Push for change

Förändringar uppstår genom små gärningar. Världen förändras inte genom en knapptryckning, men vi kan inleda en resa mot en mer hållbar framtid.

Kompensera flygutsläppen

Du kan kompensera koldioxidutsläpp på din flygresa genom att stödja projekt som kompenserar för utsläppen. Kompensationen är 1 € vid flygresor inom Finland resor, 2 € vid i Europa och 6 € vid interkontinental resa tur och retur. Pengarna går oavkortade till ett projekt i Moçambique som vi valt för att minska på utsläppen.

Köp biobränsle

Biobränsle kan minska utsläppen med 60–80 % jämfört med samma mängd fossila bränslen. Flygbränsle har en biokomponent på högst 50 % och innehåller normalt några procent biobränsle. Det biobränsle som vi använder har tillverkats av begagnad matolja. Biobränsle kan köpas för 10, 20 eller 65 euro.

Play Push For Change - Finnair's CO2 offset and biofuel service (opens in new tab)

Kompensera eller minska dina CO2 utsläpp

CO2 Utsläppen under en flygning kan du kompensera genom att stödja projekt med vilka man främjar att nya effektiva spisar tas i bruk i Moçambique. Projektet minskar avverkningen av lokala skogar till ved och stödjer därigenom bevarandet av kolsänkor. Projektet har också positiva sociala effekter på kvinnors och flickors liv. Vår partner i projektet är NEFCO, ett nordiskt finansinstitut som finansierar miljö- och klimatprojekt, och som uppbackas av finska, svenska, norska, danska och isländska staten.

Stödet för biobränslet går till flygningar med biobränslen. Biobränslet till Finnairs flygningar kommer från SkyNRG i Kalifornien och har tillverkats av begagnad matolja. Biobränsle är för närvarande 3–5 gånger dyrare än fossilt bränsle. Tillgången på biobränsle och dess distributionssystem är fortfarande begränsat och kan endast utvecklas om det används i en större utsträckning.

Högst 50 % av bränslet under flygningen kan vara biokomponenter, och ett typiskt blandningsförhållande är några procent. Vi har räknat ut priset på biobränsle för en resa tur och retur vid en flygning inom Finland, vid en flygning i Europa och vid en långdistansflygning under förutsättningen, att flygningen görs med en biobränsleblandning på 15 %, och att samtliga passagerare på flygningen har valt att stödja biobränslet.

Mot mer hållbar flygning

Alla förändringar kräver systematiskt arbete. Därför arbetar vi på många fronter för att minska på miljöeffekterna av flygtrafiken.

Möjligheten att kompensera utsläppen eller minska på dem är ett svar på våra kunders önskemål. Enligt en enkät som vi lät utföra sommaren 2018 skulle majoriteten av finländarna vara redo att betala för att utsläppen vid flygningar minskar, om betalningen styrs direkt till miljöåtgärder och stödjandet av en hållbar utveckling. De som svarade ansåg att främjandet av användning av biobränslen samt kolsänkor är de bästa metoderna för att minska klimateffekterna av flygningen. Därför erbjuder vi våra kunder dessa alternativ.

Flygsektorn strävar efter att förbättra bränsleeffektiviteten med 1,5 % per år, att uppnå koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt och att halvera de totala utsläppen från 2005 års nivå fram till 2050. Dessutom är Finnairs eget mål att minska koldioxidutsläppen per betald tonkilometer som flygs med 17 % under perioden 2013–2020.

Huvuddelen av miljökonsekvenserna från flygningen kommer från bränsleförbrukningen. Vi har investerat i moderna bränsleeffektiva flygplan: våra nya flygplan av modell A350 producerar cirka 25 % mindre utsläpp jämfört med flygplan av den tidigare generationen.

Vi har som mål att alltid flyga bränsleeffektivt och vi satsar också att minska på flygplanens vikt. Då vi i våra flygplan exempelvis använder lättare serviser, så inverkar det direkt på bränsleförbrukningen. Vikten är ett viktigt kriterium för allt material som kommer till planet.

Finnair deltar i EU:s utsläppshandel. Dessutom betalade vi olika miljöbaserade avgifter i olika länder

Människor vill resa och måste resa – vi vill erbjuda dem lösningar som gör det möjligt att flyga på ett ansvarsfullt sätt.

Frågor och svar