENOMFÖRA TÄVLINGEN OCH FÖR ATT KONTAKTA VINNARNA. PERSONUPPGIFTERNA ÖVERLÅTS INTE TILL ANDRA PARTER OCH ANVÄNDS INTE I MARKNADSFÖRINGSSYFTE. PERSONUPPGIFTERNA FÖRSTÖRS EFTER TÄVLINGEN.

8. ÄNDRING AV REGLERNA
ARRANGÖREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PÅ REGLERNA. TÄVLINGEN ADMINISTRERAS ELLER SPONSRAS INTE AV FACEBOOK.

Gå till sidan: Finnair tävlingens regler