Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Vi introducerer ændringer i Finnair Plus-programmet i begyndelsen af 2024. Læs mere

Få mere at vide om Finnair Plus-reglerne.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (herefter "Finnair") forbeholder sig ret til at ændre og fortolke alle regler vedrørende Finnair Plus-programmet. Alle de beslutninger, der træffes af Finnair, er bindende i hvert enkelt tilfælde. Finnair er ikke ansvarlig for skadesanmeldelse af produkter eller tjenester fra dennes partnere. Hver virksomhed er i stedet ansvarlig for deres egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har ret til efter eget skøn at tildele visse fordele i form af særtilbud til udvalgte medlemmer. Finnair er derfor ikke forpligtet til at tildele sådanne fordele til alle medlemmer. I stedet kan visse fordele tildeles udelukkende til indehavere af Finnair Plus-kort til specifikke niveauer eller til indehavere af Finnair Plus-kort, der er bosiddende i et bestemt geografisk område.

2.1
Medlemskab af Finnair Plus er gratis. Medlemskabet er personligt og åbent for alle personer, der er over to (2) år gamle. Medlemmer mellem alderen 2 og 17 år bliver tilmeldt Finnair Plus Junior-programmet. Personer, der er under 18 år gamle, skal have en forælder eller værges samtykke for at kunne blive medlem og indløse bonusser. De skal også angive kontaktoplysninger for deres forældre, når de melder sig ind. Værgen er ansvarlig for Junior-medlemmets brugernavn, adgangskode og brug af point og for at sikre, at Junior-medlemmet overholder vilkårene og betingelserne i Finnair Plus-programmet. Værgen skal være Finnair Plus-medlem. Medlemskabet af Finnair Plus Junior-programmet slutter, når medlemmet bliver 18 år. Du finder dit Finnair Plus-medlemskort i Finnair-appen, når du logger på.

2.2
For at tilmelde sig bonusprogrammet er det nødvendigt at udfylde og underskrive Finnair Plus-medlemsformularen eller acceptere reglerne og betingelserne, når du tilmelder dig via internettet. Kun én person per medlemsnummer kan accepteres som medlem. Medlemskabet registreres ved at åbne en Finnair Plus-point konto i navnet på den pågældende person på den adresse, vedkommende har angivet. Virksomheder, organisationer og foreninger er ikke berettiget til medlemskab. Finnair Plus-medlemmer godkender Finnair Plus-reglerne ved at underskrive Finnair Plus-medlemsformularen eller ved at acceptere reglerne og betingelserne på internettet. Brug af et Finnair Plus-kort som sådan betragtes som en indikation af godkendelse af Finnair Plus-reglerne.

2.3
Medlemskabet og den personlige registreringsperiode begynder, når oplysningerne er blevet registreret i Finnair Plus-systemet. Registreringsperioden er personlig og varer i 12 måneder. Et Finnair Plus-medlemskort med et personligt medlemsnummer i Finnair-appen bliver vist for nye medlemmer, når de logger på.

2.4
Finnair Plus-kort er hverken betalingskort eller kreditkort.

2.5
Medlemmer er forpligtede til at sørge for, at deres kontaktoplysninger er opdaterede. Desuden skal medlemmer være opmærksomme på ændringer i reglerne for programmet.

2.6
Alle transaktioner på en Finnair Plus-medlems konto kan kontrolleres via Finnair Plus-point opgørelsen ved at logge på kontoen på vores netsted. Pointsaldoen på pointopgørelsen viser de godkendte point. Finnair forbeholder sig ret til at fjerne point eller andre fordele, der er blevet indsat på en konto ved en fejl.

2.7
Finnair Plus-kort er til forskellige niveauer og giver indehaveren ret til forskellige fordele. Antallet af optjente niveaupoint og pointgivende flyrejser (hvoraf mindst fire skal beflyves af Finnair) i løbet af registreringsperioden påvirker niveauet. Information om niveauer og fordele findes på internettet eller hos Finnair Plus' servicecenter. Finnair er berettiget til at ændre Finnair Plus-niveau systemet (herunder afskaffelse af niveausystemet) og de fordele, de forskellige niveaukort giver adgang til, efter eget forgodtbefindende. Finnair er også berettiget til at ændre det antal Finnair Plus-point, der kræves til de enkelte niveauer. Point kan ikke overføres til et Junior-medlems konto. Der føjes et servicegebyr til alle pointoverførsler. Point kan kun overføres online, når afsenderen har haft en Finnair Plus-konto i mere end 90 dage. Pointoverførsler før dette skal foretages via Finnairs kundeservice. Point kan kun optjenes i ét bonusprogram ad gangen og kan ikke overføres fra én Finnair Plus-konto til et andet bonusprogram eller omvendt, medmindre andet er angivet.

3.1 Generelt
For at få point registreret skal medlemmer angive deres medlemsnummer ved reservationer og fremvise medlemskort ved check-in eller ved brug af tjenester fra Finnair Plus-partnere.

3.2
Det grundlæggende element i Finnair Plus-programmet er pointene. For ruteflyvninger (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 og AY7001-AY7500), angiver Finnair grundlaget for det antal tillægspoint, der tildeles, som enten 1) regionen, passageren flyver til og billettypen, 2) afstanden mellem afrejsested og destinationssted i kilometer og bookingklassen, eller 3) minimumsantallet af point (bookingklasse påvirker minimumsantallet af point) som angivet i programmet. For Finnair-charterfly (AY2001–AY2500), der afgår fra Finland, tildeles point i henhold til en separat tabel. Point for nonstop- og ikke-direkte ruteflyvninger tildeles på baggrund af afrejsested og destination som angivet på billetten. Hvis der skiftes fly i løbet af rejsen, og flynummeret ændres, tildeles point på baggrund af rejsens forskellige etaper. For andre tjenester er antallet af point baseret på separate aftaler. Finnair Plus-point føjes til kontoen i løbet af 1-4 uger.
Ud over tillægspoint kan medlemmer også optjene niveaupoint og kvalificerende afgange. Niveaupoint tildeles for Finnairs og andre oneworld-flyselskabers rutefly, og de gør det muligt for medlemmer at avancere til højere niveauer i Finnair Plus-programmet. Kvalificerende afgange kan kun være afgange, der gives niveaupoint for. 

3.3
Der kan først optjenes Finnair Plus-point, efter at medlemskabet er påbegyndt. De tildelte point er personlige og kan ikke indløses til kontanter. De kan kun optjenes af medlemmer, der flyver eller anvender pointgivende tjenester fra Finnair Plus-partnere. Personer, der betaler for en rejse eller tjeneste, er kun berettiget til point, hvis de selv anvender tjenesten. De optjente point kan overføres mellem Finnair Plus-medlemmers konti. Overførsel af point foretages enten ved at logge ind på Finnair Plus-onlinetjenesten eller hos Finnair Plus Servicecenter. Point kan ikke overføres til et Junior-medlems konto. Der føjes et servicegebyr til alle pointoverførsler. Point kan kun optjenes i ét bonusprogram ad gangen og kan ikke overføres fra én Finnair Plus-konto til et andet bonusprogram eller omvendt, medmindre andet er angivet.

3.4
Point er gyldige i 18 måneder fra den seneste dato for pointaktivitet (optjening eller brug af point). Hver aktivitet videregiver gyldighedsdatoen for alle tillægspoint i 18 måneder. Ubrugte tillægspoint udløber og bliver automatisk annulleret, hvis der ikke er nogen pointaktivitet inden for en 18-måneders periode. Udløbsdatoen kan findes på medlemmets Finnair Plus-konto på internettet. Finnair er ikke forpligtet til at minde medlemmer om point, der snart udløber. Overførsel mellem konti påvirker ikke udløbsdatoen for point.

3.5
Der tildeles ikke point for afgange eller tjenester, som medlemmer drager fordel af via et andet bonussystem. Det samme gælder for gratis billetter, kontrakt-, tillægs-, bytte-, Finnair Plus Money+Point-tilbud eller nedsatte flybilletter til rejsebranchen. Disse afgange tæller heller ikke med i det næste Finnair Plus-niveau. Der tildeles ikke point for flybilletter til børn under to år, som ikke har eget sæde.

