Finnair tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä | Finnair Suomi
Blue Wings -tarinat

Finnair tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä

Finnair julkisti äskettäin uuden vastuullisuusstrategiansa, joka tuo vastuullisuuden osaksi Finnarin ydintoimintoja. Päämäärämme on vähentää päästöjä 50% vuoden 2019 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Tähtäämme hiilineutraaliksi viimeistään vuoden 2045 lopussa.

Haastava tavoite vaatii monitahoista lähestymistä. Investoimme uusiin lentokoneisiin, lisäämme biopolttoaineiden käyttöä ja teemme yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa. Tämä tuo vastuullisuuden mukaan yrityksemme koko toimintaan maassa ja ilmassa, sekä vaikuttaa myös alihankkijasuhteisiimme.

Isoja investointeja laivastoon 

Vuosien 2020 ja 2025 välillä Finnair investoi 3.5-4 miljardia euroa laivastonsa kasvattamiseen, uudistamiseen ja korvaamiseen. Uudet koneet ovat vanhoja malleja polttoainetehokkaampia, mikä auttaa meitä leikkaamaan 10-15% Euroopan lentojen päästöistä. Päästövähennyksiä voimme saavuttaa myös optimoimalla koneidemme painon. 

Enemmän biopolttoaineita

Biopolttoaineet ovat meille erittäin tärkeitä ennen kuin sähköisen lentämisen kaltaiset innovaatiot tulevat markkinoille. Aiomme käyttää 10 miljoonaa euroa vuosittain biopolttoaineisiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Työskentelemme maailman suurimman biopolttoainetuottaja Nesteen kanssa ja olemme yhdessä sitoutuneet kasvattamaan biopolttoaineiden tuotantoa. Käyttämämme biopolttoaine ei sisällä palmuöljyä, vaan se tehdään keitinrasvasta ja teurasjätteestä.

“Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tällä hetkellä ainoa vaihtoehto, joilla voi korvata fossiilisia polttoaineita kaupallisten lentojen energianlähteenä. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine sekoitettuna fossiiliseen lentopetroliin on täysin yhteensopiva nykyisen lentokoneteknologian ja lentopolttoaineen jakelujärjestelmien kanssa”, toteaa Vanacker.  

“On hienoa olla mukana edistämässä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä kotikentällämme Helsinki-Vantaalla,” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. “Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tärkeä osa pitkän aikavälin hiilineutraaliusohjelmaamme. Arvioimme, että vuoden 2025 loppuun mennessä käytämme vuosittain noin 10 miljoonaa euroa uusiutuviin lentopolttoaineisiin. Terveen uusiutuvien lentopolttoaineiden markkinan kehittyminen edellyttää sitoutumista edelläkävijöiltä, ja toivon Neste-yhteistyömme näyttävän tietä muille toimijoille.” 

Pian asiakkaat voivat pienentää lentonsa hiilijalanjälkeä lipputyypillä, joka sisältää uusiutuvan lentopolttoaineen käytön. Kun asiakas ostaa tällaisen lentolipun, Finnair itse ostaa uusiutuvaa polttoainetta asiakkaan panostusta vastaavan määrän. Finnair myös lentää oman henkilöstönsä työmatkat jatkossa uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisen polttoaineen seoksella. 

Päästökompensointi 

Vaikka päästökompensointi ei voi olla ainoa keino hiilineutraaliuden saavuttamiseen, se auttaa siihen pääsemisessä. Syyskuun alusta Finnair kompensoi kaikki yritysasiakkaidensa päästöt.

Myöhemmin tänä vuonna julkaisemme lipputyypin, jossa on mukana päästökompensointi. Kaikki Finnairin päästökompensointi tapahtuu sertifioitujen ja tarkasti valittujen partnereiden kautta.

Paino- ja polttoainetehokkuus

Lentojen painon ja polttoainetehokkuuden hallinta on tärkeässä roolissa Finnairin lentotoiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Meillä on suunnitelma lentojen painon systemaattiseen vähentämiseen ja lentojen polttoainetehokkaampaan operointiin. Tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta 15 000 tonnilla vuodessa.  Lentäjillämme on tässä tärkeä rooli.  

Muovin ja jätteen vähentäminen 

Poistamme 230 000 kg muovia lennoiltamme vähentämällä kertakäyttömuovin määrää puoleen vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuonna 2019 vähensimme 80 000 kg muovia lennoiltamme lisäämällä kierrätystä ja kehittämällä pakkausmateriaaleja. Seuraavaksi korvaamme muoviset kertakäyttöaterimet economy-luokassa vastuullisemmalla vaihtoehdolla, mikä vähentää lennoilta muovia noin 53 000 kg vuodessa.    

Vastaamme myös asiakkaiden ruokatottumusten muutokseen tuomalla enemmän kasvispohjaisia vaihtoehtoja lentojemme ateriatarjontaan. Lisäksi aiomme puolittaa ruokajätteen määrän  catering-toiminnoissaan vuoden 2022 loppuun mennessä.


 


Siirtyi sivulle: Finnair tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä