Piilota navigaatio

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair”)
Y-tunnus 0108023-3
Tietotie 9
01053 FINNAIR

Finnair-konserni on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Finnair-konsernin sisäisesti ylläpitämät rekisteriselosteet ovat Finnair Oy:n maailmanlaajuisen sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri, Finnair Plus -asiakastietokanta, Aurinkomatkojen asiakasrekisteri sekä Finnairin varaustietokanta. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Finnair-konserniin kuuluvissa yksiköissä sekä konsernin muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme voisi tuottaa käyttäjälle palveluitamme. Henkilö- ja käyttäjädataa tarvitaan, jotta varaukset voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tieto asiakkaille tai jotta voidaan toteuttaa digitaalisten palveluiden toiminnallisuudet ja niiden henkilökohtaiset suositukset.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Kaikissa konsernin ylläpitämissä rekisteriselosteissa käsitellään seuraavia aihealueita

Katso kaikki Finnairin rekisteriselosteet

FINNAIR PLUS -ASIAKASTIETOKANTA

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Finnair Plus -ohjelman jäsenten ja Finnairin välisten asiakassuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen, asiakkaiden profilointiin ja analysointiin, pistetapahtumien rekisteröintiin, pistetapahtumien perusteella myönnettävien palkintojen veloittamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin ja mainontaan.

Rekisteröitäviä tietoja käytetään myös lentolippuja varattaessa ja maksettaessa sekä matkustamiseen liittyvissä sähköisissä palveluissa. Rekisteriä voidaan lisäksi käyttää yhteistyökumppaneiden laskuttamisen yhteydessä.

Rekisteröitäviä tietoja käytetään analysointiin ja profilointiin, jotta voimme luoda asiakkaita koskevia profiileja palvelu-, tuote- ja konseptikehityksen tueksi sekä markkinointitarkoituksiin. Profiileja voidaan lisäksi käyttää hyväksi markkinoinnin ja sisällön kohdentamiseen suuntaamalla Finnairin verkkosivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä ja mobiilisovelluksessa yksilöllistä mainontaa ja markkinointia jäsenille. Mainonnan ja markkinoinnin suuntaaminen tapahtuu siten, että edellä mainittujen kanavien mainonta vaihtelee jäsenkohtaisesti. Yksilöllisen mainonnan suuntaaminen Finnair Plus -jäsenille kuuluu olennaisena osana Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmaan.

Finnairin Finnair Plus -yhteistyökumppanit ovat merkittävä osa Finnair Plus -ohjelmaa. Jäsenillä on mahdollisuus kerätä pisteitä myös käyttäessään yhteistyökumppaneiden palveluja sekä käyttää pisteitään näiden palveluihin. Jäsenille lähetetään tämän vuoksi Finnair Plus -ohjelmaan liittyen ja Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation mukana tietoa yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista ja eduista. Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation mukana lähetetään tietoa myös Finnairin palveluista. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa Finnairin verkkosivuilta.

Mikäli jäsen on antanut suostumuksensa, voidaan hänelle lähettää markkinointimateriaalia postitse, sähköpostitse ja tekstiviestitse.

Rekisteröitäviä tietoja käytetään myös mobiilisovelluksen kautta toimitettavaan kohdennettuun jäsenviestintään.

Finnairilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan Finnair Plus -jäsenyys poistamalla hänen tietonsa ja jäsennumeronsa Finnair Plus -asiakasrekisteristä, mikäli hänen jäsentilillään ei ole ollut tapahtumia viimeiseen viiteen (5) vuoteen eikä näin ollen myöskään voimassa olevia Finnair Plus -pisteitä. Asiakkaalla on mahdollisuus liittyä uudelleen Finnair Plus -ohjelmaan täyttämällä Finnair Plus -jäsenhakemus.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakastiedot

 • Jäsenyyden alkamispäivä
 • Jäsenen titteli
 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Matka- ja lankapuhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Muu asuinalue
 • Perheen koko
 • Lasten syntymävuodet

Jäsenen ilmoittamat harrastetiedot

 • Lista Finnair Plus -verkkosivulla

Jäsenen ilmoittamat mielenkiinnon kohteet

 • Lista Finnair Plus-verkkosivulla

Profiilitiedot

 • Passin numero
 • Passin myöntämispäivämäärä
 • Passin voimassaolo
 • Kansalaisuus
 • Erikoisruokatoivomus*
 • Istumapaikkatoivomus (käytävä/ikkuna)
 • Liittymispäivämäärä, -tyyppi ja -kampanja.

* Erikoisruokatoivomus saattaa olla ns. arkaluontoinen tieto. Mikäli jäsen antaa kyseisen tiedon, katsotaan hänen antaneen nimenomaisen suostumuksensa tiedon käsittelylle.

Työpaikkaa koskevat tiedot

 • ammatti
 • Työnantajan nimi
 • Työpaikan osoitetiedot
 • Työpuhelinnumero

Jäsenkortin tiedot

 • Jäsennumero
 • Viimeisen kortin myöntämispäivä
 • Kortin viimeinen voimassaolopäivä
 • Jäsentaso

Korttitasoa koskevat tiedot

 • Tasohistoria
 • Tasopistekertymä
 • Lentojen lukumäärä
 • Lentolippujen hintakertymä
 • Tasojen päivämäärätiedot

Pisteiden kertymistiedot

 • Kaikki kerätyt palkinto- ja tasopisteet yhteensä jäsenyyden aikana
 • Käytetyt palkintopisteet yhteensä
 • Käytettävissä olevat palkintopisteet
 • Vanhentuneet palkintopisteet yhteensä

