Om jag använder Finnair Plus-poäng för att betala för min Finnair Holidays-resa, får jag tillbaka dem om resan avbokas? | Finnair

Om jag använder Finnair Plus-poäng för att betala för min Finnair Holidays-resa, får jag tillbaka dem om resan avbokas?

Om bokningen ändras eller resan avbokas och kunden har rätt till återbetalning återbetalas i första hand den del som betalats med pengar. Om det belopp som betalats med pengar inte täcker hela kostnaden för ändringen eller avbokningen debiteras återstående kostnader från de Finnair Plus-poäng som användes för att betala för bokningen. Eventuella återstående poäng sätts in på Finnair Plus-kontot igen. Utgångna poäng återbetalas inte.

Gå till sidan: Om jag använder Finnair Plus-poäng för att betala för min Finnair Holidays-resa, får jag tillbaka dem om resan avbokas?