3.6
Point kan kun registreres med tilbagevirkende kraft ved fremvisning af nedenstående dokumenter:

  • For afgange: en kopi af flybilletten og boardingkortet.
  • For e-billetter: rejseplanen/kvitteringen. En boardingkort-talon er ikke tilstrækkelig.
  • For hoteller: en kopi af fakturaen.
  • For billeje: en kopi af lejekontrakten.
  • Andre tjenester: kopi af fakturaen eller kvitteringen
  • Transaktioner, der er ældre end seks (6) måneder, registreres ikke med tilbagevirkende kraft. Bemærk: Point kan tildeles med tilbagevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder efter transaktionen, afhængigt af samarbejdspartneren.

Bemærk, at vi ikke returnerer dokumenterne.

Bemærk, at visse samarbejdspartnere ikke tildeler point med tilbagevirkende kraft.

3.7
Virksomheder, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til ikke at tildele point for de tjenester, de tilbyder, eller kun at tildele nogle af de point, der normalt tildeles. Nogle partnere tildeler slet ikke point. Mere detaljerede oplysninger om begrænsninger af denne art eller om ændringer, der er foretaget i dem, er tilgængelige på Finnairs internetsider og fra Finnair Plus Servicecenter.

3.8 Optjening af point fra afgange
Medlemmer kan optjene Finnair Plus-point, når de er blevet medlemmer. Point for én tur/retur Finnair-afgang (flyselskabskoden AY skal fremgå som "CARRIER"), der indsendes med medlemsansøgningen, kan godkendes med tilbagevirkende kraft, forudsat at afgangen ikke blev foretaget mere end tredive dage inden ansøgningen. Sådanne point tæller ikke med i oprykningen til et andet Finnair Plus-niveau.

3.9
Der tildeles point for alle Finnairs (AY) ruteflyvninger, hvor den offentliggjorte billetpris er betalt. Finnairs flyselskabskode (AY) skal fremgå af billetten som "CARRIER". Der tildeles point for Finnair-charterrejser, der afgår fra Finland, i henhold til en separat tabel. Finnair forbeholder sig ret til at udpege ruteflyene og billetpriser og billettyper, der er medtaget i Finnair Plus-programmet til enhver tid.

3.10
Der tildeles også point for eventuelle partnerflyselskabers afgange, forudsat at partnerens flyselskabskode fremgår af billetten som "MARKETING CARRIER", og at afgangen foretages om bord på et fly tilhørende partneren. Point, der indsamles fra partnere tæller ikke med i forhold til forskellige Finnair Plus-niveauer, medmindre andet er angivet.

3.11
På rutefly vil der blive optjent point i overensstemmelse med regioner eller separat definerede multiplikatorer, afhængigt af rejseklassen. De tildelte point afhænger af bookingklassen og den billetpris eller billettype, som passageren har betalt for. Ændringer af booking-/rejseklassen foretaget af flyselskabet hverken øger eller reducerer antallet af tildelte point. Finnair forbeholder sig ret til at tildele point i overensstemmelse med de definerede multiplikatorer, afhængigt af bookingklassen og billetprisen eller billettypen. Du kan finde flere oplysninger i pointtabellerne på vores internetsider.

3.12
Der tildeles point for Finnair-afgange, der aflyses eller forsinkes af tekniske årsager (herunder omdirigering foretaget af ovennævnte årsager), forudsat at medlemmet har en billet (AY-kode på billetten) og et bekræftet sæde for den pågældende afgang. I tilfælde af force majeure, f.eks. aflysning af en afgang pga. vejrforhold eller af andre årsager, der ligger uden for Finnairs kontrol, tildeles der ikke point. Point tildeles heller ikke, når en omdirigering sker på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for Finnairs kontrol. Hvis en Finnair-afgang er forsinket (på grund af force majeure eller en anden årsag), og hvis et medlem derfor ikke når en afgang, der varetages af en Finnair-partner, tildeles medlemmet ingen point for partnerflyselskabets afgang.

3.13
Hvis afgangen varetages af et andet flyselskab end Finnair, tildeles der ingen point for en aflyst eller forsinket afgang af en teknisk årsag (herunder omdirigeringer foretaget af ovennævnte årsager). Point tildeles heller ikke, hvis afgangen er forsinket eller aflyses på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for partnerens kontrol. Point tildeles heller ikke, når en omdirigering sker på grund af force majeure eller af andre årsager, der ligger uden for en partners kontrol. Ændringer, der foretages på disse afgange, f.eks. omdirigeringer eller aflysninger af afgange, gør under ingen omstændigheder medlemmerne berettiget til Finnair Plus-point.

3.14
Point for foretagne afgange registreres udelukkende på en Finnair Plus-konto på baggrund af brugte billetter. Der tildeles ikke point for udløbne, indløste, ubrugte eller annullerede billetter, eller for billetter, der er ændret til et flyselskab, der ikke deltager i dette bonusprogram. Point tildelt for godkendte billetter registreres efter afgangen, hvis medlemmer oplyser deres Finnair Plus-medlemsnummer ved booking af billetten eller ved check-in. Medlemsnumre indtastes i reservationssystemet. Hvis medlemsnummeret angives, når bookingen foretages, registreres pointene inden for én til fire uger efter afgangen. For Finnair-charterrejser skal der fremvises Finnair Plus-medlemskort ved check-in i Finland.

3.15 Optjening af point for tjenester fra andre partnere
Finnair har indgået aftale med de partnere, der nævnes på Finnair Plus-internetsiderne vedrørende samarbejde med Finnair Plus-programmet. Oplysninger om optjening af point findes på webstedet eller Finnair Plus Servicecenter. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Retten til at foretage ændringer forbeholdes. Finnair Plus-medlemmer kan ikke kræve kredit for point eller bonusser, hvis samarbejdsaftalen er blevet ændret i denne henseende.

3.16
For billeje tildeles der et separat aftalt antal point, hver gang en bil lejes i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat af biludlejningsfirmaet. For at sikre, at der tildeles point, skal medlemmer fremvise deres Finnair Plus-kort, når de lejer en bil. Point tildeles kun med tilbagevirkende kraft i henhold til afsnit 3.6 for billejeaftaler, der er indgået højst seks (6) måneder forinden.

3.17
Ved ophold på partnerhoteller tildeles der et separat aftalt antal point pr. overnatning eller ophold. Medlemskortet skal fremvises ved check-in for at sikre, at pointene krediteres kontoen. Hvis to medlemmer deler ét hotelværelse, tildeles der kun point til ét af medlemmerne. Der kan kun tildeles point én gang for ét hotelværelse pr. nat eller pr. ophold. Der tildeles kun point med tilbagevirkende kraft for hotelregninger, der ikke er lavet mere end seks (6) måneder forinden.

3.18
Så vidt det er aftalt, tildeler Finnair og dennes finansieringsvirksomhedspartnere Finnair Plus-point for køb foretaget med et Finnair Plus MasterCard og Finnair Plus Visa. Ved at benytte disse kort som betalings- eller kreditkort til betaling af produkter og tjenester optjenes der Plus-point på den primære kortindehavers konto. Der optjenes ikke point på kontanthævninger, på fakturaer betalt fra kreditkontoen eller på kontooverførsler. Optjente point tæller ikke med i medlemmets saldo af niveaupoint.

3.19
Finnair Plus-point optjenes på tjenester, der leveres af andre samarbejdspartnere som aftalt separat. Der kan være visse begrænsninger på tildeling af point med tilbagevirkende kraft.

4.1 Generelt
Alle Finnair Plus-tillægsrejser bestilles fra Finnair Plus’ servicecenter eller via de kanaler, som de leveres af. Bonussen kan kun indløses med Finnair Plus-point eller en kombination af point og penge. Oplysninger om det antal point, der kræves for en bestemt bonus, er tilgængelige på internettet eller via Finnair Plus’ servicecenter. Visse bonusser kan kun indløses online. Det tilsvarende antal point trækkes fra kontoen, når bonussen reserveres. Bonusser kan ikke konverteres til kontanter, og to overlappende bonusser kan heller ikke indløses. Mistede, stjålne eller ubrugte billetter eller tillægskuponer krediteres eller indløses ikke. Finnair Plus’ servicecenter har ret til at debitere en kunde med tilbagevirkende kraft for en bonus, hvis medlemmet ikke har det nødvendige antal point til at betale for den. Gebyret for bonussen bestemmes af den aktuelle standardpris. Der opkræves også et servicegebyr.

