Product terms and conditions | Finnair

Product terms and conditions

Villkor, Finnairs avbeställningsskydd

Med Finnairs avbeställningsskydd kan du avboka flyget och ansöka om återbetalning om du inte kan resa på grund av plötslig sjukdom eller olyckshändelse som drabbar dig eller en nära familjemedlem. 

Avbeställningsskyddet gäller för det ursprungliga biljettpriset och eventuella tillval för resan som tillhandahålls av Finnair för de passagerare som inte kan resa. Om sjukdomen eller olyckan inträffar efter flygets avgångstid täcker avbeställningsskyddet kostnaden för returresan eller motsvarande belopp av det totala biljettpriset. 

Avbeställningens tvingande karaktär bedöms alltid utifrån medicinska skäl. Observera att du måste lämna in ett giltigt läkarintyg tillsammans med ansökningsformuläret för återbetalning.

  • En nära familjemedlem kan vara en make/maka, sambo, egna eller makens/makans barn, egna föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar eller makens/makans föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.
  • Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med bokningen av flygresan; det kan inte köpas separat för en tidigare gjord bokning.
  • Avbeställningsskydd är inte tillgängligt för Finnair Plus-bonusresor eller när alternativet Hold My Booking används.
  • Avbeställningsskyddet täcker inte graviditetsrelaterade avbokningar efter den 36:e graviditetsveckan.
  • Avbeställningsskyddet gör det inte möjligt att få en återbetalning av flygresans biljettpris bara för att passageraren inte vill resa.
  • Avbeställningsskyddet omfattar inte en avbokad resa som täcks av någon annan part, till exempel försäkringsbolag, arbetsgivare eller annan tredje part.
  • Finnairs avbeställningsskydd är inte en försäkring men en betald extra service för en flygbiljett. Försäkringslagstiftning tillämpas inte på avbeställningsskydd.
Gå till sidan: Product terms and conditions