Ansvarsbegrænsning | Finnair

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsfraskrivelse:
Denne er en meddelelse, der kræves af EU-regulativet (EC) nr. 889/2002. Denne meddelelse kan ikke anvendes som grundlag for anmeldelse for kompensation eller som fortolkning af bestemmelserne i regulativet eller Montreal-konventionen, og den udgør ikke en del af kontrakten mellem flyselskabet eller flyselskaberne og dig. Flyselskabet eller flyselskaberne udtaler sig ikke om nøjagtigheden af indholdet i denne meddelelse.

VIGTIGT: Denne meddelelse, der kræves af EU-regulativet (EC) nr. 889/2002, er upræcis i angivelsen af, at flyselskabet ikke kan bestride anmeldelser for kompensation ved skader op til 128.821 SDR.

Snarere angiver regulativet og Montreal-konventionen, at flyselskabet er ansvarlig for skader, der følger i tilfælde af død eller personskade hos en passager, ved den ene betingelse, at den ulykke, der forårsagede død eller personskade, skete om bord på flyet eller mens den pågældende person går om bord på flyet eller stiger af flyet. Ved skader op til 128.821 SDR med hensyn til føromtalte død eller personskade kan flyselskabet ikke frafalde eller begrænse dækningen, bortset fra hvis der er tale om medvirkende forsømmelse. I modsætning til hvad meddelelsen foreslår, er flyselskabets ansvar for bagageforsinkelser, ødelæggelse, tab af eller skade på bagage desuden begrænset til 1.288 SDR i alt. Hvis navnet på flyselskabet eller flyselskabskoden er angivet på billetten, gælder udsagnet om, at flyselskabet er det kontraherende flyselskab, ikke i alle tilfælde.

Bemærk også, at, afhængigt af din rejseplan, ansvaret hos de flyselskaber, der er involveret i din rejse, kan være underlagt Warszawa-konventionen, i hvilket tilfælde dækningssummerne generelt er lavere, end dem der er angivet herunder. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte Finnair. Hvis rejsen omfatter transport fra andre flyselskaber end Finnair, bør du kontakte dem angående oplysninger om deres dækningssum.

Flyselskabets ansvar for passagerer og deres bagage

Denne informationsmeddelelse opsummerer de erstatningsregler, der anvendes af flyselskaber i EU som krævet af EU-lovgivningen og Montreal-konventionen.

Kompensation i tilfælde af død eller personskade

Der er ingen økonomiske grænser i forbindelse med ansvaret for personskade eller død hos en passager. Ved skader op til 128.821 SDR (cirka EUR 160.000) kan flyselskabet ikke bestride anmeldelser om kompensation. Ved beløb derover kan flyselskabet gøre indsigelser mod en anmeldelse ved at bevise, at det ikke var forsømmeligt, eller at det var uden skyld.

Forudbetalinger

Hvis en passager dør eller kommer til skade, skal flyselskabet udbetale en forudbetaling for at dække umiddelbare økonomiske behov inden for 15 dage fra identifikation af den person, der er berettiget til kompensation. I tilfælde af død må denne forudbetaling ikke være mindre end 16.000 SDR (cirka EUR 20.000).

Passagerforsinkelser

I tilfælde af passagerforsinkelse er flyselskabet ansvarlig for skader, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller at det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved passagerforsinkelse er begrænset til 5.346 SDR (cirka EUR 6.600).

Bagageforsinkelser

I tilfælde af bagageforsinkelse er flyselskabet ansvarlig for skader, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler til at undgå skaden, eller at det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved bagageforsinkelse er begrænset til 1.288 SDR (cirka EUR 1.600).

Ødelæggelse, tab af eller skade på bagage

Flyselskabet dækker ødelæggelse, tab af eller skade på bagage op til 1.288 SDR (cirka EUR 1.600). For indchecket bagage er flyselskabet erstatningspligtig, selvom det ikke har handlet med fortsæt, medmindre bagagen var i stykker. For håndbagage er flyselskabet kun erstatningspligtig, hvis det har handlet med fortsæt.

Højere grænser for bagage

Hvis ikke bagagen er blevet forsikret til den fulde værdi, kan passageren få en højere dækningssum ved at udfylde en særlig erklæring senest ved check-in og ved at betale en ekstra afgift.

Klager om bagage

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt, skal passageren klage skriftligt til flyselskabet så hurtigt som muligt. Ved skader på indchecket bagage skal passageren klage skriftligt senest syv dage, og ved forsinkelse senest 21 dage, fra den dato, hvor bagagen blev overdraget til passageren.

Ansvar hos kontraherende og egentlige flyselskab

Hvis det flyselskab, der rent faktisk udfører flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende flyselskab, har passageren ret til at rette en klage eller indgive skadesanmeldelse til begge. Hvis navnet eller koden på et flyselskab er angivet på billetten, er det pågældende flyselskab det kontraherende flyselskab.

Tidsfrist for søgsmål

Ethvert søgsmål skadeserstatning skal være indbragt for retten inden for to år fra flyets ankomstdato eller fra den dato, hvor flyet skulle have ankommet.

Grundlaget for oplysningerne

Grundlaget for de regler, der er beskrevet ovenfor, er Montreal-konventionen af 28. maj 1999, som er implementeret i EU-regulativet (EC) nr. 2027/97 (som ændret af regulativ (EC) nr. 889/2002) og national lovgivning i medlemslandene.

Navigerede til side: Ansvarsbegrænsning