4.2
En bonus kan gives til en anden person. Hans/hendes navn skal oplyses, når bonussen reserveres. Medlemmer, der ønsker at give en stedfortræder tilladelse til at bruge deres konto, skal give Finnair Plus’ servicecenter skriftlig tilladelse.

4.3
Finnair og dennes partnere er berettiget til at afgøre, hvilke bonusser der gives til medlemmer på et hvilket som helst tidspunkt. Finnair og dennes partnere er hermed berettiget til at begrænse antallet af bonusser eller afstå fra at tildele bonusser i en bestemt periode.

4.4
Bonusreservationer skal foretages mindst 7 dage og højst 360 dage inden den planlagte dato for brug. Hvis en billet leveres til et medlem via post, er minimumsleveringstiden i Finland 7 dage og i udlandet 10-30 dage. Finnair forbeholder sig ret til at nægte at acceptere bestillinger, der er foretaget mindre end syv (7) dage før datoen for brug. Mere detaljerede regler angående reservation og køb kan fås hos Finnair Plus’ servicecenter.

4.5
Medlemmerne betaler selv lufthavnsskatter, passagergebyrer, servicegebyrer og andre betalinger, der er fastsat af Finnair eller myndighederne. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inklusive moms) i forbindelse med bonussen eller fordele i overensstemmelse med gældende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig over for medlemmer for eventuelle skatter eller andre omkostninger. Skatter refunderes ikke, hvis tillægsrejsen blev annulleret, efter at billetten blev indløst. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller andre omkostninger, som medlemmet måtte pådrage sig. Medlemmerne er selv ansvarlige for at indhente visum og andre officielle dokumenter.

4.6
Værdien af tillægsrejser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke bestemmes ved at sammenligne dem med afgange, overnatninger på hoteller eller andre sådanne tjenester, for hvilke der opkræves normalpris. Prisen på en flybillet varierer efter, hvornår og hvor den er købt, og den pågældende billettype. Det samme gælder også for andre bonusser. Værdien af tillægsrejser er også begrænset af, at de er mindre tilgængelige end billetter til normale billetpriser og er underlagt reservationsrestriktioner. Vilkårene for køb af billetter er angivet separat.

4.7 Annullering af bonusser
Med hensyn til en bonus, der er tildelt af en af Finnairs partnere, overholdes den pågældende partners afbestillingsbetingelser eller de generelle vilkår for pakkerejser. Disse vilkår angiver, hvad et medlem, der annullerer en bonus, skal betale som følge af annulleringen, og om visse betalinger foretaget af medlemmet (f.eks. lufthavnsskatter og passagergebyrer) vil blive refunderet til ham/hende i forbindelse med annulleringen. Hvis et medlem annullerer en bonus, før de bruger den, returnerer Finnair de point, der er trukket for den ubrugte bonus, ved fremvisning af en værdikupon eller lignende dokument. Hvis en værdikupon (f.eks. en hotelværdikupon) er gyldig i en bestemt periode, returnerer Finnair dog ikke pointene, selvom værdikuponen ikke blev brugt. Med hensyn til tillægsrejser gælder afsnit 4.11 og det pågældende flyselskabs afbestillingsvilkår.

4.8 Tillægsrejser
Tillægsrejser kan indløses til Finnairs eller Finnair Plus-partneres rutefly. Der er et begrænset antal sæder i den passagerklasse, der kræves til tillægsrejser. Tillægsrejser kan ikke reserveres på bestemte tidspunkter eller på bestemte ruter. Finnair og dennes partnere er berettiget til at begrænse antallet af tildelte tillægsrejser, som de finder passende. Information om sådanne begrænsninger findes på internettet eller hos Finnair Plus’ servicecenter. Medlemmer er derfor ikke berettiget til et sæde på et bestemt rutefly med deres point. Hvis flyvningen drives sammen med et andet flyselskab, tildeles bonusser kun fra antallet af flyselskaber, der deltager i Finnair Plus-programmet. Billetter til tillægsrejser kan kun indløses på særskilt udpegede Finnair-kontorer. Tillægsrejser kan ikke indløses til Finnair-charterrejser med Finnair Plus-point.

