Reisidokumendid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse ja Austraaliasse | Finnair Eesti

Reisidokumendid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse ja Austraaliasse

Ameerika Ühendriigid

Nõutud reisidokumendid

USA kodanikel peab olema kehtiv USA pass või muu kehtiv reisidokument, mis lubaks neil USA-sse siseneda.

USA-sse või sealt läbi reisijatel peab olema kehtiv pass, aga ka üks järgmistest:

 • kehtiv viisa, või
 • USA elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi (U.S. Electronic System for Travel Authorization, ESTA) kinnitus viisanõudest loobumise programmi (Visa Waiver Program, WWP) raames reisimiseks, või
 • alaline elanikukaart (roheline kaart); või
 • muu kehtiv luba, mis lubab USA-sse siseneda.

Viisanõudest loobumise programm (VWP)

Vastavalt viisanõudest loobumise programmile võite reisida USA-sse ilma viisata, kui olete selles programmis osaleva riigi kodanik ja vastate allolevatele tingimustele.

 • Reisi kestus ei ületa 90 päeva.
 • Teil on kinnitatud tagasisõidu pilet või pilet rahvusvahelisele jätkulennule.
 • Teil on piisavalt rahalisi vahendeid kogu riigis viibitava aja kulude katmiseks.
 • Te saabute USA-sse viisanõudest loobumise programmis (VWP) osaleva lennufirma lennuga, nt Finnair.
 • Teil on kehtiv biomeetriline pass, mis sisaldab mikrokiipi.


Viisanõudest loobumise programmist võivad osa võtta järgmiste riikide kodanikud

Andorra, Austraalia, Austria, Belgia, Brunei, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Monaco, Madalmaad, Uus-Meremaa, Norra, Portugal, San Marino, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Lõuna-Korea, Rootsi, Šveits, Taiwan (Hiina) ja Ühendkuningriik.

Lugege lisateavet viisanõudest loobumise programmi kohta


ESTA-reisiluba

ESTA (elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem) on automaatne süsteem isikute Ameerika Ühendriikidesse reisimise kõlbulikkuse hindamiseks; ESTA-reisiluba on USA-sse viisanõudest loobumise programmi (VWP) raames reisijatele kohustuslik. Lastele tuleb laste vanusest olenemata taotleda eraldi ESTA-reisiluba.

 • Ameerika Ühendriikide tolli- ja piirivalveametis on iga reisiloa maksumuseks 14 USD – summa saate tasuda internetis krediit- või deebetkaardiga.
 • ESTA-reisiloa taotlus tuleb esitada vähemalt 72 tundi enne väljumist. Kui esitate taotluse hiljem kui 72 tundi enne väljumist, ei pruugi see lennu väljumise ajaks läbi vaadatud olla.
 • Teie kinnitatud reisiluba kehtib kaks aastat või kuni teie passi kehtivusaja lõpuni (kumb enne kätte jõuab).
 • Kui teie taotlust ei rahuldata või soovite oma reisi jätkata, tuleb teil USA saatkonna või konsulaadi kaudu taotleda mitteimmigrandi viisa.
 • ESTA kohta leiate lisateavet siit
Taotlege ESTA-reisiluba

Lennuohutusprogrammiga Secure Flight seoses esitatavad reisija andmed ja reisija kohta eelnevalt esitatavad andmed (API)

Broneeringut tehes tuleb teil lennuohutusprogrammiga Secure Flight seoses esitada järgmised andmed.

 • Täisnimi (sellisena nagu see on teie passis kirjas)
 • Sugu
 • Sünniaeg

Lisaks palub Ameerika Ühendriikide tolli- ja piirivalveamet lennufirmadel kõikide USA-sse, USA-st või läbi USA reisivate isikute kohta eelnevalt esitada reisijate andmed (passi andmed ja USA esimese ööbimiskoha täielik aadress).

Aadressi nõue ei rakendu USA kodanikele, alalistele elanikele ega inimestele, kelle rahvusvaheline jätkulend või rahvusvaheline kruiis väljub 8 tunni jooksul.

Kõiki loetletud andmeid saate lisada oma broneeringule läbi lehe Halda broneeringut.

Halda broneeringut

Privaatsusteade: transpordiohutuse amet (TSA) palub teil sisestada oma täisnime, sünniaja ja soo – neid andmeid kasutatakse võrdlemiseks jälgitavate isikute nimekirjaga kooskõlas määruse 49 U.S.C. jaotisega 114, 2004. aasta luuretegevuse reformi ja terrorismi ennetamise seadusega ja 49 C.F.R lõikudega 1540 ning 1560.

