Coronavirus | Finnair Eesti

Koroonaviirus

Kindlustus Finnair Corona Cover sisaldub kõigis enne 31. augustit 2021 (k.a) Finnairi müügikanalitest ostetud piletites, kui lennu lähteriigiks on Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits või Taani. Kindlustus kehtib välisreisidele, mis algavad enne 31. oktoobrit 2021 ega kesta enam kui 31 päeva.