4.9
Der skal være et bekræftet sæde for alle etaper af en tillægsrejse. Der skal være en bekræftet plads til alle etaper i en tillægsrejse. De bonusser, der er indløst på ruteflyvninger, kan ikke kombineres med andre billettyper eller nedsatte billetpriser eller anvendes i en delvis betaling for et hvilket som helst andet gebyr, dog med de undtagelser, der henvises til i afsnit 4.12.

4.10
Alle tillægsrejser er returrejser og skal ende på afrejsestedet (med undtagelse af tillægsrejser som enkeltrejse). Det er muligt at returnere fra en anden destination (undtagelser foretages af individuelle flyselskaber), selvom antallet af point, der trækkes for bonussen, altid vil være baseret på den højere sektor. Rejser kan ikke afbrydes ved mellemlandinger og skal i stedet fortsættes til destinationen på det næste tilgængelige fly. En mellemlanding er dog tilladt på interkontinentale tur/retur-tillægsrejser. Tur/retur-tillægsrejser kan ikke foretages i løbet af én dag. Bonusbilletter til rutefly er gyldige i 12 måneder fra reservationsdatoen, og returflyet skal altid ligge inden for denne periode.

4.11
Pointene fra ubrugte tillægsrejser (afgange hos Finnair og Finnair Plus-partnere) flyttes tilbage til medlemmets konto, forudsat at rejsen blev annulleret, inden billetten blev indløst, og at Finnair Plus’ servicecenter blev informeret om annulleringen senest på hverdagen før rejsen. Hvis rejsen annulleres, efter at billetten blev indløst, men inden starten på rejsen, flyttes pointene tilbage til medlemmets konto ved indlevering af den ubrugte billet. Medlemmet opkræves et afbestillingsgebyr på 50 EUR pr. billet eller et tilsvarende beløb i en anden valuta. Restbeløbet, dvs. skatter og passagergebyrer, tilbageføres. Hvis der foretages en ændring til rejsen, efter at billetten allerede er blevet udstedt, opkræves medlemmet et gebyr på 50 EUR eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, samt de skatter og passagergebyrer, der er tilskrevet pga. ændringen. Med Classic-bonusser er det muligt at foretage ændringer af returfly mod betaling af et ændringsgebyr på 50 EUR pr. passager. Ændringer skal foretages mindst én dag inden det oprindelige returfly, og ændring af ruten er ikke tilladt. Det er kun muligt at foretage ændringer af tillægsrejser på afgange, der drives af Finnair. Hvis medlemmet ikke annullerer flyrejsen (manglende fremmøde), vil pointene ikke blive returneret. En billet til Finnair-tillægsrejse er kun gyldig til det flyselskab, som den er udstedt til.

4.12 Opgraderingsbonusser på Finnair-fly
Opgraderinger kan kun foretages på Finnair-rutefly (et AY-fly og AY-koden på billetten). Medlemmet skal have en bekræftet Economy Class-reservation og en indløst flybillet, som Finnair Plus’ servicecenter kan vedhæfte bonussen til. Opgraderingsbonusser kan kun gives for billetter, der er udstedt til offentliggjorte billetpriser. Begrænsningerne ved den oprindelige Economy Class-billet er gyldige uanset opgraderingen. I tilfælde af omdirigering overholdes reglerne for reservationsklassen for den oprindelige billet, og rejsen finder sted på Economy Class. Selvom antallet af sæder er begrænset, forsøger Finnair at bekræfte opgraderingen 37 timer før afrejse på den ønskede måde, medmindre reservationer på flyet forhindrer dette. Hvis opgraderingen ikke bekræftes på nuværende tidspunkt, vil ventelisten blive annulleret, og point/værdikuponer vil blive refunderet inden for 1-4 arbejdsdage. Opgraderingsbonusser kan kun bruges til at avancere én rejseklasse ad gangen. Det er ikke muligt at bruge en opgraderingsbonus på visse separat udpegede Finnair-afgange. Finnair er berettiget til at fastsætte begrænsninger for opgraderingsbonusser og til at foretage ændringer i disse begrænsninger, som det måtte ønskes. Information om begrænsninger findes på internettet eller hos Finnair Plus’ servicecenter.