Võimaluse korral võite sisestada ka oma tuvastusnumbri (Redress number). Täisnime, sünniaja ja soo märkimata jätmisel võidakse keelduda isikut lennukisse või pardalemineku alasse lubamast. USA transpordiohutuse amet võib jagada teie edastatud teavet politsei või luureasutustega.

Kui soovite vaadata lisateavet USA transpordiohutuse ameti privaatsuspoliitika kohta või teavet privaatsusseaduse ja eraelu puutumatust käsitleva mõjuhinnangu kohta, külastage USA transpordiohutuse ameti veebisaiti.


Seaduslik õigus täiendavale teabele

Lisaks reisija kohta eelnevalt esitatavatele andmetele (API) on USA tolli- ja piirivalveametil (CBP) seaduslik õigus nõuda USA-sse, USA-st ja USA-st läbi suunduvatele lendudele tehtud broneeringute kohta teatud teavet. Reisijaid teavitatakse sellest broneeringute tegemisel.


Programm US-VISIT

Programmi US-VISIT eesmärk on nii USA-d külastavate inimeste kui ka USA kodanike ohutuse ja turvalisuse parandamine. Kõigilt USA-d külastavatelt isikutelt kogutakse saabumisel ja lahkumisel teatud andmeid.

USA-sse saabumisel jäädvustab tolliametnik iga külastaja unikaalsed andmed kas siis sõrmejälgede või digitaalfotona.

Kõiki riigi külastajate kohta kogutud andmeid hoitakse konfidentsiaalselt ja need tehakse kättesaadavaks ainult volitatud ametnikele ning valitud õiguskaitseorganitele, kui see osutub vajalikuks USA turvalisuse tagamisel.

Lisateave programmi US-Visit kohta


Kanada

Nõutud reisidokumendid

Kõikidelt Kanadasse / läbi Kanada viisavabalt reisivatelt isikutelt, kellel puudub viisa või elamisluba, nõutakse elektroonilist reisiluba (Electronic Travel Authorization, eTA) (elektroonilist reisiluba ei nõuta USA kodanikelt).

 • Elektroonilist reisiluba saab taotleda internetis ja selle hind on 7 CAD (umbes 5 EUR).
 • Soovitame elektroonilise reisiloa taotluse esitada vähemalt 72 tundi enne reisi.


Kanada piirivalveameti (Canada Border Services Agency) ametnikud soovitavad laste hooldusõigust jagavatel vanematel kanda kaasas hooldusõigust käsitlevate dokumentide koopiaid.

Kui jagate hooldusõigust teise vanemaga, kes ei reisi teiega koos, või kui te ei ole lapse vanem ega seaduslik eestkostja, soovitame teil Kanadasse reisile minnes ja Kanada riigipiiri ületades võtta kaasa volituse lastega reisimiseks.

Volitus

Seaduslik õigus täiendavale teabele

Kanada piirivalveametil (Canada Border Services Agency) on seaduslik õigus saada teatud teavet reisijate kohta, kes on Kanadasse minemiseks, sealt tulemiseks või selle kaudu lendamiseks teinud Finnairi lendudele broneeringuid. Reisijaid teavitatakse sellest broneeringute tegemisel.

Austraalia

Nõutud reisidokumendid

 • Kõikide riikide kodanikel, v.a Austraalia ja Uus-Meremaa kodanikel, peab Austraalia külastamiseks olema elektrooniline viisa, elamisluba või elektrooniline reisiluba.
 • Teatud riikide kodanikel on lubatud reisida läbi Austraalia kolmandasse riiki ilma e-viisa / elektroonilise loata, tingimusel, et rahvusvaheline jätkulend toimub 8 tunni jooksul pärast saabumist ja isik püsib lennujaama rahvusvahelises transiidialas.
 • E-viisa või elektrooniline reisiluba tuleb taotleda enne reisi algust. Lennujaamad kontrollivad väljumise juhtsüsteemide kaudu reisija e-viisa / elektroonilise reisiloa olekut enne, kui nad lubavad reisijal Austraaliasse reisida.
 • Austraalia veebisaidilt Visa Finder võite leida, millist tüüpi elektroonilist luba või viisat te Austraaliasse reisides vajate. Sama saidi kaudu on võimalik taotleda ka vajalikku luba/viisat.
Navigeerisite leheküljele: Reisidokumendid Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse ja Austraaliasse