De särskilda villkoren för Finnair Holidays har uppdaterats från och med 1 juli 2018. Nedan kan du se villkoren för resor som görs före och efter den 1 juli 2018.

Finnair Holidays särskilda villkor - villkor från och med 1 juli 2018

På Finnair Holidays-resor tillämpas Lag om kombinerade resetjänster som trädde i kraft 1.7.2018 och Allmänna paketresevillkor samt de Finnair Holidays särskilda villkor. Dessa villkor tillämpas på avtal om paketresor som har ingåtts efter den 1 juli 2018. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda bokningsavgiften har betalats senast på förfallodagen. Ansvarig researrangör för Finnair Holidays-resorna är Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (nedan Aurinkomatkat), som har ställt en säkerhet för eventuell insolvens till Konkurrens- och konsumentverket i Finland (KKV). Aurinkomatkats registreringsbeteckning i Konkurrens- och konsumentverket är KuVi 164/88/MJ.

Om det förekommer konflikter i innehållet mellan den finska och den svenska versionen av Finnair Holidays särskilda villkor den finska versionen gäller.

1    BETALNINGSVILLKOR

Resans pris skall i sin helhet betalas i samband med bokningen eller vid en annan avtalad tidpunkt. I webbutiken betalas hela resan vid bokningstillfället. I webbutiken kan betalningen göras enligt de alternativa betalningssätt som anges och en resa som bokas via kundtjänsten betalas med kreditkort.

I dessa villkor avses representanten för en grupp resenärer vara den första resenären i bokningen. Resenären eller representanten för en grupp resenärer är skyldig att meddela Finnair Holidays kundtjänst om resehandlingarna för en betald och bekräftad resa inte har anlänt via e-post inom 24 timmar efter bokningen. Resehandlingar som skickas elektroniskt är resebekräftelse, bekräftelse av en elektronisk flygbiljett och hotellbokning samt eventuell flygplatstransfer och utflyktsbokningar. En bekräftelse på den elektroniska flygbiljetten skickas till varje resenär, till den adress som har angetts i kontaktuppgifterna, övriga resehandlingar skickas till representanten för gruppen resenärer.

Om webbtjänstens bokningsprocess avbryts och kunden inte får en bekräftelse av betald och slutförd bokning eller andra resedokument till den angivna e-postadressen, ska resenären eller representanten för en grupp resenärer omedelbart kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Resenärerna är skyldiga att ta med sig resebekräftelsen och de senaste resehandlingarna på resan (bekräftelse av den elektroniska flygbiljetten samt inkvartering och andra handlingar som rör eventuella andra tilläggstjänster).

2    INFORMATION PÅ RESEBEKRÄFTELSEN

Resenären eller representanten för en grupp resenärer ansvarar för de bokningar som har gjorts och för riktigheten hos de uppgifter som har getts och ska efter att ha fått resebekräftelsen utan dröjsmål kontrollera dess riktighet. Namnen ska motsvara de uppgifter som finns i det pass eller det personkort som används som resehandling. Fel i resdagarnas transport- och inkvarteringsuppgifter samt eventuella tilläggstjänster ska utan dröjsmål meddelas till Finnair Holidays kundtjänst. Genom att betala resan bekräftar kontaktpersonen paketreseavtalets riktighet och ett bindande paketreseavtal skapas. Korrigering av fel eller brister vid en senare tidpunkt kan orsaka betydande kostnader (till exempel en ny flygbiljett på grund av fel namnuppgift).

Resenären eller representanten för en grupp resenärer är skyldig att kontrollera att de meddelade kontaktuppgifterna är sådana (mobilnummer och e-postadress) att han eller hon kan nås före och under resan. Om kontaktuppgifterna inte är aktuella ansvarar resenären själv för den skada och de kostnader som uppstår på grund av de ändrade uppgifterna.

Resenären ska följa researrangörens anvisningar om de handlingar som behövs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten hos dessa och att de övriga resehandlingarna överensstämmer med varandra.

Du hittar anvisningar vad gäller resehandlingar på adressen https://www.finnair.com/fi/se/information-services/before-the-flight/travel-documents/finnair-holidays.

Följande villkor gäller för paketreseavtal slutna den 25 september 2018 eller senare:
Representanten för en grupp resenärer är ansvarig för att säkerställa att minst en av resenärerna i bokningen har uppnått minimiåldern. Beroende på destinationen kan åldersgränsen (exempelvis på hotell) vara upp till 23 år.

3    TJÄNSTER SOM INGÅR I RESANS PRIS

Finnair Holidays-resornas transporter grundar sig på reguljärflyg och priset fastställs enligt vid bokningstidpunkten gällande prislista, valutakurser och bestämmelser. Priserna gäller från den stund de meddelas och gäller inte resor som har bokats före denna tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar innan paketreseavtalet skapas. Aktuella priser går att hitta på adressen finnair.com/holidays.