4.13 Andre bonusser
Værdikuponen til bonussen skal bestilles online via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Gyldigheden og eventuelle andre begrænsninger i forbindelse med bonussen kan ses i det dokument, der sendes til medlemmerne via e-mail. Værdikuponer til Priority Club Rewards skal bestilles fire (4) uger inden den tiltænkte brug.

4.14
Medlemmerne foretager selv reservationer direkte hos partnerens reservationscenter efter eget valg. Ved reservation skal medlemmer oplyse, at det er for en Finnair Plus-bonus. Den oprindelige tillægskupon skal fremvises, når du bruger bonussen.


4.15 Tildeling af biludlejning
Bonusser er tilgængelige på de vilkår, der er fastsat af hvert biludlejningsfirma. Eventuelle udgifter til brændstof, ekstraforsikrings og andet betales af lejerne selv. Biler skal altid returneres til det sted, hvor de blev lejet. Normale krav til billeje, f.eks. alder, kørekort og kreditværdighed (et internationalt kreditkort), skal være opfyldt for bonusleje.

4.16
Værdikuponer udstedes i navnet på den faktiske fører, hvis navn også skal fremgå af lejeaftalen. Der kan ikke foretages ændringer i værdikuponerne, undtagen af Finnair Plus’ servicecenter eller det pågældende biludlejningsfirma.

4.17 Overnatningsbonusser på hoteller
Hoteller, der deltager i Finnair Plus-programmet, forbeholder sig ret til at begrænse antallet af bonusovernatninger efter område eller hotel, til at opkræve mere end én tillægskupon pr. værelse og til at fastsætte andre vilkår og begrænsninger for brugen af en bonus. Priority Club Rewards fastsætter pointkravene for sine egne bonusser. Priority Club Rewards fastsætter pointkravene for sine egne bonusser.

5.1
Finnair kan til enhver tid opsige Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et andet program ved at underrette medlemmer skriftligt herom mindst seks (6) måneder før et sådant ophør. Point forbliver gyldige i seks (6) måneder fra meddelelsens dato, hvorefter de ikke længere er gyldige. Finnair er ikke på nogen måde forpligtet til at kompensere for eventuelle ubrugte point eller bonusser.

5.2
Finnair er til enhver tid berettiget til at opsige medlemskabet for et hvilket som helst medlem, uden at have givet en rimelig grund, ved at informere det pågældende medlem seks (6) måneder før medlemskabets ophør. Medlemmets point forbliver gyldige i seks (6) måneder fra meddelelsens dato, hvorefter alle point annulleres. Finnair er ikke på nogen måde forpligtet til at kompensere for eventuelle ubrugte point eller bonusser.

5.3
Finnair er til enhver tid berettiget til at afbryde medlemskabet for et medlem, når der er givet en rimelig grund hertil. Desuden er Finnair i sådanne tilfælde berettiget til at annullere et medlems point uden forudgående varsel. De ovennævnte rimelige grunde omfatter eventuelle overtrædelser af reglerne heri eller forfalskning, ændring, salg eller uautoriseret overførsel til en anden person af dokumenter såsom flybilletter eller værdikuponer, der giver et medlem ret til bonusser.

5.4
Medlemmer er til enhver tid berettiget til at afbryde deres medlemskab ved at underrette Finnair Plus-servicecentret. Finnair annullerer medlemmets point efter at have modtaget besked. Et medlemskab ophører ved medlemmets død.