Tapahtumakohtaiset tiedot

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman tunniste kuten tuotenimi
 • Kertyneet tai käytetyt pisteet
 • Palveluntuottajan nimi
 • Dokumenttinumero (lentolipun numero tai jokin muu dokumentointinumero)
 • Lennoista lisäksi:
  • Lennon numero (liikennöivä ja markkinoiva)
  • Lennon lähtöasema ja määränpää
  • Matkustusluokka
  • Lentoyhtiön nimen lyhenne (liikennöivä ja markkinoiva)
  • Varauksen tehnyt matkatoimisto
  • Lipun hintatiedot
  • Työmatkavarauksen koodinimi
  • Lentovarauksen muut tiedot

Markkinointitiedot

 • Markkinointikirjeiden ja pisteinfon lähetyspäivämäärät
 • Asiakkaalle tarjottujen kampanjoiden tiedot ja kopiot markkinointikirjeistä

Finnairin verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot

 • Evästeiden keräämät tiedot Finnairin verkkopalveluiden käytöstä

Finnair Plus -kumppanien tiedot

 • Tieto Finnair Plus -yhdistelmäluottokortin olemassaolosta, ei kortin käyttötietoja
 • Stockmann-kortinhaltijan Stockmann-kanta-asiakkuustaso

Finnair Lounge -palvelut

 • Tieto lounge-palvelun käytöstä Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Jäsenen kielto-oikeus

Jäsenen ilmoittamat kiellot (ks. oikeuksien käyttäminen) tallennetaan hänen rekisterinpitäjälle tekemästään erillisestä ilmoituksesta. Suostumus markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse ja/tai tekstiviesteinä tallennetaan jäsenen erillisestä ilmoituksesta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Asiakastiedot sekä työpaikkaa, harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita koskevat tiedot saadaan jäseneltä itseltään, kun hän täyttää jäsenhakemuksen tai päivittää tietojaan myöhemmin.
 • Finnair Plus -kortin käyttöön liittyvät tiedot saadaan Finnairin lähtöselvitys- ja tilitysjärjestelmistä sekä yhteistyökumppaneiden toimittamista tiedostoista.
 • Finnair Plus -pisteitä, tasoja ja seurantajaksoja koskevat tiedot muodostuvat Finnairin käytössä olevien tietokoneohjelmien avulla Finnairin tietojärjestelmästä.
 • Finnairin verkkosivujen käyttöä koskevat tiedot saadaan Internet-sivuja teknisesti ylläpitävien ohjelmien kautta.
 • Väestörekisterikeskuksen tietojen päivitys tapahtuu Postin kautta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Lentolippujen varauksessa käytettäviä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, Finnair Plus -jäsennumero, Finnair Plus -taso, istumapaikkatoivomus, erikoisruokatoivomus ja tieto Finnair Plus -kortin käyttöaktiivisuudesta) luovutetaan teknisinä tallenteina Saksassa ylläpidettävään Amadeus-varaustietojärjestelmään. Kyseiset henkilötiedot tulostuvat tietojärjestelmästä Finnairin lentovaraukseen automaattisesti, mikäli jäsen antaa jäsennumeronsa lipun kirjoittavalle kotimaiselle tai ulkomaiselle toimistolle tai asiamiehelle. Kyseisiä tietoja siirretään em. tarkoituksessa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lentolippujen varauksessa käytettäviä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, Finnair Plus -jäsennumero, Finnair Plus -taso, istumapaikkatoivomus, erikoisruokatoivomus ja tieto Finnair Plus -kortin käyttöaktiivisuudesta) luovutetaan teknisinä tallenteina edellä sanotun lisäksi oneworld™-allianssiin kuuluville lentoyhtiöille. Henkilötietoja käytetään tehtäessä varauksia oneworld-allianssiin kuuluvien lentoyhtiöiden lennoille. Lisätietoja oneworld-allianssiin kuuluvista lentoyhtiöistä saa Finnairin Internet-sivuilta. Kyseisiä tietoja siirretään em. tarkoituksessa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Finnair Plus -asiakastietokannassa olevia henkilötietoja voidaan lisäksi asiakkaan suostumuksella luovuttaa Finnair Plus -yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa Finnairin Internet-sivuilta. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä Personal Data Actin pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jäsenellä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu Finnair Plus -asiakastietokantaan tai ettei Finnair Plus -asiakastietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen lopussa mainittuun osoitteeseen ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Finnair Plus -ohjelman jäsenellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse Finnair Plus -palvelukeskukseen (Suomessa, puh. (09) 818 888, osoite: Finnair Plus, SXD/8, 01053 Finnair).

Mikäli Finnair Plus -ohjelman jäsen kieltää (i) Finnairin suoramarkkinointimateriaalin ja/tai (ii) Finnairin yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointimateriaalin lähettämisen itselleen, Finnair voi päättää lopettaa kaiken kirjallisen Finnair Plus -materiaalin toimittamisen hänelle. Finnair Plus -ohjelman jäsenellä on oikeus kieltää henkilötietojen luovutus suoramarkkinointia varten Finnair Plus -yhteistyökumppaneille.

Mikäli jäsen haluaa käyttää edellä kuvattuja kielto-oikeuksiaan, tulee jäsenen ilmoittaa käyttämisestä kirjallisesti tai puhelimitse Finnair Plus -palvelukeskukseen.

TIETOJEN SUOJAUS

 • Ainoastaan määrätyillä Finnairin ja Finnairin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Finnair Plus -järjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.
 • Järjestelmä on suojattu verkkoteknisesti siten, että vain erikseen määritellyillä tahoilla on pääsy järjestelmään.
 • Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Rekisterin käyttöoikeudet myönnetään rajoitetusti ja valvotusti työtehtävien perusteella.
 • Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
 • Tietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta.

YHTEYSTIEDOT

Rekisteriseloste
Finnair Oyj
SRO/603
01053 FINNAIR