I resans pris ingår alla de skatter som kan betalas före avresan. I ett flertal städer och resmål debiteras resenärerna en turistskatt eller -avgift i samband med övernattningen. Avgiftens storlek är beroende av inkvarteringens klass och vistelsens varaktighet. Dessa avgifter kan inte debiteras på förhand i priset för resan. De betalas direkt till hotellet.

Vi förbehåller oss rätten att höja priset för den avtalade resan i enlighet med punkt 8 i Allmänna villkor för paketresor.

I grundpriset för en Finnair Holidays-resa ingår:

 • flygtransport i vald flygklass (economy eller business) från avreseort till resmål och tillbaka
 • minst ett (1) incheckat bagage/person som får väga högst 23 kg och ett handbagage/person som får väga högst 8 kg
 • boende och eventuella måltider på resmålet
 • måltider på interkontinentala långdistansflyg
 • resehandlingar som levereras via e-post  

I grundpriset för en Finnair Holidays-resa ingår inte:

 • serviceavgifter
 • måltider på flyg inom Europa och Mellanöstern
 • anslutande landtransporter i hemlandet
 • guidning på resmålet
 • transfer från flygplatsen på resmålet
 • utflykter på resmålet
 • mat, dryck och serviceavgifter
 • utgifter för pass och visum
 • vaccinationer
 • reseförsäkring
 • hotellskatter och andra officiella avgifter som möjligen betalas på resmålets hotell
 • avgifter som möjligen betalas in till tjänstemän när den resande lämnar landet
 • resehandlingar skickade per brev

Vad gäller specialönskemål med anknytning till bokningen (bland annat golfutrustning, skidor, rullstol) skall man kontakta Finnair Holidays kundtjänst i god tid före resan.

Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/fi-sv/serviceavgifter.

4    ATT BEAKTA NÄR MAN RESER MED BARN

Spädbarn är inte berättigade till en egen sittplats på flyget eller en egen säng på hotellet. Om en stol eller säng önskas, kommer barnets bokning att behandlas som en barnpassagerare i åldern 2–11 år. Om ett spädbarn fyller 2 år under resan måste bokningen göras för en barnpassagerare, och han/hon måste ha en egen sittplats på flyget.

Om en kund reser med barn och vill försäkra sig om en extrasäng för dem, måste resenären kontrollera tillgängligheten för extrasängar från Finnair Holidays kundtjänst. I webbutiken är det möjligt att boka boende för barn utan att hotellet tillhandahåller en extrasäng; i det fallet delar barnet en säng med en vuxen i samma bokning 

I enlighet med finländsk lagstiftning har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet, vilket betyder att den ena föräldern eller en annan person inte har rätt att ta med sig barnet utomlands utan den andra förälderns/föräldrarnas medgivande. Även transportföretag och hotell samt myndigheterna på resmålet kan begränsa rätten för barn under 18 år att resa utan vårdnadshavare. Resekrav som rör minderåriga ska alltid kontrolleras hos myndigheterna i avgångs-, destinations- eller transitland, eftersom en del länder har noggranna bestämmelser vad gäller vilka tillstånd som krävs.

Ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare ska ha ett skriftligt medgivande, undertecknat av vårdnadshavaren. Medgivandets formkrav kan variera. Medgivandet är ett dokument som innehåller uppgifterna om resan samt vårdnadshavarnas namnteckning och kontaktuppgifter. Medgivandet ska tas med på resan och på begäran uppvisas för bland annat myndigheter, transportföretag eller hotellpersonalen. Mer information på adressen https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle eller från Finnair Holidays kundtjänst. Exempel på medgivande https://www.finnair.com/go/documents/PDFs/letter_of_consent.pdf

5    KAMPANJERBJUDANDEN

Vi förbehåller oss rätten att rikta kampanjerbjudanden och bokningsförmåner till nya bokningar. I detta fall betyder en ny bokning en sådan som görs under den tid kampanjen eller bokningsförmånen är i kraft. På kampanjerbjudanden och bokningsförmåner tillämpas dessutom för varje kampanj publicerade regler och anvisningar. Erbjudandena och förmånerna är personliga och beviljas inte i efterskott.

6    ÄNDRINGAR I OCH AVBOKNINGAR AV PAKETRESEAVTAL SOM RESENÄREN GÖR FÖRE AVRESAN

På grund av sin exceptionella karaktär faller Finnair Holidays-resor under särskilda villkor där ändrings- och avbokningsavgifter regleras av exceptionella bestämmelser, t.ex. enligt boknings- och försäljningsvillkor som är bindande för flygbolaget, andra leverantörer av paketresetjänster samt researrangören. Finnair Holidays-resornas transport baserar sig på reguljärflyg och resorna är individuellt skräddarsydda paketresor, som inte grundar sig på kvoter som har skaffats på förhand.

