Finnairs CO2-udligningsservice | Finnair

Udlign din afgang

Vi har forpligtet os til en mere bæredygtig fremtid ved at blive CO2-neutrale i 2045. Vores forpligtelser omfatter handlinger og betyder forbedring af vores drift både i luften og på jorden. Tilsammen kan vi udrette meget.

Ofte stillede spørgsmål 

Læs de mest almindelige spørgsmål og svar vedrørende kompensation for dit CO2-aftryk og udligning af din afgang.

Et CO2-aftryk er udledningen af drivhusgasser (GHG), der opstår som følge af en bestemt aktivitet, f.eks. din afgang. CO2-udledningen fra en afgang afhænger af det anvendte fly, afstanden, der flyves, og antallet af passagerer og mængden af gods, som flyet transporterer.

Du kan vælge, hvor meget af dit bidrag der skal bruges til bæredygtigt flybrændstof (SAF), og hvor meget der skal bruges til at støtte klimaprojekter, der reducerer, fastholder eller forhindrer udledning af drivhusgasser (GHG). Klimaprojekterne, som vores service støtter, er certificeret af forskellige troværdige og internationalt anerkendte kulstofcertificeringsstandarder som f.eks. VCS, Gold Standard, American Carbon Registry og Climate Action Reserve. 

Vi støtter to klimaprojekter i denne service. Det første er et projekt, der leverer biogasanlæg til familier i Chickballapur-distriktet i Karnataka-provinsen i Indien, hvilket giver en ren og sikker måde at lave mad på, som reducerer udledningen af drivhusgasser ved at skifte til 100 % vedvarende energi. Det betyder sundhedsfordele for hele familien. Du kan læse mere om projektet her.
 
Det andet er Rimba Raya Biodiversity Reserve-projektet, som har til formål at reducere Indonesiens udledning ved at bevare 91.215 hektar tropisk tørvemoseskov. Du kan læse mere om projektet her.

Din kompensation er ikke forbundet med din flyreservation, men du kan anmode om en refusion via CHOOOSE ved at sende en e-mail til finnair-support@chooose.today. Refusionen behandles ikke automatisk, hvis du afbestiller din afgang.

Ja, da kompensationen ikke er forbundet med din flyreservation, kan du også kompensere, efter at du har fløjet.

Den globale tilgængelighed af bæredygtigt flybrændstof er begrænset, og det er tre til fem gange dyrere end almindeligt jetbrændstof. Pris og tilgængelighed vil kun udvikle sig gennem mere omfattende brug, og derfor ønsker vi at investere i bæredygtige brændstoffer.

CHOOOSE, som er Finnairs partner i levering af denne service, opkræver 0,35 euro i administrationsomkostninger pr. passager pr. strækning. 

Klimateknologivirksomheden CHOOOSE™ leverer Finnairs SAF- og CO2-udligningsservice og garanterer, at dit bidrag har en klimapositiv indvirkning. CHOOOSE leverer en platform, der gør det muligt for både enkeltpersoner og organisationer nemt at finde pålidelige klimaløsninger over hele verden. CHOOOSE-kulstoflommeregneren beregner dit CO2-aftryk og giver dig mulighed for nemt at håndtere dine flyudledninger via kombinationen af bæredygtigt flybrændstof og verificerede klimaprojekter.

Beregningerne er baseret på det faktiske brændstofforbrug på Finnairs rutefly. Brændstofforbruget er et 12-måneders gennemsnit og fordeles mellem passagerer og gods i overensstemmelse med ICAO-allokeringsmetoder. Beregningen resulterer i CO2-udledning, hvor der ikke tages højde for andre udledninger end direkte udledninger.

Vores udligningsberegner viser kun CO2-udledninger, og der er kun taget højde for direkte udledninger.  

Inden for luftfart er metoden til beregning af kuldioxidudledninger aftalt i fællesskab, og den bruges af f.eks. flyselskabernes brancheforening IATA og er også udgangspunktet i det internationalt anerkendte Science Based Targets-initiativ (SBTi). Hvis den fælles beregningsmetode ændres på en sådan måde, at der tages højde for andet end direkte CO2-udledninger, vil vi naturligvis stadig bruge den. 

I øjeblikket tager de foreslåede generelle faktorer ikke højde for flyselskabsspecifikke indirekte udledninger eller forskellige flyveparametre, f.eks. flyhøjde og den tid, hvori flyet befinder sig i den øvre atmosfære. 

Navigerede til side: Finnairs CO2-udligningsservice