Product terms and conditions | Finnair Suomi

Product terms and conditions

Säännöt ja ehdot, Finnair Peruutusturva

Finnair Peruutusturva antaa mahdollisuuden lentovarauksen hinnan hyvitykseen, mikäli lennolle pääseminen estyy matkustajan tai läheisen perheenjäsenen sairastumisen tai tapaturman takia. 

Peruutusturva kattaa lentolipun hinnan sekä Finnairilta erikseen ostettujen lisäpalveluiden hinnan niiden matkustajien osalta, jotka eivät pääse lähtemään matkalle. Jos menolento on jo käytetty, Peruutusturva kattaa paluulennon hinnan tai sitä vastaavan osan maksetusta hinnasta. 

Matkalle lähdön estymisen pakottavuus arvioidaan aina lääketieteellisin perustein. Matkustajan tulee hyvityshakemuksen yhteydessä esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

  • Läheiseksi perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso, omat tai puolison lapset, omat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat sekä avio- tai avopuolison vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat.
  • Peruutusturvan voi ostaa ainoastaan lennon varauksen yhteydessä; sitä ei voi ostaa erikseen aiemmin tehtyyn varaukseen.
  • Peruutusturva ei ole saatavilla pisteillä maksettuihin Finnair Classic -lentopalkintoihin.
  • Peruutusturva ei korvaa raskaudesta johtuvia matkan peruuntumisia 36. raskausviikon jälkeen.
  • Peruutusturvan avulla ei voi saada lentohinnan hyvitystä sen vuoksi, että asiakas ei halua matkustaa.
  • Peruutusturva ei korvaa peruuntunutta matkaa siltä osin kuin asiakas voi saada vastaavan hyvityksen jostain muualta, kuten vakuutuksesta, työnantajalta tai muulta kolmannelta osapuolelta.
  • Finnair Peruutusturva ei ole vakuutus vaan maksullinen lentolipun lisäominaisuus. Peruutusturvaan ei sovelleta vakuutuslainsäädäntöä.
Siirtyi sivulle: Product terms and conditions