Finnair Holidays -erityisehdot ovat uudistuneet 1.7.2018 alkaen. Alla näet ehdot sekä ennen 30.6.2018 että 1.7.2018 jälkeen tehdyille Finnair Holidays -matkoille.

Finnair Holidays -erityisehdot - 1.7.2018 alkaen

Finnair Holidays -matkoihin sovelletaan 1.7.2018 voimaan astunutta Lakia matkapalveluyhdistelmistä, Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja Finnair Holidays erityisehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan 1.7.2018 ja sen jälkeen solmituille matkapakettisopimuksille. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä (YME 3.1.) Finnair Holidays -matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat), joka on antanut vakuuden maksukyvyttömyyden varalle Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Aurinkomatkojen rekisteritunnus Kuluttaja- ja kilpailuvirastossa on KuVi 164/88/MJ.

1    MAKSUEHDOT

Matkan hinta on maksettava kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä tai muuna erikseen sovittuna määräaikana. Verkkokaupassa koko matkan hinta maksetaan varauksen yhteydessä. Verkkokaupassa maksun voi suorittaa valittavissa olevilla maksutavoilla ja asiakaspalvelusta varattu matka maksetaan luottokortilla.

Varauksen ensimmäinen matkustajalla eli matkustajaryhmän edustajalla on velvollisuus ilmoittaa Finnair Holidaysin asiakaspalveluun, mikäli maksetun ja vahvistetun matkan matkadokumentit eivät ole saapuneet sähköpostitse vuorokauden sisällä varauksen tekemisestä. Sähköpostitse toimitettavia matkadokumentteja ovat matkavahvistus, vahvistus sähköisestä lentolipusta ja hotellivoucher sekä mahdolliset lentokenttäkuljetus- ja retkivoucherit. Vahvistus sähköisestä lentolipusta lähetetään jokaiselle matkustajalle, heidän yhteystiedoiksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, muut matkustusdokumentit lähetetään matkustajaryhmän edustajalle.

Jos verkkopalvelun varausprosessi keskeytyy, eikä matkustajaryhmän edustaja tai matkustaja saa maksetusta matkasta sähköistä matkavahvistusta ja muita matkadokumentteja ilmoitettuun sähköpostisoitteeseen, tulee asiasta ottaa viivytyksettä yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Matkustajat ovat velvollisia ottamaan mukaan matkalle matkavahvistuksen sekä viimeisimmät matkadokumentit (vahvistus sähköisestä lentolipusta sekä majoitusta ja muita mahdollisia lisäpalveluita koskevat dokumentit/voucherit).

2    MATKAVAHVISTUKSEN TIEDOT

Varauksen ensimmäinen matkustaja, matkustajaryhmän edustaja, vastaa tekemistään varauksista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja matkavahvistuksen saatuaan hänen on tarkistettava viivytyksettä sen oikeellisuus. Nimien tulee vastata matkustusasiakirjana käytettävän passin tai henkilökortin tietoja. Matkapäivien kuljetus- ja majoitustietojen sekä mahdollisten lisäpalveluiden virheistä tulee ilmoittaa viipymättä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Maksamalla matkan matkustajaryhmän edustaja vahvistaa matkapakettisopimuksen oikeellisuuden ja sitova matkapakettisopimus syntyy. Virheiden tai puutteiden korjaaminen myöhemmin voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia (esimerkiksi nimitiedon virheestä aiheutuva uusi lentolippu).

Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen tarkistamaan, että annetut yhteystiedot ovat sellaiset (matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite), joista matkustajat tavoitetaan ennen matkaa ja matkan aikana. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta ja mahdollisesti syntyvistä kuluista, jotka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajan on huolehdittava matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen matkalla tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja muiden matkustusasiakirjojen vastaavuus toisiinsa.

Ohjeet matka-asiakirjoista ovat luettavissa osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/before-the-flight/travel-documents/finnair-holidays.

25.9.2018 ja sen jälkeen tehtyjä matkapakettisopimuksia koskien:
Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen huolehtimaan, että varauksella on vähintään yksi täysi-ikäinen matkustaja. Matkakohteesta riippuen täysi-ikäisyysvaatimus esim. hotelleissa voi olla jopa 23 vuotta.

3    MATKAN HINTAAN SISÄLTYVÄT PALVELUT

Finnair Holidays -matkojen lentokuljetukset perustuvat reittilentoihin ja hinta perustuu varaushetken hinnastoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin. Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja matkoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ennen matkapakettisopimuksen syntymistä. Ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä osoitteessa finnair.com/holidays.

Matkan hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka ovat mahdollista maksaa ennen matkalle lähtöä. Useissa kaupungeissa ja matkakohteissa matkustajilta peritään yöpymisen yhteydessä turistivero tai -maksu, jonka määrä riippuu majoituksen tasosta ja oleskelun pituudesta. Näitä maksuja ei voida periä matkan hinnassa etukäteen, ne maksetaan suoraan majoituspalveluntarjoajalle.

Varaamme oikeuden korottaa sovittua matkan hintaa Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti.

