Piilota navigaatio

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair”)
Y-tunnus 0108023-3
Tietotie 9
01053 FINNAIR

Finnair-konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Finnair-konsernin sisäisesti ylläpitämät rekisteriselosteet ovat Finnair Oy:n maailmanlaajuisen sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri, Finnair Plus -asiakastietokanta, Aurinkomatkojen asiakasrekisteri sekä Finnairin varaustietokanta. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Finnair-konserniin kuuluvissa yksiköissä sekä konsernin muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme voisi tuottaa käyttäjälle palveluitamme. Henkilö- ja käyttäjädataa tarvitaan, jotta varaukset voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tieto asiakkaille tai jotta voidaan toteuttaa digitaalisten palveluiden toiminnallisuudet ja niiden henkilökohtaiset suositukset.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Kaikissa konsernin ylläpitämissä rekisteriselosteissa käsitellään seuraavia aihealueita

Katso kaikki Finnairin rekisteriselosteet

FINNAIR OY:N MAAILMANLAAJUINEN SÄHKÖISEN UUTISKIRJEEN TILAAJAREKISTERI

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin avulla lähetetään tietoja Finnairin ja sen kumppanien tarjouksista ja tuotteista. Viestintämuoto on sähköpostissa lähetettävä uutiskirje.

Uutiskirje lähetetään 1–3 kertaa kuukaudessa. Se ei velvoita tilaajaa minkäänlaisiin toimiin.

Rekisteröityjen tietojen avulla luodaan tilaajaprofiileja. Profiilien avulla Finnair pystyy kohdistamaan markkinointiaan. Finnairin sähköiset markkinointiviestit/-tarjoukset vaihtelevat markkina-alueen mukaan.

Finnairilla on oikeus peruuttaa uutiskirjeen tilaus poistamalla tilaajan sähköpostiosoite ja siihen viittaavat profiilimerkinnät, jos sähköpostiosoite ei ole enää voimassa tai sähköpostilaatikkoa ei ole käytetty kuuteen (6) kuukauteen. Tilaaja voi uusia Finnair-uutiskirjetilauksensa rekisteröitymällä tilaajaksi Finnairin verkkosivuilla.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tilaajan tiedot

Kun tilaaja tekee tilauksen, hänen sähköpostiosoitteensa ja etunimensä tallennetaan rekisteriin. Lisäksi tallennetaan maa, josta tilaaja haluaa saada tarjouksia, sekä uutiskirjeen kieli.

Mahdollisia muita kerättäviä tietoja, kuten sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, maakoodi, puhelinnumero ja syntymäaika, säilytetään rekisterissä ainoastaan mahdollisen verkossa järjestettävän kilpailun ajan, jotta voittaja voidaan arpoa ja hänelle voidaan ilmoittaa voitosta.

Jos tilaaja haluaa myöhemmin ilmoittaa lisätietoja itsestään, rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen sisältö voi vaihdella käyttäjän tekemien toimien mukaan.

Kieltäytymisoikeus

Jos kilpailun osallistuja ei aktivoi uutiskirjetilausta itse, annetut tiedot säilytetään ainoastaan väliaikaisesti. Uutiskirjetilauksen voi peruuttaa milloin tahansa. Tilauksen voi peruuttaa osoitteessa www.finnair.com tai rekisteröimällä kieltäytymisen kunkin uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään tilaajalta ainoastaan, kun hän valitsee palvelussa käytettävissä olevia vaihtoehtoja tai uutiskirjeitä tai osallistuu muuten tietoja edellyttäviin toimintoihin, jotka on otettu käyttöön uutiskirjeen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan siirtää lain mukaan osapuolille, jotka kuuluvat samaan yritysryhmään kuin rekisterin omistaja. Palvelimet ja muut tietojen käsittelyyn käytettävät tekniset lisälaitteet voivat olla sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan omaisuutta, joka tarjoaa palveluja rekisterin omistajalle. Rekisterin omistaja sekä sen valtuuttamat toimeksisaajat voivat hankkia kyseisten laitteiden käyttämiseen tarvittavia palveluja ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

OIKEUKSIEN KÄYTTÖ

Tilaajalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Finnairin Internet-palvelun uutiskirjeen tilaajarekisteriin.

Tilaaja voi tarkistaa tietonsa kerran vuodessa maksutta. Tietojen tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisena rekisteriä ylläpitävälle yritykselle. Pyynnön on sisällettävä sähköpostiosoite, jonka tilaaja on ilmoittanut rekisteröityessään. Pyynnön lähettäjän on allekirjoitettava pyyntö käsin. Tarkistuspyynnön johdosta siirrettävät tiedot lähetetään sähköpostitse pyynnössä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jos tilaajaa koskevissa tiedoissa on virhe, hänellä on oikeus korjauttaa virhe. Virheenkorjauspyyntö on lähetettävä osoitteeseen Finnair SRD/92, 01053 Finnair, Suomi.

TIETOJEN SUOJAUS

Manuaalisesti käsitellyt tiedot

Henkilökohtaisia tietoja sisältävät, manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat hävitetään asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Automaattisesti käsitellyt ja tallennetut tiedot

Sähköistä rekisteriä suojataan seuraavien periaatteiden mukaisesti: (i) rekisteriä käytetään ohjatusti, (ii) rekisterin tietoja saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on siihen etukäteen saatu, heidän työtehtäviinsä liittyvä lupa, (iii) tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joita suojataan reaaliaikaisilla teknisillä menetelmillä, (iv) palvelimet sijaitsevat lukituissa huoneissa, joihin pääsevät ainoastaan luvan saaneet henkilöt, ja (v) Finnairilla ja ulkopuolisilla palveluntarjoajilla on kirjallinen sopimus, jonka edellytyksenä ovat luottamuksellinen tietojen käsittely ja sekä suojaus, joka täyttää edellä tässä osassa määritetyt ehdot.

REKISTERIN YHTEYSTIEDOT

Finnair Oy
SRO/603
01053 FINNAIR