Hotellivalikud Finnair Holidaysi reisidel

Selleks et teil oleks lihtsam endale sobivaimat hotelli valida, on meie partner jaganud hotellid nelja kategooriasse. Näete iga linna hotellivalikuid sihtkoha lehekülgedel.

Hotelli hinnangud

Hotelli enda hinnangu aluseks on ühe sihtkoha hotellide võrdlemine, arvestades kohalikku hotellide kvaliteeti. Siiski ei pruugi see hinnang olla sama, mis hotelli kohalik hinnang.

★★★★★ 5 tärni
Väga kõrge kvaliteet

★★★★ 4 tärni
Kõrgem keskklass

★★★ 3 tärni
Keskklass, sihtkoha keskmine

★★ 2 tärni
Madalam keskklass, keskmisest madalam

★ 1 tärn
Väga tagasihoidlik, selgelt sihtkoha keskmisest madalam

Kui see on saadaval, kuvatakse hotelli kohalik hinnang hotelli andmetes. Hotelli hinnangut mõjutavad mitmed tegurid, näiteks pakutavad teenused, hotelli üldine seisukord ja tubade eripärad. Pöörame tähelepanu sellele, et kohalik hinnang ei ole saadaval kõikides riikides, näiteks Soomes. 

Majutusvalikud

HOTELLIS on toas kaks üheinimesevoodit või üks lai voodi ja puudub köök. Tavaliselt pakutakse hotellis restoraniteenust.

KORTERHOTELLI puhul on teenused piiratud ja samuti on teenindavaid töötajaid vähem kui hotellis. Mõnes korterhotellis ei pruugi olla vastuvõtulauda ja on võimalik, et koristamisteenust ei osutata.

VILLA on vaikne asukoht väljaspool kesklinna. Ruumikas villa sobib suurema reisijaterühma majutamiseks. 

BANGALO on ühe- või kahekorruseline kahe- või üheosaline hoone. Sisustus on sarnane korterhotelliga. Aasias sarnanevad bangalod tihti hotellitubadega, kus puudub toiduvalmistamise võimalus.

Hotelli pildid on näitlikud ning toad ja korterid võivad piltidel näidatust erineda. See, millise vaatega teie tuba on (näiteks mere- või basseinivaatega), on toodud hotelli toatüübi nimes hotelli teabe all ja leiate selle ka oma reisi kinnitusest.

Hotelli teabe all toodud tubade suurused on hinnangulised.