Tilbake til innholdet

Tollen

Hvis du ankommer Finland fra et land utenfor EU, må du levere en tolldeklarasjon i følgende tilfeller:

  • verdien av taxfree-varene overskrider € 430
  • du har med en større mengde tobakk, alkohol eller andre varer enn taxfree-kvotene tillater
  • du har med varer som er underlagt andre begrensninger eller krever tillatelse

Når du ankommer Helsinki lufthavn, må du deklarere alle varer som krever tollklarering, på en av følgende måter:

  1. Hvis du ankommer direkte fra et land utenfor EU, må du snakke med en tollbetjent.
  2. Hvis du ankommer fra et annet EU-land, fra et land utenfor EU via et annet EU-land eller fra Norge eller Sveits, må du kontakte en tollbetjent via tolltelefonen på passasjerbroen eller ved bussgaten. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du allerede har deklarert varene i tollen i det EU-landet du flyr inn fra.

Når du har meldt fra om alle varene muntlig til tollmyndighetene, tar de en beslutning på grunnlag av denne muntlige deklarasjonen. Dette foregår på en av følgende måter:

  1. umiddelbart på Helsinki lufthavnhvis det er tilstrekkelig med tid før videreforbindelsen
  2. på ankomstflyplassen i Finland hvis dette avtales separat
  3. på en senere dato – I dette tilfellet må du hente tolldokumentet med beslutningen på et avtalt tollkontor eller få det tilsendt per post

Det kan hende at tollbetjenter kontrollerer varer som overføres til en videreforbindelse fra Helsinki lufthavn til andre reisemål i Finland, enten på Helsinki lufthavn eller på ankomstflyplassen. Hvis du unnlater å deklarere varer som krever tollklarering, kan myndighetene bøtelegge deg med det dobbelte av de gjeldende tolltariffene og -avgiftene eller ilegge deg annen straff i henhold til loven.

Hvis du vil ha mer informasjon om tollregler i Finland og EU, kan du gå til følgende webområder: