Resa med medicinska besvär | Finnair

Resa med medicinska besvär

Om du reser med medicinska besvär och behöver särskild hjälp ber vi dig att informera oss genom att skicka in de formulär som krävs eller kontakta vår kundtjänst i god tid i förväg. På så sätt kan vi vidta nödvändiga åtgärder och garantera din säkerhet och komfort under hela resan.

Så här begär du särskild assistans

Skicka in formuläret för särskild assistans

Formuläret för särskild assistans är ett preliminärt informationsformulär som du kan använda för att informera oss om dina medicinska besvär. Om du reser med något av besvären nedan måste du skicka in formuläret senast 48 timmar före avgång. Din förhandsinformation ger oss den tid som krävs för att vidta alla lämpliga åtgärder.

Medicinska besvär:

 • nyligen inträffad hjärtinfarkt
 • nyligen inträffade störningar i hjärncirkulationen
 • nyligen inträffad skada
 • nyligen inträffad operation
 • symtomatisk kranskärlssjukdom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD)
 • psykiatrisk störning
 • smittsam sjukdom (tuberkulos, difteri)
 • anemi (Hb mindre än 75g/l)
 • vattkoppor i blåsstadiet.

Övriga tillstånd:

 • Alzheimer
 • Downs syndrom
 • autism
 • demens.

När du har skickat in formuläret får du ett personligt ärendenummer, till exempel 1-456789078. Du kan logga in på ditt ärende med det här numret och bifoga PDF-filen med formuläret för medicinsk information (MEDIF) på vår begäran. Om du redan har ett öppet ärende loggar du in här med ditt nummer.

Fyll i formuläret för särskild assistans

Skicka in formuläret för medicinsk information (MEDIF)

När vi har granskat ditt formulär för särskild assistans kan vi begära ett medicinskt godkännande via formuläret för medicinsk information för att säkerställa att det är helt säkert för dig att resa med flyg. Fyll noggrant i båda sidorna av formuläret. Följ dessa steg:

 • Du eller din representant fyller i formuläret för medicinsk information del 1.
 • Din behandlande läkare fyller i formuläret för medicinsk information del 2.
 • Du skannar de undertecknade formulären och loggar in här med ditt ärendenummer för att bifoga formulären till ditt ärende. Se till att vi har fått formuläret senast 48 timmar före avresan.

När du skickar in det här formuläret ger du oss samtycke till att behandla dina medicinska uppgifter för att hantera och slutföra din servicebegäran. Godkännandet gäller vid behov även för våra partnerföretag. Mer information om vår sekretesspolicy finns här.

Fyll i formuläret för medicinsk information

Resa med medicinsk utrustning

Du kan ta med dig nödvändiga hjälpmedel eller rörelsehjälpmedel, såsom personliga syrekoncentratorer (POC), andningshjälpmedel mot sömnapné (CPAP), käppar eller kryckor, i kabinen utöver den tillåtna mängden handbagage som ingår i biljetten. Det är dock viktigt att notera att den här mängden bagage endast är avsedd för hjälpmedel och inte gäller ytterligare bagage.

Om du behöver använda medicinsk utrustning under flygresan ber vi dig att informera oss i god tid genom att fylla i formuläret för särskild assistans senast 48 timmar före avgång. I annat fall krävs inget föregående meddelande. 

En medicinsk växelriktare 

De flesta CPAP-maskiner kräver installation av en medicinsk växelriktare (inverter) för att fungera korrekt ombord. Vissa flygplanstyper kan inte erbjuda växelriktare, men vi kan kontrollera tillgängligheten cirka 72 timmar före avgång. Du kan beställa växelriktaren för långdistansflyg utan tilläggsavgift. 

Strömförsörjning

Tänk på att eftersom vi inte kan garantera strömförsörjning ombord kanske du inte kan använda din andningsapparat om den behöver kopplas in. För batteridrivna enheter bör du ha tillräckligt med reservbatteri för att räcka för minst 150 % av den planerade flygtiden (inklusive transfertid när du har ett anslutningsflyg). 

Observera att vår kabinpersonal inte kan ge särskild assistans till en viss passagerare, eftersom de ansvarar för samtliga passagerares säkerhet ombord. Kabinpersonalen är inte heller behörig att ge injektioner eller mediciner.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig om du har ytterligare frågor – kontakta vår kundtjänst.

Gå till sidan: Resa med medicinska besvär