Push for Change

Forandringer starter i det små. Selvom vi ikke kan ændre verden med et enkelt tryk på en knap, kan vi starte på en rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Modregning af udledninger fra fly

Modregn CO2-udledningen for dit fly ved at støtte et projekt, der skal reducere udledningen af CO2. Doner €1 for en returflyvning inden for Finland, €2 for en returflyvning inden for Europa, eller €6 for en interkontinental returflyvning. Donationer vil gå ubeskåret til et udledningsreduktionsprojekt i Mozambique.

Køb biobrændstof

Biobrændstoffer kan mindske udledning med 60-80 % sammenlignet med den samme mængde fossilt brændstof. Flybrændstof har maksimalt 50 % biokomponent og indeholder typisk et par procentdele biobrændstof. Det biobrændsel, vi bruger, er fremstillet af brugt madolie. Køb biobrændsel til €10, €20 eller €65.

Afspil Push for Change - Finnairs tjeneste til modregning af CO2 og biobrændstof (åbner i en ny fane)

Modregning eller sænkning af dit CO2-udslip

Du kan modregne CO2-udledningen for din flyrejse ved at støtte et projekt, der har til formål at fremme indførelsen af effektive komfurer i Mozambique. Projektet vil reducere fældning af lokale skove til brænde og understøtter dermed bevarelsen af kulstofdræn. Projektet vil også have positive social indvirkning på livet for kvinder og piger. Vores partner i dette projekt er NEFCO, en finansiel institution, der er oprettet af de nordiske regeringer for at finansiere bæredygtig grøn vækst og klimaprojekter.

Støtten til biobrændstof vil gå direkte til fly, der flyves med biobrændstof. Biobrændstoffet til Finnairs fly kommer fra SkyNRG i Californien og er fremstillet af brugt madolie. Biobrændstof er for tiden tre til fem gange dyrere end konventionelt jetbrændstof. Biobrændstof er ikke bredt tilgængeligt, og dets distributionsnet er stadig begrænset, selv om denne situation kun vil blive bedre i takt med, at biobrændstof bliver mere udbredt.

Flybrændstof har maksimalt 50 % biokomponent og indeholder typisk et par procentdele biobrændstof. Prisen for biobrændstof, der omtales her for returflyvninger inden for Finland, europæiske og interkontinentale returflyvninger, er baseret på et scenarie, hvor det anvendte flybrændstof indeholder en 15 % biobrændstofkomponent, og hvor alle passagerer på flyet har valgt at støtte brugen af biobrændstoffer.

På vej mod mere bæredygtige fly

Alle ændringer kræver vedvarende arbejde. Derfor arbejder vi på en række måder, hvorpå vi kan reducere miljøpåvirkningerne fra flyrejser.

Som reaktion på kundernes ønsker tilbyder vi nu vores kunder en chance for at kompensere eller mindske udledningerne. En forbrugerundersøgelse, som vi gennemførte i sommeren 2018, viser, at flertallet af finner er klar til at betale for at reducere de udledninger, der er forårsaget af flyrejser, hvis provenuet fra eventuelle ekstragebyrer går direkte til miljøarbejde og til bæredygtighed. Respondenter anså fremme af brugen af biobrændstoffer og kulstofdræn for at være de bedste måder at reducere miljøpåvirkningen fra flytrafik. Derfor er vi glade for at tilbyde disse muligheder til vores kunder.

Luftfartssektoren har forpligtet sig til at forbedre brændstofeffektiviteten med 1,5 % om året, at nå CO2-neutral vækst fra 2020 og derefter og halvere de samlede udledninger fra 2005-niveauet inden 2050. Derudover er Finnairs eget mål at reducere CO2-udledningen pr. solgte/tilbagelagte ton-km med 17 % i løbet af 2013-2020.

Brændstofforbruget tegner sig for de fleste miljøpåvirkninger fra flyvninger. Vi har investeret i moderne brændstofeffektive fly: Vores nye Airbus A350-fly genererer omkring 25 % mindre udledninger end tidligere generationer af fly.

Vi bestræber os altid på at flyve den kortest mulige rute og at reducere vægten på flyet. F.eks. har det lettere service, som vi bruger ombord på vores fly, en direkte indvirkning på brændstofforbruget. Vægten er derfor et kriterium for alt, der kommer med ombord på vores fly.

Finnair er med i EU's emissionshandelssystem. Derudover betaler vi forskellige miljøbaserede gebyrer i forskellige lande.

Folk har brug for at rejse - vi ønsker at tilbyde løsninger, der gør det muligt at flyve ansvarligt.

Ofte stillede spørgsmål