Yritystiedot

Finnair Holidays -matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (myöhemmin Aurinkomatkat).

Aurinkomatkat on perustettu vuonna 1963, ja se kuuluu Finnair-konserniin. Finnair Holidays on Aurinkomatkojen aputoiminimi ja Aurinkomatkat Oy:llä on Virossa tytäryhtiö Aurinko Oü.

Aurinkomatkat vei vuonna 2017 lomalle 214 000 asiakasta. Aurinkomatkojen osuus Suomen matkapaketeista oli 27,4 %. Vuonna 2017 Aurinkomatkat Oy:n palveluksessa oli 165 henkilöä, joista 76 työskenteli matkakohteissa ulkomailla. Aurinkomatkojen liikevaihto vuonna 2017 oli 195 miljoonaa euroa. Aurinkomatkojen toimitusjohtaja on Timo Kousa.

Finnair Oyj:n vuosikertomus on luettavissa osoitteessa https://company.finnair.com/fi

Pääkonttori

(ei asiakaspalvelua)
Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab
Tietotie 9 (PL 200)
01530 Vantaa
puhelinvaihde 010 446 441 ma–pe klo 8–17
etunimi.sukunimi@aurinkomatkat.fi

Median yhteydenotot

communication@aurinkomatkat.fi
Y-tunnus: 0200991-4
Kaupparekisterinumero: 170 539
SMAL-tunnus: 21695
KuVi 164/88/MJ

Valvontaviranomainen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde)
Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00530 Helsinki
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kkv.fi

http://www.kkv.fi/tietoa-kkvsta

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Euroopan komissio
Verkkovälitteinen riidanratkaisu

Lue lisää https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI