Ändra din bokning flexibelt

Vi på Finnair vill försäkra oss om att du kan boka flygresan på ett tryggt sätt. Därför kan du, på grund av den exceptionella situationen med coronaviruset, göra ändringar i nya bokningar bokade i april flexibelt och utan ombokningsavgifter. 

Läs mer

Upptäck nu

Små åtgärder, stor påverkan

Vi har presenterat flygbranschens mest ambitiösa hållbarhetsstrategi när det gäller att avlägsna kolet från vår verksamhet. Vi har för avsikt att minska våra nettoutsläpp med 50 % fram till slutet av 2025 jämfört med 2019 års baslinje och uppnå kolneutralitet senast 2045. Följ med på resan mot kolneutralt flygande.

Se tips för hållbart resande

Så säkerställer vi hälsosamma och hygieniska resor

Våra kunders säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet för oss. Vi gör allt vi kan för att garantera en hälsosam och hygienisk resa för dig även under coronavirusepidemin. Läs mer om hur vi tar hand om kunder som inte är friska, rengör våra flygplanskabiner och vidtar ytterligare hygienåtgärder i alla våra servicerutiner.

Läs mer
Gå till sidan: Country to country flights