Till följd av paketresans exceptionella karaktär är ändrings- och avbokningsvillkoren striktare än de Allmänna villkoren för paketresor. Avbokningar och ändringar behandlas från fall till fall. Vid ändringar och avbokningar ska resenären utan dröjsmål kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Bekräftelsen av valda flyg och andra resetjänster för en Finnair Holidays-resa sker automatiskt efter att resan har betalats. Samtidigt träder serviceleverantörernas, för researrangören bindande boknings- och försäljningsvillkoren i kraft. Ofta tillåter inte flygbolagens och andra resetjänstleverantörers boknings- och försäljningsvillkor en återbetalning vid ändring eller avbokning efter det att bokningen har bekräftats. Detta betyder att återbetalningen kan vara mycket begränsad eller alls inte möjlig.

För avbokningar och ändringar i enlighet med Allmänna villkor för paketresor och dessa särskilda villkor debiteras en expeditionsavgift enligt Finnair Holidays serviceprislista som skälig kostnad för genomförda arbetsskeden. Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/fi-sv/serviceavgifter.

Researrangören uppmanar resenären att inför resan skaffa ett tillräckligt täckande reseförsäkringsskydd vad gäller skydd av person och egendom samt avbeställningsskydd.  

6.1    Resenärens rätt att avboka resan före avresan

Resenären har rätt att avboka resan när som helst före avresan. Den avbokningsavgift som debiteras grundar sig på de verkliga kostnader som debiteras researrangören för reguljärflygbiljetter och boknings- och försäljningsvillkoren för andra resetjänster. Utöver avbokningsavgiften debiterar vi expeditionskostnader enligt researrangörens serviceprislista, med vilka vi täcker de kostnader som arbetsskedena har orsakat. Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/fi-sv/serviceavgifter.  

Vid en avbokning är det inte möjligt att sälja vidare skräddarsydda Finnair Holidays-resor som baserar sig på reguljärflyg. De kan inte heller användas på ett alternativt sätt. Avbokningsavgiften utgör högst paketresans pris, från vilket har avdragits eventuella kostnadsbesparingar till följd av avbokningen. På resenärens begäran meddelar researrangören grunderna för avbokningsavgiftens storlek och andel av paketresans olika delar.

6.2    Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta det till en annan före avresan

Före avresan kan ändringar för gruppens räkning, vad gäller bokningen, göras av den representant som har bokat resan, enskilt eller tillsammans med den resenär som vill göra en ändring. Resenären har rätt att ändra uppgifterna om resenären i bokningen eller överlåta reseavtalet till en annan person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan.

Till följd av den exceptionella karaktären hos Finnair Holidays-resorna som grundar sig på reguljärflyg och som skräddarsys individuellt måste flygbiljetten och andra resetjänster avbokas och nya bokas på grund av att avtalet har överlåtits till en annan eller att uppgifterna om resenären har ändrats.

De orsakade kostnaderna fastställs enligt tidpunkten för överlåtelse eller ändring, tillgänglighet, platssituation och priser. Dessutom påverkas kostnaderna av de verkliga kostnaderna som enligt boknings- och försäljningsvillkoren debiteras researrangören för bokning av reguljärflygbiljetter och andra resetjänster samt expeditionskostnader enligt researrangörens serviceprislista, med vilka vi täcker de kostnader som arbetsskedena har orsakat. Överlåtande eller ändring medför en betydande kostnad om man inte får någon gottgörelse för den gamla flygbiljetten eller andra resetjänster som ska ändras och det nya flyget eller annan tjänst, såsom inkvartering, kan vara dyrare än tidigare. (YME 7.2.) Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/fi-sv/serviceavgifter.

Om resenärer utnyttjar YME 7 punkts ändrings- och överlåtelserätt, debiterar vi de verkliga kostnaderna samt expeditionsavgifter som uppstår för ändringen eller överlåtelsen. Resenären står för kostnaderna som uppstår samt har givaren och förvärvaren gemensamt ansvar för dessa.

7    RESEARRANGÖRENS ANSVAR

Vid förverkligandet av Finnair Holidays-resor används serviceleverantörer, såsom Finnair och center som erbjuder inkvartering, flygplatstransfer och bokning av utflykter. Finnair Holidays ansvarige researrangör, Aurinkomatkat, har ingått ett avtal med serviceleverantörerna och ansvarar för att resenären får den service som motsvarar det köpta avtalet. Om resenären inte får en tjänst som han eller hon har köpt skall resenären kontakta Finnair Holidays kundtjänst vid den tidpunkt han eller hon har rätt till tjänsten i fråga.

Researrangören ansvarar inte för arrangemang som inte är inkluderade i paketresan, såsom anslutningstransporter eller förmedlade särskilda tjänster som resenären har bokat separat. På paketresans flygbiljetter, bagage som transporteras med flyget och andra frågor som rör transporten, till exempel måltider på flyget, tillämpas de transportvillkor som har fastställts av de flygbolag som har gett biljetten och som deltar i transporten samt internationella luftfartsbestämmelser.

Researrangören eller leverantören av resetjänster har rätt att erbjuda resenärerna bättre arrangemang än vad den gjorda bokningen kräver. Det förekommer dock inte någon skyldighet att erbjuda alla resenärer samma förmåner.

