Tilbake til innholdet

BESKRIVELSE AV KUNDEDATABASE

REGISTRATOR
Finnair Plc (heretter kalt Finnair)
Selskaps-ID (Y-tunnus): 0108023-3
Adresse: Tietotie 9
01053 FINNAIR, Finland

Finnair-gruppen er opptatt av å beskytte personvernet til brukere av dens tjenester i henhold til personvernloven (523/1999) og andre aktuelle lover.

Databasene som vedlikeholdes internt av Finnair-gruppen, omfatter Finnairs globale register over nyhetsbrevabonnenter via e-post, Finnair Plus-kundedatabasen, Aurinkomatkat-kundedatabasen og Finnairs bestillingsdatabase. De personlige opplysningene som er lagret i datafilene, kan behandles i enheter og andre finske selskaper i Finnair-gruppen i samsvar med personvernloven.

Vi kan ikke levere våre tjenester til kunder uten personlig informasjon og brukerdata. Dataene er nødvendige for å behandle bestillinger og gi relatert informasjon til kunder, og for å implementere funksjoner og personlige forslag til digitale tjenester.

Ved å bruke våre tjenester godtar brukeren vilkårene i disse retningslinjene for personvern. Hvis brukeren ikke godtar disse vilkårene, kan brukeren ikke bruke våre tjenester.

Beskrivelser av alle kundedatabaser vedlikeholdt av Finnair-gruppen dekker de følgende emnene

Se alle Finnairs kundedatabasebeskrivelser

KUNDEDATABASEN TIL FINNAIR PLUS

FORMÅLET MED DATAFILEN

Datafilen brukes til å administrere og utvikle kunderelasjoner mellom Finnair og medlemmene av Finnair Plus-programmet, til kundeprofilering og analyse, til å registrere aktiviteter som gir Finnair Plus-poeng, til å ta betalt for bonuser som er utdelt på grunnlag av poengaktiviteter, til å opprettholde kontakt med kunder og til markedsføring og annonsering.

Dataene som er lagret i datafilen, brukes under bestilling av og betaling for flybilletter og av elektroniske tjenester knyttet til reiser. Dataene i datafilen kan også brukes ved fakturering av partnere.

Dataene som er lagret i datafilen, brukes til analyse og profilering, slik at vi kan lage kundeprofiler til bruk i markedsføring og for å understøtte utvikling av tjenester, produkter og konsepter. Profiler kan også brukes til målrettet markedsføring og innhold via Finnairs nettsted, e-postnyhetsbrev og mobilløsninger gjennom målrettet reklame og markedsføring overfor medlemmer. Direkte annonsering og markedsføring involverer medlemsspesifikk variasjon i reklameinnhold i de ovennevnte kanalene. Målretting av individualisert annonsering overfor medlemmer er en integrert del av Finnair Plus-programmet.

Finnair Plus-partnerne er også en viktig del av Finnair Plus-programmet, siden medlemmer kan tjene opp og bruke Finnair Plus-poeng når de bruker partnertjenester. Derfor sender Finnair informasjon om partnertjenester og -fordeler til medlemmer sammen med informasjon angående Finnair Plus-programmet så vel som Finnair-tjenester. Mer informasjon om partnere er tilgjengelig på nettstedet til Finnair.

Markedsføringsmateriell kan bli sendt via post, e-post og SMS til medlemmer som samtykker i å motta kommunikasjon via disse kanalene.

Dataene som er lagret i datafilen, brukes også til målrettet medlemskommunikasjon distribuert i Finnairs mobilapplikasjon.

Finnair har rett til å si opp Finnair Plus-medlemskapet til en kunde ved å fjerne kundens personlige opplysninger og medlemsnummer fra Finnair Plus-kunderegisteret hvis ingen transaksjoner er registrert på kundens konto i løpet av de foregående fem (5) årene, dvs. at kunden ikke har noen gyldige poeng. Kunder kan melde seg inn i Finnair Plus-programmet igjen ved å fylle ut en søknad om medlemskap.

PERSONLIGE OPPLYSNINGER I REGISTERET

Generelle kundedata

 • Medlemskapets ikrafttredelsesdato
 • Medlemmets tittel
 • Fornavn og etternavn
 • Adresseinformasjon
 • Mobiltelefonnummer og hjemmetelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Annet bosted
 • Familiestørrelse
 • Barnas fødselsdatoer

Fritidsinteresser som er sendt inn av medlemmet

 • Oppføring på nettstedet til Finnair Plus

Andre fritidsinteresser oppgitt av medlemmet

 • Oppføring på nettstedet til Finnair Plus

Profildata

 • Passnummer
 • Passets utstedelsesdato
 • Passets gyldighetsperiode
 • Nasjonalitet
 • Spesielle matpreferanser*
 • Ønsket sete (midtgang eller vindu)
 • Innmeldingsdato, -type og -kampanje

*Informasjon om spesielle matpreferanser kan inneholde sensitiv informasjon. Medlemmer som oppgir slik informasjon, anses for å ha samtykket eksplisitt i at denne informasjonen blir behandlet.

Informasjon om arbeidsplass og arbeidshistorikk

 • Profesjon eller yrke
 • Navn på arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers adresse
 • Telefonnummer på arbeid

Medlemskortdata

 • Medlemsnummer
 • Utstedelsesdatoen til siste medlemskort
 • Utløpsdato
 • Medlemskapsnivå

Medlemskapsnivådata

 • Nivåhistorikk
 • Nivåpoeng totalt
 • Antall nivåflyreiser
 • Opparbeidede poeng for flybillettpriser
 • Nivådatodetaljer

Data om opptjente poeng

 • Totalt antall opptjente nivå- og bonuspoeng i løpet av medlemskapet
 • Totalt antall bonuspoeng brukt
 • Totalt antall bonuspoeng tilgjengelig
 • Totalt antall utløpte bonuspoeng

Hendelsesspesifikke data

 • Hendelsesdato
 • Hendelsesdetaljer, for eksempel produktnavn
 • Poeng opptjent eller brukt
 • Tjenesteleverandørens navn
 • Dokumentnummeret (billettnummer eller annet dokumentnummer)
 • For flyreiser også
  • Rutenummer (operativt og markedsført)
  • Flyreisens avreisested og reisemål
  • Reiseklasse
  • Flyselskapskode (operativ og markedsført)
  • Reisebyrået som foretok bestillingen
  • Prisinformasjon om billetten
  • Kodenavn for forretningsreisebestilling
  • Annen bestillingsinformasjon

Markedsføringsdata

 • Utsendelsesdatoer for markedsføringsbrev og poengoversikter
 • Detaljer om kampanjer tilbudt kunden samt kopier av markedsføringsbrev sendt til kunden

Data om bruken av Finnairs nettsted

 • Informasjon om bruken av Finnairs nettverkstjenester innhentet ved hjelp av informasjonskapsler.

Finnair Plus-partnerinformasjon

 • Informasjon om hvorvidt kunden har et kombinert Finnair Plus-kredittkort, men ingen informasjon om kortbruk
 • Stockmann-kortinnehavers Stockmann Loyal Customer-nivå

Finnairs loungetjenester

 • Informasjon om bruk av loungetjenester på Helsinki lufthavn

Rett til å nekte

En melding om nekting (se Utøvelse av rettigheter) som sendes inn av et medlem til datafilkontrolløren, blir registrert i datafilen. En melding om samtykke som sendes inn av et medlem, og som indikerer at vedkommende ønsker å motta markedsføringsmateriell via e-post og/eller SMS, blir registrert i datafilen.

VANLIGE DATAKILDER

 • Finnair får kundedata samt informasjon om arbeidsplass, fritidsinteresser og andre interesser fra medlemmet når han eller hun sender en søknad om medlemskap eller oppdaterer slike data etter å ha blitt medlem.
 • Finnair mottar informasjon om bruken av Finnair Plus-medlemskort fra Finnairs innsjekkings- og regnskapsføringssystemer og fra partnere, som sender disse dataene som filer.
 • Informasjon om Finnair Plus-poeng, nivåer og beregningsperioder blir hentet fra Finnairs datasystem med Finnairs dataprogrammer.
 • Opplysninger om bruken av Finnairs nettsted blir hentet med programvare for systemvedlikehold.
 • Oppdateringer av informasjon i folkeregisteret kommer gjennom Posti.

