Push for change

Kaikki muutokset syntyvät pienistä teoista. Maailma ei muutu napinpainalluksesta, mutta voimme aloittaa matkan kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Hyvitä lentopäästöt

Voit hyvittää lentosi hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia. Hyvitys on 1 € kotimaan, 2 € Euroopan ja 6 € mannertenvälisestä edestakaisesta lennosta. Rahat menevät lyhentämättöminä valitsemaamme päästövähennysprojektiin Mosambikissa.

Osta biopolttoainetta

Biopolttoaine vähentää päästöjä 60–80 % verrattuna vastaavaan määrään fossiilista polttoainetta. Korkeintaan 50 % lennon polttoaineesta voi olla biokomponenttia, ja tyypillisesti biokomponentin osuus on muutamia prosentteja. Käyttämämme biopolttoaine on valmistettu käytetystä keitinrasvasta. Biopolttoainetta voi ostaa 10, 20 tai 65 eurolla.

Play Push For Change - Finnair's CO2 offset and biofuel service (opens in new tab)

Hyvitä hiilidioksidi-
päästösi tai vähennä niitä

Lennon hiilidioksidipäästöt voi hyvittää tukemalla projektia, jossa edistetään tehokkaiden liesien käyttöönottoa Mosambikissa. Projekti vähentää paikallisten metsien hakkuuta polttopuuksi ja tukee siten hiilinielujen säilymistä. Projektilla on myös positiivisia sosiaalisia vaikutuksia naisten ja tyttöjen elämään. Kumppanimme projektissa on NEFCO, pohjoismainen ympäristö- ja ilmastoprojekteja rahoittava rahoituslaitos, jonka takana ovat Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin valtiot.

Biopolttoaineen tuki menee biopolttoainelentoihin. Biopolttoaine tulee Finnairin lennoille SkyNRG:ltä Kaliforniasta, ja se on valmistettu käytetystä keittorasvasta. Biopolttoaine on tällä hetkellä kolmesta viiteen kertaa kalliimpaa kuin fossiilinen polttoaine. Sen saatavuus on vielä rajallista, ja ne kehittyvät vain laajemman käytön myötä.

Korkeintaan 50 % lennon polttoaineesta voi olla biokomponenttia, ja tyypillinen sekoitussuhde on muutamia prosentteja. Olemme laskeneet biopolttoaineen hinnan edestakaiselle kotimaan lennolle, Euroopan lennolle ja kaukolennolle oletuksella, että lento lennetään 15 %:n biopolttoainesekoituksella, ja että kaikki lennolla olevat matkustajat ovat valinneet biopolttoaineen tukemisen.

Kohti kestävämpää lentämistä

Kaikki muutokset vaativat suunnitelmallista työtä. Siksi teemme työtä lentoliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi eri tavoin.

Mahdollisuus hyvittää päästöt tai vähentää niitä on vastaus asiakkaidemme toiveisiin. Kesällä 2018 teettämämme kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista on valmis maksamaan lentämisen päästöjen vähentämisestä, jos maksu ohjautuu suoraan ympäristötoimiin ja kestävän kehityksen tukemiseen. Vastaajat pitivät biopolttoaineiden käytön edistämistä ja hiilinieluja parhaina keinoina vähentää lentämisen ilmastovaikutuksia. Siksi tarjoamme nämä vaihtoehdot asiakkaillemme.

Lentoliikenne on sitoutunut parantamaan polttoainetehokkuutta 1,5 % vuosittain, saavuttamaan hiilineutraalin kasvun vuodesta 2020 eteenpäin ja puolittamaan kokonaispäästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Alan yhteisten tavoitteiden lisäksi Finnairin tavoitteena on vähentää operoimansa liikenteen myytyihin tonnikilometreihin (RTK) suhteutettuja hiilidioksidipäästöjä 17 prosenttia vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Lentämisen ympäristövaikutuksista valtaosa tulee polttoaineen kulutuksesta. Olemme investoineet moderneihin polttoainetehokkaisiin koneisiin: uudet A350-koneemme päästöt ovat 25 % pienemmät kuin edellisen sukupolven koneet.

Pyrimme aina lentämään polttoainetehokkaasti, ja panostamme myös koneiden painon vähentämiseen. Käytämme koneissamme esimerkiksi keveämpää astiastoa, mikä vaikuttaa suoraan polttoaineen kulutukseen. Paino onkin kriteeri kaikelle koneeseen tulevalle materiaalille.

Finnair on mukana EU:n päästökaupassa. Lisäksi maksamme erilaisia ympäristöperusteisia maksuja useissa eri maissa.

Ihmiset haluavat matkustaa ja heidän täytyy matkustaa — me haluamme tarjota ratkaisuja, jotka edistävät vastuullisempaa lentämistä.

Usein kysytyt kysymykset