Finnair Holidays -matkan perushintaan sisältyy:

 • lentokuljetus valitussa lentoluokassa (economy tai business) matkan lähtöpaikkakunnalta matkakohteeseen ja takaisin
 • vähintään yksi (1) ruumaan menevä matkatavara/matkustaja enintään 23 kg ja käsimatkatavara/matkustaja enintään 8 kg
 • majoitus mahdollisine aterioineen matkakohteessa
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla
 • sähköpostitse toimitettavat matkadokumentit  

Finnair Holidays -matkan perushintaan ei sisälly:

 • palvelumaksut
 • ateriat Euroopan ja Lähi-idän lennoilla
 • maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • opaspalvelu matkakohteessa
 • lentokenttäkuljetukset matkakohteessa
 • retket matkakohteessa
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • rokotukset
 • matkavakuutus
 • matkakohteissa mahdollisesti perittävät majoitusverot ja muut viranomaismaksut
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa
 • matkadokumenttien postitus kirjeitse

Varauksiin liittyvissä erikoistoiveissa (mm. golfvarusteet, sukset, pyörätuoli) tulee olla yhteydessä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen matkan alkua.

Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa https://holidays.finnair.com/fi-fi/palveluhinnasto.

4    HUOMIOITAVAA LASTEN KANSSA MATKUSTETTAESSA

Alle 2-vuotias sylilapsi ei ole oikeutettu omaan istuinpaikkaan lennolla, eikä omaan vuodepaikkaan majoituspaikassa. Mikäli hänelle halutaan oma istuin- ja vuodepaikka, hänen varaustaan käsitellään kuten 2–11-vuotiaan lapsimatkustajan. Mikäli lapsi täyttää matkan aikana 2 vuotta, varataan hänet lapsena ja hänellä tulee olla oma paikka lentokoneessa.

Matkustettaessa lasten kanssa ja haluttaessa varmistaa heille lisävuode matkustajan tulee tarkistaa lisävuoteen saatavuus Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Verkkokaupassa osa majoitusvaihtoehdoista mahdollistaa varaamaan lapsen huoneeseen ilman lisävuodetta, jolloin lapsi jakaa vuoteen samalla varauksella olevan aikuisen kanssa.

Tutustu lapsen kanssa matkustamiseen liittyviin asioihin Ulkoministeriön sivuilla osoitteessa https://um.fi/lapselle-huoltajien-lupa-lomamatkalle. Suomen lainsäädännön mukaan, jos lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa, päättävät he yhdessä kaikista lapsen asioista, eikä toisella huoltajalla (tai muulla henkilöllä) ole oikeutta viedä lasta ulkomaille ilman toisen huoltajan (huoltajien) suostumusta. Myös kuljetusyhtiöt ja majoitusliikkeet sekä matkakohteiden viranomaiset voivat rajoittaa alle 18-vuotiaiden oikeutta matkustaa ilman huoltajaansa. Alaikäistä koskevat matkustusvaatimukset tulee aina tarkistaa lähtö-, kohde- ja kauttakulkumaan viranomaisilta, koska osalla mailla on tarkkaan määritelty, minkälainen luvan täytyy olla.

Ilman huoltajaa matkustavalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan allekirjoittama suostumus, suostumuksen muotovaatimus voi vaihdella. Suostumus on asiakirja, johon kirjoitetaan tiedot matkasta sekä huoltajien allekirjoitukset ja yhteystiedot. Suostumus tulee ottaa mukaan matkalle ja kysyttäessä esitettävä mm. viranomaisille, kuljetusyhtiölle tai majoitusliikkeelle. Esimerkki suostumuksesta https://www.finnair.com/go/documents/PDFs/letter_of_consent.pdf

5    KAMPANJATARJOUKSET

Varaamme oikeuden kohdistaa kampanjatarjouksia ja varaajaetuja uusiin varauksiin. Tässä tapauksessa uudella varauksella tarkoitetaan varausta, joka tehdään kampanjan tai varaajaedun voimassaoloaikana. Kampanjatarjouksissa ja varaajaeduissa sovelletaan lisäksi kunkin kampanjan ohessa julkaistuja sääntöjä ja ohjeita. Tarjoukset ja edut ovat henkilökohtaisia eikä niitä myönnetä jälkikäteen.

6    MATKUSTAJAN TEKEMÄT MUUTOKSET JA PERUUTUS MATKAPAKETTISOPIMUKSEEN ENNEN MATKAN ALKAMISTA

Finnair Holidays -matkat kuuluvat erityisehtoisiin ja -luonteisiin matkoihin, joissa muutos- ja peruutuskulut määräytyvät poikkeuksellisten määräysten, kuten lentoyhtiön ja muiden matkapaketin matkapalveluntarjoajien ja matkanjärjestäjää sitovien varaus- ja myyntiehtojen mukaan. Finnair Holidays -matkojen lentokuljetus perustuu reittilentoihin ja matkat ovat yksilöllisesti koottavia matkapaketteja, jotka eivät perustu etukäteen hankittuihin kiintiöihin.

Matkapaketin erityisluonteesta johtuen muutos- ja peruutusehdot ovat Yleisiä matkapakettiehtoja (YME 4.4.) tiukemmat. Peruutus- ja muutostilanteet käsitellään tapauskohtaisesti. Muutos- ja peruutustapauksissa matkustajan tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Finnair Holidays -matkaan valittujen lentojen ja muiden matkapalveluiden vahvistuminen tapahtuu automaattisesti heti matkan maksamisen jälkeen, samanaikaisesti astuvat voimaan matkanjärjestäjää sitovat palveluntarjoajien varaus- ja myyntiehdot. Usein  lentoyhtiöiden ja muiden matkapalvelutarjoajien varaus- ja myyntiehdot eivät salli takaisinmaksua varauksen vahvistamisen jälkeen muutos- tai peruutustilanteissa, jolloin mahdollinen takaisinmaksu voi olla hyvin rajoitettua tai se ei ole lainkaan mahdollista.

Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden erityisehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään työvaiheista aiheutuvana kohtuullisena kuluna Finnair Holidays palveluhinnaston mukainen toimistokulu. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa https://holidays.finnair.com/fi-fi/palveluhinnasto.

Matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaan matkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.  

6.1    Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkua

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, milloin tahansa ennen matkan alkua. Veloitettava peruutusmaksu perustuu todellisisiin matkanjärjestäjältä perittäviin reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaisiin kuluihin. Peruutusmaksun lisäksi veloitamme matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja. Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa https://holidays.finnair.com/fi-fi/palveluhinnasto.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Finnair Holidays -matkojen jälleenmyyminen tai vaihtoehtoinen käyttäminen peruutustapauksessa ei ole mahdollista. Peruutusmaksu on enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät mahdolliset kustannussäästöt. Matkustajan pyynnöstä matkanjärjestäjä antaa perustelut peruutusmaksun määrälle ja kohdistumiselle eri matkapaketin osiin.

6.2    Matkustajan oikeus muuttaa matkapakettisopimusta ja luovuttaa se toiselle ennen matkan alkua

Ennen matkan alkamista matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa matkasopimus toiselle henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Reittilentopohjaisten ja yksilöllisesti koottavien Finnair Holidays -matkojen erityisluonteen vuoksi sopimuksen luovuttaminen toiselle matkustajalle tai matkustajatietojen muuttaminen aiheuttaa lentolipun tai muiden matkapalveluiden peruuntumisen ja uuden varaamisen.

Aiheutuvat kulut määräytyvät luovutus- tai muutoshetken, saatavuuden, paikkatilanteen ja hintojen mukaisesti. Lisäksi kuluihin vaikuttavat reittilentolipun ja muiden matkapalveluiden varaus- ja myyntiehtojen mukaiset matkanjärjestäjältä veloitettavat todelliset kulut ja matkanjärjestäjän palveluhinnaston mukaiset toimistokulut, joilla katetaan työvaiheiden aiheuttamia kuluja. Luovutuksesta tai muutoksesta aiheutuu merkittävä kulu, mikäli vanhasta lentolipusta tai muista muutettavista matkapalveluista ei saa hyvitystä ja uusi lento tai muu palvelu, kuten majoitus, voi olla aikaisempaa kalliimpi. (YME 7.2.) Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa osoitteessa https://holidays.finnair.com/fi-fi/palveluhinnasto.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

7    MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUUT

Finnair Holidays -matkojen toteuttamisessa käytetään palveluntuottajia, kuten Finnairia, majoitus-, lentokenttäkuljetus- ja retkivarauskeskuksia. Finnair Holidaysin vastuullinen matkanjärjestäjä, Aurinkomatkat, on tehnyt sopimukset palveluntuottajien kanssa ja on vastuussa siitä, että matkustaja saa ostamansa sopimuksen mukaiset palvelut. Mikäli matkustaja ei saa ostamaansa palvelua, tulee hänen olla yhteydessä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun sillä hetkellä, kun hän on oikeutettu saamaan kyseisen palvelun.

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkapakettiin sisältymättömistä järjestelyistä, kuten liityntäkuljetusten tai matkustajan erikseen tilaamien välitettyjen erillispalvelujen toteutumisesta. Matkapaketin lentolippuihin, lennolla mukana kuljetettaviin matkatavaroihin ja muihin kuljetukseen liittyviin asioihin, esimerkiksi ateriat lennolla, sovelletaan lipun antaneen ja kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden kuljetusehtoja sekä kansainvälisiä ilmailumääräyksiä.

Matkanjärjestäjällä tai matkapalvelujen tarjoajilla on oikeus antaa matkustajille paremmat järjestelyt kuin mitä tehty varaus edellyttää. Velvollisuutta antaa kaikille matkustajille samoja etuja ei kuitenkaan ole.

8    VIRHE JA VIRHEILMOITUS

Matkapakettisopimuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivästystä ennen matkaa ja matkan aikana Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Matkan jälkeen mahdolliset korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti mahdollisimman pian matkan päättymisen jälkeen. Korvausvaatimuksen voi lähettää osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/information-services/feedback.