5.5
Finnair er til enhver tid berettiget til efter eget skøn at foretage ændringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerne og de bonusser, der tildeles medlemmer (herunder ændringer af partnere, pointoptjening, indsamlede point, antal point, der kræves for bonusser, tildeling af tillægsrejser og begrænsninger vedrørende disse, proceduren for indløsning af bonusser og gyldigheden af point). Sådanne ændringer træder i kraft med det samme og uden forudgående varsel, medmindre andet er angivet af Finnair. Finnair informerer medlemmer om ændringer via Finnair Plus-internetsiderne. Meddelelser om ændringer gives også via Finnair Plus News og lignende publikationer, hvis en sådan meddelelse er aktuel på udgivelsestidspunktet. Finnair gør sit bedste for at holde kunderne opdaterede om tjenesterne i Finnair Plus-programmet. Medlemmer kan finde de seneste aktuelle oplysninger på internettet eller via servicecentret. Medlemmer godkender eventuelle ændringer ved fortsat at bruge deres Finnair Plus-kort. Hvis et medlem ikke godkender de ændringer, der er foretaget, er han/hun berettiget til at afslutte medlemskabet i henhold til afsnit 5.4. Finnair er ikke ansvarlig for tab som følge af de ændringer, der foretages (herunder tab af point, tab af fordele eller forringelse af fordele), og Finnair er heller ikke forpligtet til at kompensere for disse tab på nogen anden måde.

5.6
Finnair er berettiget til at bringe en kundes Finnair Plus-medlemskab til ophør ved at fjerne hans/hendes personlige oplysninger og medlemsnummer fra Finnair Plus-medlemsregisteret, hvis der ikke er registreret transaktioner på medlemmets konto i de sidste ti (10) år, således at der ikke er nogen gyldige Finnair Plus-point.
Kunder kan vende tilbage til Finnair Plus-programmet ved at udfylde en formular med anmodning om Finnair Plus-medlemsskab.

6.1
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle tab relateret til medlemskab i Finnair Plus-programmet eller til et medlem, medmindre Finnair har forårsaget et sådant tab bevidst eller via grov uagtsomhed.

6.2
Det yderste vil blive gjort for at løse alle uafklarede sager som resultat af driften af programmet, med udvisning af velvilje mellem Finnair og medlemmer. Finsk lovgivning vil være gældende, hvad angår Finnair Plus-programmet, og eventuelle uoverensstemmelser vil blive løst i en underinstans i Finland.

6.3
Adskillige Finnair-partnere deltager i tjenesterne i Finnair Plus-programmet. Udover oplysninger vedrørende Finnair Plus-programmet, der er distribueret via Finnair Plus-kundepost, kan marketingmateriale fra Finnair og dennes partnere også blive leveret til medlemmer. Finnair kan overdrage personlige data om medlemmer til sine partnere med det formål, at partnerne kan markedsføre direkte til medlemmerne. Finnair Plus-partnere kan derfor også bruge oplysningerne i Finnair Plus-kunderegistreret til deres egen direkte marketing. Partnere overfører ikke kundeoplysninger til tredjeparter. Medlemmer er berettiget til at forbyde overførsel af deres personlige data til Finnairs partnere ved skriftligt at underrette Finnair Plus Servicecenter om dette. Hvis du vælger ikke at modtage marketingmails fra Finnair, sender vi dig kun e-mails vedr. transaktioner om din konto og dit medlemskab, f.eks. en månedlig e-mail om pointsaldo. Du kan ikke afmelde disse e-mails.

6.4
Brug af point optjent på arbejdsgiverbetalte forretningsrejser er underlagt instrukser fra arbejdsgiveren og relevant lovgivning, herunder skattelovgivningen, som skal overholdes, når du gør brug af fordelene. Nogle lande kan have specifik lovgivning for ansatte i den offentlige sektor, og vi anbefaler, at du sætter dig ind i og forstår disse regler, hvis de er relevante for dig. Nogle fordele kan medføre skattemæssige konsekvenser, f.eks. beskatning af frynsegoder. Vi anbefaler, at du kontakter din revisor eller en rådgiver for at sikre dig, at du forstår eventuelle skattemæssige konsekvenser. Yderligere oplysninger for finske kunder kan også findes på det finske skattevæsens hjemmeside: www.vero.fi.

6.5
Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i disse regler. Der forbeholdes ret til ændringer.

Navigerede til side: Finnair Plus-regler