Push for Change

Endringer begynner med små tiltak. Selv om vi ikke kan endre verden umiddelbart, kan vi legge ut på en reise mot en mer bærekraftig framtid.

Kompenser for flyutslipp

Kompenser for CO2-utslippene til flyreisen din ved å støtte et utslippsreduksjonsprosjekt. Doner én euro for en tur/retur-reise i Finland, to euro for en rundtur i Europa eller seks euro for en interkontinental tur/retur-reise. Alle donasjonene går til utslippsreduksjonsprosjektet i Mosambik.

Kjøp biodrivstoff

Biodrivstoff kan redusere utslippene 60–80 % sammenlignet med samme mengden fossilt drivstoff. Flydrivstoffet har maksimalt 50 % biokomponenter og inneholder et par prosent biodrivstoff. Biodrivstoffet vi bruker, er laget av brukt matolje. Kjøp biodrivstoff for 10, 20 eller 65 euro.

Se på «Push For Change» – Finnairs CO2-kompensering og biodrivstofftjeneste (åpnes i en ny fane)

Kompenser for eller reduser CO2-utslippene dine

Du kan kompensere for CO2-utslippene til flyreisen din ved å støtte et prosjekt som har som mål å innføre effektive matlagingsovner i Mosambik. Prosjektet reduserer nedhuggingen av de lokale skogene, noe som fører til en reduksjon i karbonutslippene. Prosjektet har også positive sosiale bivirkninger for kvinner og jenter. I dette prosjektet samarbeider vi med NEFCO, en finansinstitusjon etablert av de nordiske regjeringene for å finansiere miljøvennlig vekst og klimaprosjekter.

Støtte til biodrivstoff går direkte til flyreiser med biodrivstoff. Biodrivstoffet på Finnair-flyreiser kommer fra SkyNRG i California og har blitt laget av brukt matolje. Biodrivstoff er for øyeblikket tre til fem ganger dyrere enn vanlig jetdrivstoff. Biodrivstoff er ikke bredt tilgjengelig, og distribusjonsnettverket er fremdeles begrenset, men denne situasjonen kommer til å forbedre seg når bruken av biodrivstoff blir mer utbredt.

Flydrivstoffet har maksimalt 50 % biokomponenter og inneholder et par prosent biodrivstoff. Prisen for biodrivstoff som er oppgitt i denne teksten, gjelder for flyreiser innen Finland, Europa og interkontinentale tur/retur-reiser. Dette baseres på et scenario der flydrivstoffet inneholder en biodrivstoffkomponent på 15 % og at alle passasjerene har valgt å støtte bruken av biodrivstoff.

Gjør flyreisene mer bærekraftige

All endring krever hardt arbeid. Dette er grunnen til at vi arbeider med en rekke tiltak for å redusere de miljømessige påvirkningene fra flyreiser.

Som svar på kundenes ønsker tilbyr vi nå en mulighet for å kompensere for eller redusere utslipp. En forbrukerundersøkelse fra sommeren 2018 viser at de fleste finner er villige til å betale for å redusere utslippene som forårsakes av flyreiser, hvis disse tilleggsgebyrene øremerkes til miljøarbeid og støtter en bærekraftig utvikling. Respondentene mente at bruken av biodrivstoff og reduserte CO2-utslipp var den beste måten å redusere påvirkningen flyreiser har på miljøet på. Dette er grunnen til at vi er glade for å kunne tilby disse alternativene til kundene våre.

Flybransjen har en ambisjon om å forbedre drivstofforbruket med 1,5 % i året for å nå målet om en karbonnøytral vekst fra og med 2020. Ambisjonen er også å halvere de samlede utslippene fra 2005-nivået innen 2050. Finnair har også et eget mål om å redusere utslippet av karbondioksid per tonn kilometer med 17 % fra 2013 til 2020.

Drivstofforbruk er ansvarlig for den største påvirkningen flyreiser har på miljøet. Vi har investert i moderne drivstoffsparende fly. Det nye Airbus A350-flyet produserer ca. 25 % mindre utslipp enn den forrige modellen.

Vi forsøker alltid å fly den korteste ruten og redusere vekten på fly mest mulig. Det lette serviset vi bruker ombord, fører for eksempel til at flyet bruker mindre drivstoff. Vekt er derfor en viktig faktor for alt materialet vi bruker ombord.

Finnair er en del av EUs «Emissions Trading Scheme». I tillegg betaler vi diverse miljøavgifter i forskjellige land.

Folk vil og må reise – vi ønsker å tilby løsninger som gjør det mulig å fly ansvarlig.

Vanlige spørsmål