8.1    Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä vähennetään Yleisten matkapakettiehtojen ja näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muiden tahojen myöntämistä matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle.

9    VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA p. 010 446 441/vaihde

Asiakaspalvelu, Finnair Holidays p. +358 9 818 0810 (pvm/mpm). Ajantasaiset aukioloaikatiedot ovat nähtävillä osoitteessa https://www.finnair.com/fi/fi/customer-care.

10    VALVOVA VIRANOMAINEN

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Siltasaarenkatu 12 A 00530 Helsinki
puhelin: 029 505 3000
s-posti: kirjaamo@kkv.fi

Nämä Finnair Holidays erityisehdot on päivitetty 1.7.2018, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Finnair Holidays/Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab varaa oikeuden muuttaa tai rajata näitä matkaehtoja.

Finnair Holidays -matkan lisä- ja erityisehdot - 30.6.2018 asti

Finnair Holidays -matkat, joiden vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat), kuuluvat valmismatkalain alaisuuteen. Matkat kuuluvat valmismatkavakuuden piiriin. Aurinkomatkat on asettanut Suomessa Kuluttajavirastolle vakuuden, joka kattaa nämä matkat. Aurinkomatkojen rekisteritunnus Kuluttajanvirastossa on KuVi 164/88/MJ. Finnair Holidays -matkoihin sovelletaan 1.7.2009 voimaan astuneen valmismatkalain ja Yleisten valmismatkaehtojen (YVE) lisäksi tietyiltä osin alla olevia lisä- ja erityisehtoja.

Finnair Holidays -asiakaspalvelu p. 09 818 0810 (pvm/mpm)

Finnair Holidays -matkan sisältö

Finnair Holidays -matkat ovat reittilentoihin perustuvia omatoimisia lento+hotelli -valmismatkoja, jotka kootaan yksilöllisesti. Finnair Holidays -matkan lisä- ja erityisehtoja noudatetaan, kun matka on varattu finnair.com -sivustolta tai Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Finnair.com -sivustolla asiakas tekee Finnair Holidays -matkan valinnat ja varauksen omatoimisesti sekä vastaa tekemänsä varauksen oikeellisuudesta.

Finnair Holidays -matkaan asiakas kokoaa matkansa eri reittilento- ja hotellivaihtoehdoista, lisäksi matkaan on mahdollista ostaa lisäpalveluna retkiä ja lentokenttäkuljetukset. Lisäpalveluiden valikoima vaihtelee matkustusajasta ja matkakohteesta riippuen.

Finnair Holidays -matkan perushintaan sisältyy:

 • sähköpostitse toimitettavat matkadokumentit
 • ateriat mannertenvälisillä kaukolennoilla
 • lentokuljetus turistiluokassa matkan lähtöpaikkakunnalta matkakohteeseen ja takaisin
 • yksi ruumaan menevä matkatavara max. 23 kg ja käsimatkatavara max. 8 kg
 • majoitus mahdollisine aterioineen matkakohteessa

Finnair Holidays -matkan perushintaan eivät sisälly:

 • palvelumaksut
 • matkadokumenttien postitus kirjeitse
 • ateriat Euroopan ja Lähi-idän lennoilla
 • maa- ja liittymäkuljetukset kotimaassa
 • opaspalvelu matkakohteessa
 • lentokenttäkuljetukset kohteessa
 • retket matkakohteessa
 • ateriat, ruokajuomat ja palvelurahat
 • passi- ja viisumikulut
 • mahdolliset rokotukset
 • matkavakuutus
 • hotellin lomakohteissa mahdollisesti perimät hotelliverot ja muut viranomaismaksut
 • lentokentillä mahdollisesti perittävät viranomaismaksut maasta poistuttaessa

Maksaminen, sopimuksen syntyminen ja matkadokumenttien toimitus

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy lukeneensa Finnair Holidays -matkan lisä- ja erityisehdot, maksaa matkan ja saa varaamastaan matkasta matkavahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Vahvistettu varaus sisältää vahvistusnumeron.

Jos verkkopalvelun varausprosessi keskeytyy eikä asiakas saa maksetusta ja onnistuneesta varauksesta matkavahvistusta ja muita matka-asiakirjoja, kuten vahvistus sähköisestä lentolipusta ja hotellivoucheria sekä mahdollisia lentokenttäkuljetus- ja retkivouchereita, tulee asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Matka-asiakirjat toimitetaan asiakkaalle yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen maksun kirjauduttua. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Finnair Holidaysin asiakaspalveluun, mikäli hän ei ole saanut matkavahvistusta ja muita matka-asiakirjoja sähköpostitse 24 tunnin kuluessa varauksen teosta.

Asiakas on velvollinen ottamaan matkavahvistuksen sekä matka-asiakirjat (vahvistus sähköisestä lentolipusta sekä majoitusta ja muita mahdollisia lisäpalveluita koskevat voucherit) matkalle mukaan.

Asiakkaalta voidaan veloittaa maksuvälinemaksu luottokorttimaksuista. Veloitettava maksu perustuu maksutavan käytöstä aiheutuviin todellisiin kuluihin ja se lasketaan maksettavasta kokonaissummasta. Voimassa olevat maksuvälinemaksut ovat nähtävissä palveluhinnastosta: https://holidays.finnair.com/fi-fi/palveluhinnasto.

