Resa med föremål som omfattas av restriktioner | Finnair Finland
Hem
OneWorld

Resa med föremål som omfattas av restriktioner

På grund av coronaviruset förekommer ändringar av våra tjänster på flygplatsen och ombord. Health and safety measures

Av säkerhetsskäl är resor med vissa föremål begränsad – nedan finns en lista över vanliga föremål och packningsinstruktioner.

Vad kan jag ta med på flygresan?

Om du reser från en flygplats inom EU kan du kontrollera vilka föremål du får ta med ombord på Finsecpros webbplats.

Alkohol

✓ Får transporteras som handbagage med vissa restriktioner

✓ Får transporteras som incheckat bagage

! Högsta tillåtna kvot per passagerare är 5 liter i oöppnade originalflaskor

✗ Alkoholhaltiga drycker med ett alkoholinnehåll på över 70 % i volym är förbjudna

Lavinryggsäck

✓ Får transporteras som handbagage och incheckat bagage

! Den pyrotekniska triggermekanismen får inte innehålla mer än 200 mg explosiva ämnen med Div. 1.4S-klassning

! Måste vara packad på ett sådant sätt att mekanismen inte kan aktiveras oavsiktligt


Finnair måste godkänna transporten i förväg

Batterier

✓ Får transporteras som handbagage med flera restriktioner

✗ Får inte transporteras som incheckat bagage

Litiumbatterier betraktas som farligt gods och transporten är därför begränsad. De får endast tas ombord i mindre mängd för personligt bruk.

När så är möjligt ber vi dig förvara bärbara elektroniska enheter som innehåller litiumbatterier i handbagaget. Om du förvarar en bärbar elektronisk enhet i ditt incheckade bagage ska du se till att enheten

är helt avstängd och skyddad mot oavsiktlig aktivering.

Skyddas mot oavsiktlig skada genom förvaring i lämplig förpackning eller en hård väska där exempelvis mjuka kläder skyddar den mot stötar.

Inte transporteras i samma väska som brandfarligt material (till exempel parfym eller aerosoler).

Restriktioner för litiumbatterier:

✓ Litiummetallbatterier med upp till 2 gram litium (t.ex. kameror) och litiumjonbatterier med upp till 100 Watt per timme (t.ex. mobiltelefoner och bärbara datorer) får transporteras som incheckat bagage eller handbagage (handbagage rekommenderas) när de är isatta i en bärbar enhet

✓ Extrabatterier av litiummetalltyp med upp till 2 gram litium och litiumjonbatterier med upp till 100 Watt per timme får transporteras som handbagage

! Litiumjonbatterier med över 100 men under 160 Watt per timme (t.ex. videokameror och bärbar medicinsk utrustning) isatta i en enhet eller 2 extrabatterier: förhandsgodkännande av Finnair krävs 

✗ Litiummetallbatterier med över 2 gram litium och litiumjonbatterier med över 160 Watt per timme (t.ex. stora powerbanks och bilbatterier) är förbjudna både i incheckat bagage och handbagage

✗ Återkallade eller skadade batterier och batterier som inte har tillverkats enligt kvalitetsmetoder är förbjudna både i incheckat bagage och handbagage

!  Om du reser med en ”smart” väska måste litiumbatteriet tas ut ur väskan innan den kan transporteras som incheckat bagage. Om batteriet inte kan tas ut kan väskan inte checkas in.

!  Vid transport av extrabatterier måste batteriets elektriska anslutningar skyddas från kontakt med metall eller andra batterier, eftersom det kan orsaka kortslutning. Det bästa alternativet är att förvara batterierna i originalförpackningen. Om originalförpackning saknas tejpar du över de elektriska anslutningarna. Du kan även isolera batteriets anslutningar genom att lägga varje batteri i en egen plastpåse.

