Överbrygg världen och människorna: socialt ansvar för företag | Finnair Finland

Berika livet på ett ansvarsfullt sätt

I en alltmer polariserad värld vill vi vara en positiv kraft som bygger förbindelser i världen och bidrar till en bättre förståelse mellan människor och kulturer.

Ansvaret är en del av vårt nordiska DNA. Din säkerhet och ditt välbefinnande, liksom våra anställdas säkerhet, är en viktig prioritet. Vi tar vårt sociala ansvar som arbetsgivare i alla situationer. 

Jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering är en del av våra grundläggande principer, och vi strävar efter att säkerställa tillgängliga tjänster. Vi strävar efter att ständigt förbättra din upplevelse hos oss och tillämpa alla relevanta tillgänglighetsstandarder. Vi erbjuder kundtjänst på lokala språk och använder lokal besättning på många av våra marknader i Asien.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och engagerar oss i de viktiga marknader vi betjänar. Vi inleder partnerskap som inspirerar våra intressenter och ger dig möjlighet att bidra till goda ändamål, till exempel genom Finnair Plus-poängdonationer. Vi donerar oanvända artiklar t.ex. businessklassens bekvämlighetspaket eller måltider som blivit över till lokala välgörenhetsorganisationer.

Gå till sidan: Bygga bryggor i världen och mellan människor