Hinnat ja verot

Hintaan sisältyvät ne palvelut veroineen ja palvelumaksuineen, jotka mainitaan asiakkaan saamassa matkavahvistuksessa. Hintaan eivät sisälly aamiaiset tai muut ateriat, lentokenttäkuljetukset, opaspalvelut, retket, eivätkä mahdolliset, kohteessa paikan päällä maksettavat verot, ellei niitä erikseen mainita.

Reittilennon hinta perustuu varaushetken hinnastoihin, valuuttakursseihin ja määräyksiin. Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen lipunkirjoitusta, lentolipun hinta muuttuu vastaavasti. Emme vastaa mahdollisista varausjärjestelmien teknisistä virheistä. Hinnat ovat sitoumuksetta ennen sopimuksen syntymistä. Lentolipun hinnassa peritään kaikki ne verot, jotka on mahdollista maksaa lipunkirjoitushetkellä ennen matkalle lähtöä.

Alle 2-vuotiaasta sylilapsesta, jolla ei ole omaa istuinpaikkaa lennolla, veloitetaan noin 10 % aikuisen lentolipun hinnasta sekä lentokenttäverot ja matkustajamaksut. Sylilapsena matkustava ei ole oikeutettu omaan istuinpaikkaan lennolla eikä omaan vuodepaikkaan hotellissa. Mikäli hänelle halutaan oma istuin- ja vuodepaikka, hänen varaustaan käsitellään kuten 2–11-vuotiaan lapsimatkustajana. Mikäli lapsi täyttää matkan aikana 2 vuotta, varataan hänet lapsena ja hänellä tulee olla oma paikka koneessa.

Matkustettaessa lapsien kanssa ja haluttaessa varmistaa heille lisävuode asiakkaan tulee tarkistaa lisävuoteen saatavuus Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Osa hotelleista mahdollistaa varaamaan lapselle majoituksen ilman lisävuodetta, jolloin lapsi jakaa vuoteen samalla varauksella olevan aikuisen kanssa.

Varauksiin liittyvissä erikoistoiveissa (mm. lemmikkieläin, golfvarusteet, sukset, pyörätuoli, erikoisruokavalio tms.) tulee olla yhteydessä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Muutoksista tai lisäpalveluista veloitamme voimassaolevan palveluhinnaston mukaisen palvelumaksun.

Voimassa oleva palveluhinnasto on luettavissa täältä.

Muutokset ja peruutukset

Yleistä

Finnair Holidays -matkat kuuluvat erityisehtoisiin ja -luonteisiin matkoihin, joissa muutos- ja peruutuskulut määräytyvät poikkeuksellisten määräysten, kuten hotellien, retki- ja lentokenttäkuljetusten tarjoajien ja lentoyhtiöiden varaus- ja myyntiehtojen mukaan. Peruutus- ja muutostapauksissa asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Finnair Holidays -matkan peruutus tai muutos käsitellään tapauskohtaisesti.

Finnair Holidays -matkojen lipunkirjoitus tapahtuu automaattisesti heti matkan vahvistamisen ja maksamisen jälkeen. Useimmat lentolipputyypit eivät salli takaisinmaksua lipunkirjoituksen jälkeen peruutus- tai muutostilanteissa. Mahdollinen takaisinmaksu näissä tapauksissa voi olla hyvin rajoitettua tai ei ole lainkaan mahdollista. Nämä säännöt ovat huomattavasti Yleisiä valmismatkaehtoja (YVE) tiukemmat.

Takaisinmaksua ei myönnetä peruuttamattomasta varauksesta. Jos asiakas ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muuta palvelua tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä ole tällä perusteella oikeutta takaisinmaksuun. Lisäksi asiakkaalta veloitetaan muutoksesta tai peruutuksesta palveluhinnaston mukaiset toimistokulut. Vakuutusyhtiöille laadittavasta todistuksesta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palvelumaksu.

Mahdollisten lisämaksullisten palveluiden kuten lentokenttäkuljetuksen tai retken muutos- ja peruutuskulut vaihtelevat palveluntarjoajien varaus- ja myyntiehtojen mukaan. Lisäpalveluiden muutokset ja peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti.

1. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman syytä

Matkustaja voi peruuttaa matkan ilman erityistä syytä, jolloin veloitamme peruutuksesta todelliset kulut sekä työvaiheista aiheutuneet kohtuulliset kulut. Finnair Holidays -matkat ovat reittilentoihin perustuvia, yksilöllisesti koottavia omatoimisia valmismatkoja, jotka eivät perustu etukäteen hankittuihin kiintiöihin. Jokainen varaus tehdään yksilöllisesti ja maksetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Näin ollen yksilöllisen Finnair Holidays -matkan jälleenmyyminen peruutustapauksessa ei ole mahdollista. (YVE 4.2)

2. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 3 momentin ja Yleisten valmismatkaehtojen 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, veloitamme valmismatkojemme erityisluonteen vuoksi YVE 1.3. kohdan oikeuttamina matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Matkanjärjestäjällä on oikeus periä todelliset alihankkijoiden kulut sekä palveluhinnaston mukaiset toimistokulut. Tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Asiakkaan velvollisuus on ennen matkaa ottaa matkavakuutus ja tarkistaa vakuutukseen kattavuus.

3. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa matkasopimus toiselle henkilölle, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta.

Matkustajatietojen muuttaminen

Reittilentopohjaisten matkojen erityisluonteen vuoksi matkustajatietojen muuttaminen aiheuttaa lentolipun peruuntumisen ja uuden lentolipun varaamisen. Hinta määräytyy muutoshetken, saatavuuden ja paikkatilanteen hintojen mukaisesti. Muutoksesta aiheutuu merkittävä kulu, koska vanhasta lentolipusta ei saa hyvitystä ja uusi lentolippu voi olla aikaisempaa kalliimpi. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä muutoksen aiheuttamat todelliset alihankkijoiden kulut sekä Finnair Holidays -palveluhinnaston mukaiset toimistokulut. (YVE 8.2)

Sopimuksen luovutus

Yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitettu sopimuksen luovutus toiselle henkilölle Finnair Holidays -matkoissa aiheuttaa lentolipun peruuntumisen ja uuden lentolipun varaamisen. Hinta määräytyy luovutushetken, saatavuuden ja paikkatilanteen hintojen mukaisesti. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä sopimuksen luovuttamisesta aiheutuvat todelliset kulut ja Finnair Holidays -palveluhinnaston mukaiset toimistokulut. (YVE 8.2)

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Matkustaja ja matkanvaraaja vastaavat kaikista verkkokaupan kautta tekemistään varauksista, peruutuksista, muutoksista sekä tilanteista, joissa matkustaja ei varauksesta huolimatta käytä varattua paikkaa tai peruuta varausta ennen matkaa, sekä muista mahdollisista kuluista.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ennen matkan vahvistamista ja maksamista seuraavat asiat:

 • varaustietojen oikeellisuus (esim. päivämäärät, valitut lennot, matkustajien passin mukaiset nimitiedot)
 • yhteystietojen oikeellisuus (matkustaja on tavoitettavissa ennen matkaa ja matkan aikana)
 • passin voimassaolo sekä matkakohteen ja/tai välilaskupaikan vaatimusten mukainen viisumin tai transit- eli kauttakulkuviisumin tarve
 • tarvittavat rokotukset sekä terveysmääräykset matkakohteittain esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: www.thl.fi
 • matkustustiedotteet sekä tiedot mahdollisista kohdemaiden poikkeustilanteista Ulkoasiainministeriön verkkosivuilta www.formin.fi

Asiakkaan vastuut matkan vahvistamisen ja maksamisen jälkeen sekä matkan aikana

Finnair Holidays -matkan ostanut asiakas on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle tarkat yhteystietonsa ja niiden muutokset.

Asiakkaan tulee itse varmistaa lennon aikataulu mahdollisten muutosten varalta ennen kutakin lento-osuutta ja ilmoittautua lennon lähtöselvityksessä säädettyjen aikarajojen puitteissa. Asiakas voi tarkistaa lentovarauksensa ajantasaiset tiedot verkkosivuilta: https://www.finnair.com/fi/fi kohdasta ’Varaukseni’ ilmoittamalla matkustajan sukunimen ja lentojen varaustunnuksen.

Asiakkaan vastuulla on saapua hotelliin, lentokenttäkuljetusten tapaamispaikkaan ja retkien lähtöpaikkaan voucherin mukaisesti. Asiakkaan havaitessa puutteita tuotteen tasossa tai tuottajan palvelussa (mm. lentojen myöhästymiset, hotellien tai muiden palveluiden epäkohdat), tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun mahdollisimman pian puutteen huomaamisen jälkeen. Asiakkaan tulee noudattaa viranomaisten, matkanjärjestäjän, hotellin, lisäpalveluiden tarjoajan sekä kuljetusyhtiön antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita, määräyksiä sekä järjestyssääntöjä.

Asiakas ei saa aiheuttaa häiriötä käyttäytymisellään. Jos asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista aiheutuvista kuluista. Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle, kuljetusyhtiölle tai kolmansille osapuolille.

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkan estymisestä tai keskeytymisestä, joka johtuu puutteellisista matkustusasiakirjoista, eikä matkustusasiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista kuluista, eikä vahingosta, joka on aiheutunut asiakkaan omasta tuottamuksesta.

Matkustajaa suositellaan tekemää matkustusilmoitus Ulkoasianministeriölle verkkosivuilla: https://matkustusilmoitus.fi/

Matkanjärjestäjän vastuut

Matkanjärjestäjä käyttää Finnair Holidays -matkoissa palveluntuottajia, kuten Finnairia, hotelli-, lentokenttäkuljetus- ja retkivarauskeskuksia. Matkanjärjestäjällä on sopimukset palveluntuottajien kanssa ja on vastuussa siitä, että asiakas saa ostamansa sopimuksen mukaiset palvelut. Mikäli asiakas ei saa ostamaansa palvelua, tulee hänen olla yhteydessä suoraan palveluntuottajaan tai Finnair Holidaysin asiakaspalveluun sillä hetkellä, kun hän on oikeutettu saamaan kyseisen palvelun.

Retket, elämykset ja lentokenttä­kuljetukset

Retket ja elämykset

Finnair Holidays -matkan yhteyteen voi matkanvarausvaiheessa ostaa retkiä ja elämyksiä finnair.com -sivulta tai Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Finnair Holidays -matkan yhteyteen ostettavat retket ovat kansainvälisiä retkiä, joiden retkipäivä sekä opastuskieli valitaan retken varausvaiheessa asiakkaan itse tekemän valinnan mukaisesti.

Tietyt retket edellyttävät, että retkelle osallistuu määrätty vähimmäismäärä asiakkaita. Mikäli näin ei ole, on retken tai elämyksen palveluntuottajalla oikeus peruuttaa retki. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa retken ajoreittiä tai perua retki, mikäli paikalliset olosuhteet sitä vaativat. Esim. retken lähtöaika ja kesto voivat muuttua liikenteestä johtuvista tekijöistä.

Juomarahat eivät sisälly retken hintaan, ja niiden antaminen on asiakkaan oman harkinnan mukaista. Mikäli lapselta ei peritä retkimaksua ja bussi on täysi, tulee lapsen istua vanhempiensa sylissä. Lapsen ateriat tulee maksaa paikan päällä, ellei retkivoucherissa tai annetuissa ohjeissa toisin mainita. Palveluntuottaja voi pyytää asiakasta keskeyttämään retken, mikäli hän on häiriöksi. Asiakkaan kulkuneuvoon unohtamat tavarat ovat asiakkaan omalla vastuulla.

Retkelle osallistujien tulee noudattaa palveluntarjoajan ohjeita ja sääntöjä sekä saapua hyvissä ajoin retken lähtöpaikalle voucherissa mainittuun tapaamispaikkaan (’meeting point’). Asiakkaan kohdatessa ongelman esim. tapaamispaikan löytämisessä, tulee asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä retkivoucherissa mainittuun palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Lentokenttä­kuljetukset

Finnair Holidays -matkan yhteyteen voi etukäteen ostaa matkanvarausvaiheessa lentokenttäkuljetuksen finnair.com -sivuilta tai Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta. Etukäteen ostettu kuljetus tulee ostaa kaikille matkustajille, jotka ovat samalla varauksella. Kuljetusten hinnat ja saatavuus vaihtelevat ajoneuvosta, kohteesta ja majoituksesta riippuen. Lentokenttäkuljetuksen varausvaiheessa asiakas valitsee, millaisen kuljetuksen hän haluaa, esim. yhteis- tai yksityiskuljetuksen, sekä tarvittaessa määrittää esimerkiksi kuljetuksen noutopaikan ja -ajan.

Lasten täytyy käyttää kuljetuksissa lastenistuinta siihen saakka, kunnes lapsi on vähintään 135 cm pitkä tai 12-vuotias. Mikäli autossa ei ole saatavilla lastenistuinta, on lasten kuljetuksessa noudatettava kuljettajan antamia ohjeita. Yhteiskuljetuksissa alle 3-vuotiaalle lapselle ei varata omaa istuinpaikkaa, jolloin lapsen tulee matkustaa aikuisen matkustajan sylissä. Yli 3-vuotiaille lapsille varataan oma istuinpaikka. Yksityiskuljetuksissa alle 3-vuotiaalle, mikäli lapselle ei ole saatavilla lastenistuinta, voi istuinpaikka olla aikuisen sylissä. Yksityiskuljetuksissa, joissa lapselle on oma istuin, tulee lapsen sisältyä kuljetuksen kokonaismatkustajamäärään.

Häiriökäyttäytyvä matkustaja tai matkustajat voidaan poistaa kuljetuksesta. Lentokenttäkuljetuksen aikana ei saa nauttia alkoholia. Lentokenttäkuljetuksen kyytiin ei pääse alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Matkustaja on velvollinen korvaamaan kuljetusyritykselle mahdollisesti aiheuttamansa vahingot täysmääräisinä.

Lentokenttäkuljetuksessa mukana saa olla yksi matkalaukku ja yksi käsimatkatavara per matkustaja. Mikäli on tarve saada mukaan useampi laukku tai esim. urheiluvarusteita, lemmikki tai iso matkatavara, ota yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Asiakkaan on noudatettava kuljetusyritykseltä saamiaan sääntöjä ja ohjeita. Asiakkaan kohdatessa ongelman esim. kuljetuksen lähtöpaikan löytämisessä, tulee asiakkaan ottaa välittömästi yhteyttä kuljetusvoucherissa mainittuun palveluntarjoajan asiakaspalveluun tai Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Reklamaatiot

Finnair Holidays -matkaa koskevat mahdolliset virheilmoitukset ja korvausvaatimukset esitetään Aurinkomatkoille viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Asiakkaan tulee säilyttää mahdollisista lisäkuluista kaikki dokumentit ja kuitit, kirjata ylös ajankohdat sekä asiaa käsitelleiden henkilöiden nimet.

Nämä ehdot on laadittu 1.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Hyvä tietää hotelleista ja lennoista

Hotellit

Tarjonta perustuu kansainvälisen hotellivarauskeskuksen tietoihin. Hotellivarauskeskukset vastaavat hotellien kuvien tai tekstien oikeellisuudesta. Hotelliluokitukset perustuvat joko hotellin omaan tai palveluntuottajan maakohtaisiin tasoluokituksiin.

Kolmen tai neljän hengen huoneeseen sijataan vuodepaikat tälle henkilömäärälle. Joissain hotelleissa majoitus on kahden hengen huoneissa lisävuotein (esim. vuodesohva), eikä huoneissa ole välttämättä 3 tai 4 erillisvuodetta. Yhdysvalloissa lisävuoteita ei yleensä ole saatavilla, vaan kolmen tai neljän hengen huone koostuu kahdesta parivuoteesta.

Huomautukset hotellin, huoneen tai palvelun suhteen tulee tehdä välittömästi hotellin vastaanottoon tai ottaa yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun.

Kansainvälisen käytännön mukaan hotellien sisäänkirjautuminen on kohteeseen saapumispäivänä noin klo 15:een mennessä ja huoneiden luovutus lähtöpäivänä klo 12. Kirjautumisajat voivat vaihdella hotellikohtaisesti.

Jos menolento saapuu kohteeseen lähtöpäivää seuraavan yön tai aamupäivän aikana, varaukseen ei sisälly majoitusta saapumisyölle. Halutessasi majoituksen myös saapumisyölle, ota yhteyttä Finnair Holidaysin asiakaspalveluun. Jos paluulento lähtee puolen yön jälkeen, sisältyy hintaan majoitus myös alkavalle vuorokaudelle.

Hotellit saattavat pyytää sisäänkirjautumisen yhteydessä luottokorttitakausta, vaikka yöpyminen olisi maksettu etukäteen ja matkustajalla olisi hotellivoucher. Korttia veloitetaan vain, jos kustannuksia syntyy (esim. minibaari) tai vaihtoehtoisesti kustannukset voidaan maksaa käteisellä hotellista ulos kirjauduttaessa. Jos matkustajalla ei ole luottokorttia, voidaan takuumaksu yleensä tallettaa myös käteisellä.

Nuoren matkustajan tulee huomioida, että hotellit eivät välttämättä majoita yksin matkustavia alaikäisiä. Etenkin yhdysvaltalaiset hotelliketjut kieltäytyvät hyväksymästä yksin matkustavaa alaikäistä asiakkaaksi. Alle 21-vuotias on Yhdysvalloissa alaikäinen. Muissa maissa alaikärajat vaihtelevat myös hotelliketjuittain 18–23 vuoteen. Tarkista rajat Finnair Holidaysin asiakaspalvelusta ennen varauksen tekemistä.

Lennot

Tarjonta perustuu reittilentoyhtiöiden ylläpitämiin reitti- ja aikatauluvaihtoehtoihin.

Lentoyhtiöillä on oikeus muuttaa lennon aikataulua ja reititystä ennen matkan alkua ja sen aikana. EU:n alueen lentojen ylivaraus- ja myöhästymistilanteisiin sovelletaan EU:n ylivarausasetusta.

Lentolippu on käytettävä varauksen mukaisessa järjestyksessä. Jos lentolipun ensimmäistä lentoa ei käytetä, jatko- ja paluulennot peruuntuvat automaattisesti.

Lentoyhtiö ei ole vastuussa eri lipulla olevasta jatkoyhteydestä. Lentoyhtiöt eivät ole vastuussa toisten yhtiöiden jatkolennoista, kun lennot ovat erillisillä lipuilla. Myös mahdolliset matkatavarat pitää lähtöselvittää kohteessa, jossa lippu vaihtuu.

Ilmailuhallinnon sivuilta löytyvät turvamääräykset siitä mitä saa kuljettaa matkatavaroissa. Tutustu ohjeisiin Finavian internetsivuilla www.finavia.fi.

Lentoyhtiöt toteuttavat varausvaiheessa annettuja istuinpaikka- ja ateriatoiveita mahdollisuuksien mukaan. Kaikilla lentoyhtiöillä ei ole maksutonta ruoka- ja juomatarjoilua lennoilla, eivätkä kaikki lentoyhtiöt ota vastaan erikoisruokavaliotoiveita, vaikka lennolla tarjoillaan maksuton ateria.

Lentoyhtiöt määrittelevät yhdessä lentokenttäviranomaisten kanssa sallitut minimivaihtoajat kullekin lentokentälle ja terminaalille. Käyttämämme kansainvälinen lentovarausjärjestelmä, jota lentoyhtiöt ylläpitävät, ei salli lentovarausta, jossa koneen vaihtoaika on alle minimivaihtoajan. Varausjärjestelmä ei ota kantaa lentojen satunnaisiin myöhästymisiin.