Zarządzaj punktami Finnair Plus

Bez trudu możesz przekazać punkty innej osobie, wymienić punkty premiowe na punkty poziomów lub wykupić punkty premiowe przez Internet za pośrednictwem konta członkowskiego.

Przekazywanie punktów premiowych innej osobie

Punkty Finnair Plus można przekazać innej osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym. Przekazane punkty nie będą liczone jako punkty uprawniające do przejścia na wyższy poziom członkostwa w programie Finnair Plus, ale można wymienić je na nagrody.

Jeśli przelejesz punkty na stronie internetowej finnair.com zostanie pobrana opłata za usługę w wysokości 10 EUR. W przypadku przelewów punktowych dokonanych za pośrednictwem obsługi klienta zostanie pobrana opłata za usługę w wysokości 20 EUR. Punktów nie można przelać na konto Junior Plus.

Przekaż punkty (zostanie otwarte nowe okno)

Wymiana punktów premiowych na punkty poziomów

Jeżeli potrzebujesz kilku dodatkowych punktów poziomów, aby utrzymać obecny poziom członkostwa w programie Finnair Plus lub przejść na kolejny, możesz wymienić punkty premiowe na punkty poziomów. 15 000 punktów premiowych odpowiada 5000 punktów poziomów, które będą ważne do końca obecnego okresu monitorowania.

Punkty można wymieniać przez internet w pakietach po 5000 punktów poziomów. Maksymalna liczba wymienionych punktów nie może jednak przekraczać połowy punktów poziomów potrzebnych do utrzymania lub podniesienia poziomu członkostwa. Opłata za usługę w wysokości 10 EUR zostanie pobrana za każdą internetową wymianę punktów. Za wymianę dokonaną poprzez kontakt z obsługą klienta zostanie pobrana opłata w wysokości 20 EUR.

Wymiana punktów poziomów (zostanie otwarte nowe okno)

Kupuj punkty premiowe dla siebie

Kupowanie punktów to najszybszy i najprostszy sposób na podniesienie stanu konta, kiedy tego potrzebujesz. Kupione punkty nie będą uwzględniane w bilansie punktowym danego poziomu w programie Finnair Plus, lecz mogą służyć do zakupu wartościowych nagród.

Kupuj punkty

Kupuj punkty jako prezent

Możesz kupować punkty, jako prezent każdej osobie posiadającej konto w programie Finnair Plus. Kupione punkty nie będą uwzględniane w bilansie punktowym danego poziomu w programie Finnair Plus, lecz mogą służyć do zakupu wartościowych nagród.

Kupuj punkty podarunkowe