Läs mer

Campingkök och bränslebehållare

✗ Får inte transporteras som handbagage

✓ Får transporteras som incheckat bagage

! Campingkökets och bränslebehållarens bränsletank måste ha tömts helt på allt bränsle

✗ Gasbehållare, fulla eller tomma, är förbjudna både som incheckat bagage och handbagage

Finnair måste godkänna transporten i förväg

Elektroniska cigaretter

✓ Får transporteras som handbagage

✗ Får inte transporteras som incheckat bagage

✗ Elektroniska cigaretter får inte användas eller laddas under flygresan

Hårspray

✓ Tillåtet i handbagaget om det är en sprejflaska på upp till 100 ml, förpackad i en 1 l plastpåse, per passagerare

✓ Tillåtet i det incheckade bagaget under följande omständigheter: Högst 2 kg/2 l aerosolprodukter (inklusive parfymer, cologne, läkemedel som innehåller alkohol osv.) totalt per passagerare, förutsatt att storleken på varje enskild produkt är högst 0,5 kg/0,5 l

! Flaskan måste vara försluten med ett lock så att innehållet inte släpps ut oavsiktligt

Svävarbrädor och andra självbalanserande skotrar samt elcyklar

✗ Små fordon som drivs av litiumjonbatterier (t.ex. AirWheel, SoloWheel, svävarbrädor, minisegways) och elcyklar är förbjudna både som incheckat bagage och handbagage, även om batteriet är frånkopplat eller har tagits ut

Vätskor

✓ Får transporteras som handbagage med flera restriktioner

✓ Får transporteras som incheckat bagage

Som handbagage kan du ta med:

! Vätskor i behållare på högst 100 ml förpackade i en genomskinlig enliters plastpåse

! Mediciner, mjölkersättning och barnmat som räcker för hela resan. Du kan uppmanas visa upp ett autenticitetsbevis

! Taxfreevaror i en förseglad säkerhetspåse. Varan och kvittot måste ligga kvar i den förseglade säkerhetspåse som tillhandahålls vid köpet

Visa upp dina vätskor separat från annat handbagage vid säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Tändstickor och cigarettändare

✓ Endast tillåtna när personen bär dem på sig, inte som handbagage eller incheckat bagage

! Endast en liten tändsticksask eller en cigarettändare är tillåtet

✗ Bränsle och påfyllningsbehållare för tändare är förbjudna både som incheckat bagage och handbagage

Mediciner

✓ Får transporteras som handbagage och incheckat bagage

! Om du behöver någon medicin under flygresan eller på flygplatsen ska du packa den i handbagaget

! Förpacka alla mediciner i en separat väska, helst i ursprungsförpackningen

! Ta med dig receptet och ett läkarintyg; i synnerhet om behandling med injicerbar medicin krävs för din sjukdom

Självuppblåsande räddningsväst

✓ Får transporteras som handbagage och incheckat bagage

! Högst två små cylindrar fästa på räddningsvästen och högst två reservcylindrar är tillåtna

Finnair måste godkänna transporten i förväg

Farligt gods

Vissa föremål anses vara farligt gods och får inte tas med ombord som handbagage, och vissa föremål och ämnen tillåts inte ombord på flygplanet ens som incheckat bagage.

Följande föremål är förbjudna i handbagaget:

 • Pistoler, skjutvapen och andra enheter som avlossar projektiler.
 • Föremål med vass egg eller verktyg som kan användas för att hota säkerheten i flygplanet.
 • Anordningar som är specifikt avsedda för att förlama eller paralysera.
 • Verktyg som kan användas antingen för att orsaka allvarlig skada eller hota säkerheten i flygplanet.
 • Trubbiga föremål som kan användas för att orsaka allvarliga skador när de används som tillhyggen.

Följande föremål är förbjudna både i handbagage och som incheckat bagage:

Sprängämnen samt ämnen och anordningar som kan användas för att orsaka brand, allvarlig skada eller utgöra ett hot mot säkerheten i flygplanet, inklusive:

 • ammunition,
 • tändhattar,
 • detonatorer och tändrör,
 • minor, granater och andra militära spränganordningar,
 • fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning,
 • rökalstrande behållare och rökpatroner,
 • dynamit, krut och plastiska sprängämnen.

Informationen gäller för alla flyg som trafikeras av Finnair – om din resa inkluderar flyg som trafikeras av andra flygbolag kontrollerar du deras bagagebestämmelser.

Gå till sidan: Resa med föremål som omfattas av restriktioner