UTLEVERING AV DATA

Personlige opplysninger som blir brukt til å bestille flybilletter (navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, seteønske og bruksaktivitet for Finnair Plus-medlemskort), sendes i elektronisk form til Amadeus-bestillingssystemet, som vedlikeholdes i Tyskland. Personlige opplysninger blir automatisk lest fra systemet når et medlem reserverer plass på en Finnair-flyvning og oppgir medlemsnummeret til parten som er ansvarlig for å skrive ut billetten, som kan være et kontor eller en agent, enten innenlandsk eller utenlandsk. På grunn av dette blir personlige opplysninger overført til steder utenfor EU og EØS.

Personlige opplysninger som blir brukt til å bestille flybilletter (navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, seteønske og bruksaktivitet for Finnair Plus-medlemskort), blir også sendt i elektronisk format til flyselskapene i oneworld™-alliansen. Disse personlige opplysningene blir brukt når kunder bestiller flyreiser med oneworld-flyselskaper – på grunn av dette blir personlige opplysninger overført til utenfor EU og EØS. Informasjon om oneworld-flyselskaper er tilgjengelig på Finnair-nettstedet.

Med kundens samtykke kan personlig informasjon i Finnair Plus-kundedatabasen også bli utlevert til Finnair Plus-partnere, med direkte markedsføring som formål. Informasjon om Finnair Plus-partnerne er tilgjengelig på Finnair-nettstedet. Partnerne utleverer ikke personlige opplysninger til tredjeparter.

Data kan overføres utenfor EU og EØS-området hvis det er nødvendig for den tekniske gjennomføringen av den tjenesten som brukeren etterspør, eller hvis det ellers er nødvendig i henhold til § 23, avsnitt 2–5 i personvernloven (Personal Data Act). Partnere utenfor EU må overholde EUs retningslinjer for databeskyttelse.

UTØVELSE AV RETTIGHETER

Et medlem har rett til å vite hvilke opplysninger om ham eller henne som er lagret i Finnair Plus-databasen, eller til å vite at det ikke finnes slik informasjon i databasen. Data kan kontrolleres gratis én gang hvert kalenderår. Kontrollforespørsler må sendes skriftlig til adressen som er oppgitt på slutten av denne datafilbeskrivelsen, og må være signert for hånd av parten som retter forespørselen. Informasjonen som utleveres som svar på en kontrollforespørsel, gis skriftlig og sendes i posten til adressen som det aktuelle medlemmet har oppgitt.

Et medlem av Finnair Plus-programmet har også rett til å korrigere feil i informasjonen som gjelder medlemmet. En forespørsel om å korrigere en feil må sendes skriftlig eller per telefon til Finnair Plus-servicesenteret (postadresse: Finnair Plus, SXD/8, FI-01053 Finnair, Finland, tlf.: +358 9 818 888).

Hvis et medlem av Finnair Plus-programmet forbyr sending av (i) Finnairs direkte markedsføringsmateriell og/eller (ii) direkte markedsføringsmateriell fra Finnairs partnere, kan Finnair beslutte å slutte å sende alt skriftlig Finnair Plus-materiell til dette medlemmet. Et medlem av Finnair Plus-programmet har rett til å forby utlevering av personlige opplysninger til Finnair Plus-partnere med direkte markedsføring som formål.

Alle medlemmer som velger å benytte seg av ovennevnte rettigheter til å forby dette, må varsle Finnair Plus-servicesenteret om dette skriftlig eller per telefon.

BESKYTTELSE AV DATAFILEN

 • Bare spesifiserte ansatte hos Finnair og bedrifter som er utnevnt av Finnair til å handle på Finnairs vegne, er autorisert til å bruke Finnair Plus-systemet. Systemet inkluderer forskjellige tilgangsnivåer for brukere. Nivåene autoriserer brukere til å vedlikeholde eller utforske databasen kun med hensyn til informasjon som er nødvendig for bruk. Hver bruker har et personlig brukernavn og passord som kreves for å logge på systemet.
 • Systemet er beskyttet med nettverkssikkerhet, slik at tilgang bare blir tildelt angitte partnere.
 • Brukerne må forplikte seg til profesjonell diskresjon.
 • Tillatelser til å bruke databasen tildeles med tilbakeholdenhet og på grunnlag av brukernes arbeidsoppgaver.
 • Databasen kommer ikke til å bli oppbevart som utskrift.
 • Dataene er lagret i ti (10) år.

KONTAKTDETALJER

Kundedatabase
Finnair Plc.
SRO/603,
01053 FINNAIR, Finland