8    FEL OCH REKLAMATION

Ett fel i paketresan ska utan dröjsmål meddelas till Finnair Holidays kundtjänst. Eventuella ersättningskrav efter resan ska framställas skriftligt så snabbt som möjligt efter resans slut. Ersättningskravet kan skickas till adressen https://www.finnair.com/fi/se/information-services/feedback.  

8.1     Avdrag av skadestånd som erhållits med stöd av annan lagstiftning

Om resenären har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av Europeiska unionens lagstiftning om resenärers rättigheter eller internationella konventioner, ska ersättningsbeloppet dras av från den motsvarande ersättningen som beviljas med stöd av dessa villkor samt de Allmänna paketresevillkoren.

Resenären är skyldig att informera researrangören eller -förmedlaren om gottgörelser för fel i en paketresa som erhållits från andra parter.

9    ANSVARIG RESEARRANGÖR

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Datavägen 9, PB 200, 01530 VANDA tfn 010 446 441/växel

Kundtjänst,Finnair Holidays tfn +358 9 818 0810 (lsa/msa). Aktuella öppettider finns på adressen https://www.finnair.com/fi/se/customer-care.

10    ÖVERAKANDE MYNDIGHET

Konkurrens- och konsumentverket
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, FINLAND
Telefon: 029 505 3000
e-post: kirjaamo@kkv.fi

Dessa Finnair Holidays särskilda villkor har uppdaterats 1.7.2018 och gäller tills vidare. Finnair Holidays/Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab förbehåller sig rätten att ändra eller begränsa dessa resevillkor.

Ytterligare och särskilda villkor för Finnair holidays - villkor till 30 juni 2018

Finnair Holidays-resor där ansvarig researrangör utgörs av Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (benämns hädanefter Suntours) omfattas av paketreseförordningen. Resorna täcks av paketreseförordningens försäkring. Suntours har till det finländska konsumentverket överlämnat en säkerhet som täcker dessa resor. Suntours registreringsnummer hos konsumentverket är KuVi 164/88/MJ. Finnair Holidays-resor styrs nu av paketreseförordningen som trädde i kraft den 1 juli 2009, de allmänna paketresevillkoren (YVE), samt av nedan angivna ytterligare och särskilda villkor.

Finnair Holidays kundtjänst: p. 09 818 0810 (avgifter för lokalt nätverk och serviceavgifter tillkommer)

Innehåll i Finnair Holidays-resor

Finnair Holidays-resor är individuellt skräddarsydda och oberoende flyg+hotell-paketresor baserade på reguljärflyg. Ytterligare och speciella villkor för Finnair Holidays-resor följs när resan har bokats på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. På finnair.com gör kunden sin Finnair Holidays-bokning och tillhörande val oberoende av varandra, och är personligen ansvarig för korrektheten i bokningen.

Kunden väljer och skapar sin Finnair Holidays-resa bland olika reguljärflygs- och hotellalternativ, och utöver dessa kan kunden köpa utflykter och flygplatstransfer som tilläggstjänster. Urvalet av tillgängliga tilläggstjänster beror på vald reseperiod och resmål.

Det som ingår i grundpriset för en Finnair Holidays-resa är:

 • resedokument som levereras via e-post
 • måltider på interkontinentala långdistansflyg
 • flygtransport i ekonomiklass från avreseort till resmål och tillbaka
 • ett bagage/person som får väga upp till 23 kg och ett handbagage/person som får väga upp till 8 kg
 • boende och eventuella måltider på resmålet

Följande ingår inte i grundpriset för en Finnair Holidays-resa:

 • serviceavgifter
 • resedokument inskickade per brev
 • måltider på flyg inom Europa och Mellanöstern
 • anslutande landtransporter i landet för avresan
 • guidning på resmålet
 • transfer från flygplatsen vid resmålet
 • utflykter vid resmålet
 • mat, dryck och serviceavgifter eller dricks
 • utgifter för pass och visum
 • eventuella nödvändiga vaccinationer
 • reseförsäkring
 • hotellskatter och andra officiella avgifter som möjligen betalas på resmålets hotell
 • avgifter som möjligen betalas in till tjänstemän när den resande lämnar landet

Betalning av resan, ingående av avtal och leverans av resedokument

Avtalet skapas och tas i kraft när kunden godtar att hon eller han har läst de ytterligare och särskilda villkoren för Finnair Holidays-resor, betalar för resan och tar emot en bekräftelse av den bokade resan till den e-postadress som medföljer bokningen. En bekräftad bokning innehåller ett bekräftelsenummer.

Om webbtjänstens bokningsprocess avbryts och kunden inte får en bekräftelse eller andra resedokument, exempelvis en bekräftelse av den elektroniska flygbiljetten, hotellkupong och eventuell flygplatstransfer, utflyktskuponger eller av en reserverad och betald resa, måste kunden omedelbart kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Resedokumenten levereras till kunden via kontaktpersonens e-postadress när betalningen har registrerats. Kunden är skyldig att informera Finnair Holidays kundtjänst om han eller hon inte har fått en resebekräftelse eller andra resedokument via e-post inom 24 timmar efter bokningen.

Kunden är skyldig att medföra resebekräftelsen och alla resedokument (bekräftelse av elektronisk flygbiljett, boende- och andra kuponger för eventuellt ytterligare tjänster) på resan.

I kreditkortsbetalningar kan en avgift för betalningssättet debiteras av kunden.Summan som debiteras, baserar sig på betalningssättets faktiska kostnader, och beräknas på det totala beloppet som skall betalas. Existerande avgifter hittas under Serviceavgifter: https://holidays.finnair.com/fi-sv/serviceavgifter.

Priser och skatter

I priset ingår de inbegripna tjänster, skatter och serviceavgifter som omnämns i resebekräftelsen. Priset inkluderar inte frukost eller andra måltider, flygplatstransfer, guidning, utflykter, eller eventuella skatter som ska betalas på plats på resmålet, såvida inget annat anges.

Priset på reguljärflyg beräknas utifrån aktuella priser, växelkurser och bestämmelser vid tidpunkten för bokningen. Om eventuella ändringar av dessa sker före biljettutlämningen, kommer priset för flygbiljetten att ändras på motsvarande sätt. Vi ansvarar inte för eventuella tekniska fel i bokningssystem. Priserna gäller utan skyldighet tills avtalet har upprättats. Alla skatter som kan betalas i samband med biljettutlämningen före avresan inkluderas i flygbiljettens pris.

För barn under 2 år som reser utan egen sittplats på flyget debiteras endast cirka 10 % av biljettpriset för vuxna, plus skatter och tilläggsavgifter. Spädbarn är inte berättigade till en egen sittplats på flyget eller en egen säng på hotellet. Om en stol eller säng önskas, kommer barnets bokning att behandlas som en barnpassagerare i åldern 2–11 år. Om ett spädbarn fyller 2 år under resan måste bokningen göras för en barnpassagerare, och han/hon måste ha en egen sittplats på flyget.

Om en kund reser med barn och vill försäkra sig om en extrasäng för dem, måste kunden kontrollera tillgängligheten för extrasängar från Finnair Holidays kundtjänst. På vissa hotell är det möjligt att boka boende för barn utan att hotellet tillhandahåller en extrasäng; i det fallet delar barnet en säng med en vuxen i samma bokning.

Om kunden har några särskilda önskemål angående bokningen (t.ex. husdjur, golfutrustning, skidor, rullstol, specialkost osv.) måste han eller hon kontakta Finnair Holidays kundtjänst. För eventuella ändringar som gjorts i bokningen debiterar vi tillämpliga avgifter enligt den aktuella listan över serviceavgifter.

Den aktuella listan över serviceavgifter finns här.

Ändringar och avbokningar

Allmänt

På grund av sin exceptionella karaktär faller Finnair Holidays-resor under särskilda villkor där ändrings- och avbokningsavgifter regleras av exceptionella bestämmelser, t.ex. hotellens försäljnings- och bokningsvillkor, leverantörer av utflyktsresor och flygplatstransfertjänster samt flygbolag. Kunden måste omgående kontakta Finnair Holidays kundtjänst i samband med avbokningar eller ändringar i bokningen. Ändringar och avbokningar av Finnair Holidays-resor hanteras från fall till fall.

Biljetter för Finnair Holidays-resor sker automatiskt direkt efter det att resan har bekräftats och betalats. De flesta flygbiljettyper medger inte återbetalning för ändringar och avbokningar när biljetten har utfärdats. Möjligheten till ersättning i dessa fall kan vara mycket begränsad eller obefintlig. Dessa villkor är avsevärt strängare än de allmänna paketresevillkoren (YVE).

Återbetalning medges inte för bokningar som inte har avbokats. Om kunden inte använder en flygplatstransfer eller annan tjänst som ingår i bokningen, eller endast delvis använder en tjänst, så har han eller hon inte rätt till återbetalning på dessa grunder. Dessutom kan kunden debiteras tillämpliga serviceavgifter för ändringen eller avbokningen. I syfte att tillhandahålla avbokningsbekräftelser till försäkringsbolagen debiteras tillämpliga avgifter enligt aktuell lista över serviceavgifter.

Ändrings- och avbokningsavgifter för avgiftsbelagda tilläggstjänster, t.ex. flygplatstransfer eller utflykter, varierar beroende på leverantörernas försäljnings- och bokningsvillkor. Ändringar och avbokningar av ytterligare tjänster hanteras från fall till fall.

1. Passagerares rätt att avboka resan utan särskild anledning

Passageraren äger rätt att avboka resan utan särskild anledning, i vilket fall vi debiterar den verkliga kostnaden för avbokningen samt en rimlig tilläggsavgift för det merarbete som orsakas av avbokningen. Finnair Holidays-resor är individuellt skräddarsydda och oberoende paketresor baserade på reguljärflyg, och grundas inte på i förväg inhämtade kvoter. Varje enskild bokning görs separat, och betalningen genomförs inom överenskommen tidsperiod. I samband med avbokning kan en Finnair Holidays-resa därför inte säljas vidare. (YVE 4.2)

2. Passagerares rätt att avboka resan på grund av en större händelse

Om kunden står inför en oförutsedd och större händelse och äger rätt att avboka resan enligt §15 (3) i paketreseförordningen samt kapitel 5.1 i de allmänna paketresevillkoren äger vi rätt att, på grund av våra paketresors särskilda natur samt baserat på kapitel 1.3 i de allmänna paketresevillkoren, debitera kunden kompensation för de nödvändiga åtgärder avbokningen förorsakar, såsom förbetalda tjänster för vilka arrangören inte har rättigheter till ersättning (t.ex. flygresor, logitjänster). Researrangören äger rätt att debitera underleverantörers verkliga kostnader samt även serviceavgifter enligt den aktuella listan över serviceavgifter. Dessa förekomster hanteras från fall till fall.

Kunden är personligen ansvarig för att boka reseförsäkring före resan och kontrollera dess täckning.

3. Passagerares rätt att ändra avtalet och överföra det till en annan person

Passageraren äger rätt att ändra passageraruppgifterna i bokningen eller överföra reseavtalet till en annan person, i vilket fall researrangören äger rätt att ta ut en rimlig ersättning för överföringen.

Ändra passageraruppgifter

På grund av den exceptionella karaktären vid resor baserade på reguljärflyg, leder ändringar i passageraruppgifter till annullering av den ursprungliga flygbiljetten och bokning av en ny. Priset fastställs utifrån aktuella priser samt flyg- och platstillgång vid tidpunkten för ändringen. Förändringen medför betydande kostnader, detta eftersom den gamla flygbiljetten inte är återbetalningsbar och den nya flygbiljetten kan vara dyrare än den gamla. Researrangören äger rätt att debitera underleverantörers verkliga kostnader samt även serviceavgifter enligt Finnair Holidays aktuella lista över serviceavgifter.

Överföring av avtal

För Finnair Holidays-resor leder överföring av avtal till en annan person, enligt avsett i de allmänna paketresevillkoren, till annullering av flygbiljetten och bokning av en ny. Priset fastställs utifrån aktuella priser samt flyg- och platstillgång vid tidpunkten för överföringen. Researrangören äger rätt att debitera verkliga kostnader förorsakade av överföringen, samt även serviceavgifter enligt Finnair Holidays aktuella lista över serviceavgifter. (YVE 8.2)

Kundens skyldigheter och ansvar

Passageraren och personen som genomför bokningen ansvarar för alla bokningar som görs via webbtjänsten, avbokningar, ändringar och situationer där passageraren genomför en bokning men inte använder den eller genomför en avbokning före resan, samt för andra eventuella kostnader.

Kunden bär ansvar för att kontrollera följande före bekräftelse och betalning av resan:

 • korrektheten i bokningsuppgifterna (t.ex. datum, valt flyg, att namnen skrivs så som de står i passet)
 • korrektheten i kontaktuppgifterna (passageraren kan nås före och under resan)
 • passens giltighet och behovet av visum eller transitvisum för resmål och/eller transitdestination
 • nödvändiga vaccinationer och hälsoregelverk efter genom resmål, t.ex. från National Institute for Health and Welfares webbplats: www.thl.fi
 • nyheter och information om eventuella exceptionella situationer i destinationsländerna från finländska utrikesdepartementets webbplats: www.formin.fi

Kundens skyldigheter efter bekräftelse och betalning av resan samt under resan

En kund som har köpt en Finnair Holidays-resa är skyldig att informera researrangören om kundens exakta kontaktuppgifter och eventuella ändringar av dessa.

Kunden är personligen ansvarig för att kontrollera tidtabellen för möjliga ändringar innan varje flygsegment, samt för att checka in i tid för respektive flyg. Kunden kan kontrollera sin uppdaterade flygbokningsinformation via https://www.finnair.com under "Hantera bokning" genom att ange passagerarens efternamn och flygets bokningsnummer.

Kunden ansvarar för att komma fram i tid till hotellet, till den överenskomna avgångsplatsen för flygplatstransfer samt till mötesplatsen för utflykter, enligt vad som anges på kupongerna. Om kunden skulle hitta något fel i kvaliteten på en produkt eller en leverantörstjänst (t.ex. flygförseningar, fel i samband med hotell eller andra tjänster) måste han eller hon kontakta Finnair Holidays kundtjänst så snart som möjligt efter det att felet har upptäckts. Kunden måste följa alla eventuella instruktioner, regler och bestämmelser som anges av myndigheter, researrangören, hotell, ytterligare tjänsteleverantörer eller transportföretag med avseende på genomförandet av resan.

Kunden är personligen ansvarig för att anlända i tid till hotellet, till mötesplatsen för flygplatstransfer samt till eventuella avgångsplatser för utflykter i enlighet med kupongerna. Om kunden konstaterar eventuella fel eller brister i produkterna eller leverantörstjänsterna (t.ex. flygförseningar, fel på hotell eller andra tjänster) måste kunden kontakta Finnair Holidays kundtjänst så snart som möjligt efter det att problemet har upptäckts. Kunden måste följa de instruktioner, regler och bestämmelser som myndigheter, researrangör, hotell, leverantör av tilläggstjänster och transportföretag kopplade till genomförandet av resan anger.

Kunden får inte förorsaka störning för andra genom sitt beteende. Om kunden avsevärt ignorerar sitt ansvar kan han/hon nekas avresa eller avlägsnas från resan. I det här fallet äger kunden inte rätt till återbetalning eller kompensation, och är ensam ansvarig för alla eventuella extra kostnader. Kunden ansvarar för skador som han eller hon avsiktligt eller genom oförsiktigt beteende förorsakar researrangör, transportföretag eller tredje part.

Researrangören ansvarar inte om kunden får förhinder att genomföra resan eller om resan avbryts på grund av att kunden inte innehar nödvändiga resedokument, samt heller inte för de kostnader som följer av att anskaffa erforderliga resedokument eller för eventuella skador som förorsakats av kundens eget beteende.

Passagerare rekommenderas att lämna in en reseavisering på det finländska utrikesdepartementets webbplats: https://matkustusilmoitus.fi/

Researrangörens ansvar

Researrangören använder tjänsteleverantörer, såsom Finnair och hotell, bokningscenter för flygplatstransfer och utflykter, för Finnair Holidays-resor. Researrangören har avtal med tjänsteleverantörerna och ansvarar för att kunden får den service som ingår i det avtal kunden har köpt. Om kunden inte får en tjänst som han eller hon har köpt, måste vederbörande kontakta tjänsteleverantören direkt eller via Finnair Holidays kundtjänst så fort han eller hon är berättigad enligt avtalet att erhålla tjänsten i fråga.

Utflykter, aktiviteter och flygplatstransfer

Utflykter och aktiviteter

När du gör en Finnair Holidays-bokning är det också möjligt att boka utflykter och aktiviteter på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. Utflykter som köpts som en del av Finnair Holidays-resor utgör internationella utflykter, och kunden gör val för datum och guidningsspråk i samband med bokning av utflykten.

Vissa utflykter kräver att ett visst antal kunder deltar. Om så inte är fallet förbehåller sig tjänsteleverantören för utflykten eller aktiviteten rätten att ställa in utflykten. Tjänsteleverantören har rätt att ändra utflyktsrutten eller att ställa in rutten om omständigheterna på destinationen kräver det. Exempel: En utflykts starttid och varaktighet kan ändras på grund av trafikrelaterade omständigheter.

Dricks är inte inkluderat i utflyktspriset, utan betalas av kunden efter eget gottfinnande. Om ingen avgift har avkrävts för ett barn för utflykten och bussen är full, måste barnet sitta i en förälders knä. Barnens måltider måste betalas på plats, om inget annat anges på utflyktskupongen eller i andra instruktioner. Tjänsteleverantören kan komma att be en kund att avbryta en utflykt om kunden orsakar störningar genom sitt beteende. Alla föremål som kunden glömmer kvar i ett fordon utgör kundens eget ansvar.

Deltagare på utflykter måste följa de instruktioner och föreskrifter som anges av tjänsteleverantören samt anlända till på kupongen angivet möte i god tid. Om kunden har problem med att hitta mötesplatsen måste han eller hon omedelbart kontakta kundtjänsten hos den tjänsteleverantör som anges på kupongen eller till Finnair Holidays kundtjänst.

Flygplatstransfer

När du gör en Finnair Holidays-bokning kan du även boka en flygplatstransfer på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. En transfer som köps i förväg måste bokas för samtliga passagerare i samma bokning. Priser och tillgänglighet för transfer varierar beroende på fordon, resmål och boende. Kunden väljer vilken typ av transfer som han eller hon vill ha, t.ex. matarbuss eller privat transfer, och anger vid behov även upphämtningstid och -plats när flygplatstransfern bokas.

Barn måste använda en barnstol under transfer tills de är minst 135 cm långa eller 12 år gamla. Om det inte finns någon barnstol tillgänglig i bilen måste förarens anvisningar följas. Det går inte att boka en sittplats för barn på transfer med matarbuss, varför barnet måste sitta i en vuxen passagerares knä. Sittplats måste bokas för barn över 3 års ålder. Barn under 3 års ålder kan även sitta i en vuxens knä på en privat transfer om ingen barnstol finns att tillgå. På privata transporter där barnet har en egen sittplats måste barnet ingå i det totala antalet passagerare i transfern.

Om en eller flera passagerare förorsakar störningar genom sitt beteende kan denna/dessa passagerare exkluderas från överföringen. Alkoholkonsumtion är inte tillåten under transfern. Det är inte tillåtet att gå ombord på en flygplatstransfer påverkad av alkohol eller andra ämnen. Om någon skada förorsakas är passageraren skyldig att kompensera transportföretaget för dess samtliga kostnader.

Varje passagerare har rätt att medföra en resväska och ett kolli handbagage på flygplatstransfern. Vid behov av att medföra fler väskor eller exempelvis sportutrustning, husdjur eller tyngre bagage, vänligen kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Kunden måste följa de regler och anvisningar som anges av transportföretaget. Om kunden har problem, t.ex. med att hitta avgångsplatsen för transfern, måste kunden omedelbart kontakta kundtjänsten hos den tjänsteleverantör som anges på kupongen eller Finnair Holidays kundtjänst.

Klagomål

Eventuella klagomål eller anspråk avseende Finnair Holidays-resor måste meddelas Suntours senast två månader efter resans slut. Kunden måste spara alla dokument och kvitton för eventuella ytterligare kostnader, registrera tider och datum samt ange namnen på de personer som hanterade ärendet.

Dessa villkor skapades den 1 juni 2017 och gäller tills vidare.

Viktig information om hotell och flyg

Hotell

Tillgängligheten baseras på informationen i ett internationellt hotellbokningscenter. Hotellbokningscenter är ansvariga för korrektheten i hotellbilder och -beskrivningar. Hotellbetyg baseras antingen på hotellets egen betygsskala eller på en tjänsteleverantörs landsspecifika klassificeringssystem.

I rum för tre eller fyra personer kommer sängar att bäddas för just detta antal personer. På vissa hotell erbjuds boende i dubbelrum med extrasängar (t.ex. bäddsoffor), och rummet har kanske inte tre eller fyra separata sängar. I USA är extrasängar vanligtvis inte tillgängliga, varför rum avsedda för tre eller fyra personer har två gånger två enkelsängar.

Yrkanden eller klagomål på hotellet, dess rum eller tjänster måste göras omedelbart till hotellets reception, eller också måste kunden kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

I enlighet med internationell praxis ska incheckning ske på hotellet cirka kl. 15.00 på ankomstdagen, och utcheckning cirka kl. 12.00 på avresedagen. Inchecknings- och utcheckningstiderna kan variera mellan olika hotell.

Om avgångsflyget anländer till destinationen under natten eller morgonen efter avresedagen, omfattar bokningen inte boende för ankomstnatten. Om du vill boka boende för ankomstnatten kontaktar du Finnair Holidays-kundtjänsten. Om returflyget avgår efter midnatt omfattar priset övernattning till påföljande dag.

Hotellen kan be om en kreditkortsgaranti i samband med incheckning, även om boendet har betalats i förskott och passageraren har en hotellkupong. Kortet debiteras endast om det finns några ytterligare kostnader (t.ex. minibar), eller alternativt kan kostnaderna även betalas kontant i kassan. Om passageraren inte har något kreditkort kan garantin vanligtvis också avsättas kontant.

Unga passagerare bör ta hänsyn till att hotell kanske inte tar emot minderåriga som reser ensamma. I synnerhet hotellkedjor i USA kan neka en ensamresande minderårig som kund. En person under 21 års ålder räknas som minderårig i USA. I andra länder kan åldern även variera mellan 18 och 23 år beroende på hotellkedja. Kontrollera åldersgränserna via Finnair Holidays kundtjänst innan du bokar.

Flyg

Tillgängligheten beror på rutten och på schemaläggningsalternativen för reguljärflygbolag.

Flygbolag äger rätt att ändra tidtabeller och rutter före resan samt under den. I fall av flygförseningar eller överbokningar inom EU-området gäller EU:s förordningar avseende förseningar och ofrivillig förvägrad ombordstigning.

Flygningarna måste användas i den ordning som anges i bokningen. Om den första avgången inte används kommer alla efterföljande anslutande flyg och returflyg att avbokas automatiskt.

Flygbolaget ansvarar inte för anslutande flyg på olika biljetter. Flygbolag är inte ansvariga för andra flygbolags anslutningsflyg när flygen inte finns på samma biljett. Eventuellt bagage måste också checkas in på nytt på det resmål där biljetten ändras.

Det finländska luftfartsverket tillhandahåller information och regelverk gällande tillåtna föremål i bagaget. Du hittar instruktioner på Finavias webbplats: www.finavia.fi.

Flygbolagen uppfyller önskemål som görs angående flygstolar och måltider vid bokning så långt detta är möjligt. Alla flygbolag tillhandahåller inte en gratis måltid och dryck under flygresan, och inte heller alla flygbolag tar emot önskemål om specialkost även om de serverar en gratis måltid på flyget.

Flygbolagen fastställer tillsammans med flygplatspersonalen minimianslutningstiderna för respektive flygplats och terminal. Det bokningssystem för internationella avgångar som vi använder och som underhålls av flygbolagen, medger inte flygbokningar där anslutningstiden för en flygresa understiger minimianslutningstiden. Bokningssystemet beaktar inte tillfälliga flygförseningar.