Piilota navigaatio

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair”)
Y-tunnus 0108023-3
Lentäjäntie 3
01053 FINNAIR

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot:
Timo Tirri
Lentäjäntie 3
01053 FINNAIR
p. (09) 818 81
sähköposti: Timo Tirri

Rekisterin nimi

Company-matkanhallintaohjelman yhteyshenkilörekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Company-ohjelma on yrityksille tarkoitettu lentomatkustuksen hallintaohjelma. Ohjelmaan rekisteröityvät yritykset ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan rahalliseen hyvitykseen, mikäli yritysten ostot ylittävät ohjelman ehdoissa määritellyt rajat. Company-ohjelmaa varten tullaan rekisteröimään tietoja jäsenyrityksistä, jäsenyritysten nimittämistä yhteyshenkilöistä ja jäsenyritysten maksamista lennoista. Henkilötietoja sisältävä Company-ohjelman yhteyshenkilörekisteri sisältyy täten laajempaan Company-rekisteriin. Yhteyshenkilörekisteriin merkitään ohjelmaan rekisteröityvän yrityksen nimeämää yhteyshenkilöä koskevia tietoja. Yhteyshenkilön tulee olla jäseneksi rekisteröityvän yrityksen työntekijä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteyshenkilörekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon Finnairin ja ohjelmaan rekisteröityneen yrityksen välillä, Finnairin ja ohjelmaan rekisteröityneen yrityksen välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointiin ja mainontaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Yhteyshenkilön sukunimi, etunimi, työpuhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteyshenkilöitä koskevat tiedot saadaan yrityksiltä niiden rekisteröityessä Company-ohjelman jäseniksi tai päivittäessä myöhemmin yhteyshenkilöitä koskevia tietoja. Yhteyshenkilö tekee rekisteröitymistä koskevan sopimuksen yrityksen puolesta ja antaa rekisteröitymisen yhteydessä omat henkilötietonsa Finnairille.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja käsitellään Finnair-konsernin sisällä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu yhteyshenkilörekisteriin tai, ettei yhteyshenkilörekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena Finnairille tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhteyshenkilöllä on lisäksi oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä sähköpostitse ja oikaisupyyntö tulee lähettää tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Finnairin työntekijöillä on oikeus käyttää Company-ohjelmaa koskevia rekistereitä (mukaan lukien yhteyshenkilörekisteri). Käyttäjät on jaettu erilaisiin ryhmiin ja käyttöoikeudet järjestelmään määräytyvät ryhmän mukaisesti. Company-rekisterien käyttö edellyttää käyttäjiltä käyttäjätunnuksen ja salasanan tuntemista. Company-ohjelmaa koskevien tietojen ylläpito tietokoneilla tapahtuu kulunvalvonnalla suojatuissa ja lukituissa tiloissa.