Tilbake til innholdet

Registeroversikt

Denne registeroversikten samsvarer med paragraf 10 i den finske loven om behandling av personopplysninger (523/1999).

Eier av registeret

Finnair Oyj (heretter kalt "Finnair")
Organisasjonsnummer (Y-tunnus) 0108023-3
Lentäjäntie 3
01053 FINNAIR

Person som har ansvaret for registeret i Finland, og personens kontaktinformasjon:
Timo Tirri
Lentäjäntie 3
01053 FINNAIR
Telefon: (09) 818 81
E-post:
timo.tirri@finnair.fi

Navn på registeret

Kontaktpersonregister for reiseadministrasjonsprogrammet Company.

Nødvendigheten av registeret

Company er et flyreiseadministrasjonsprogram for bedrifter. I Company-programmet blir det registrert informasjon om medlemsbedriftene, om kontaktpersonene som er valgt av medlemsbedriftene, og om flyreisene som er betalt av medlemsbedriftene. Company-programmets kontaktpersonregister, som inneholder personopplysninger, er dermed del av et større Company-register. Informasjon om kontaktpersonene som er valgt av medlemsbedriftene, skal føres i kontaktpersonregisteret. Kontaktpersonen må være ansatt i medlemsbedriften.

Formålet med registeret

Finnair bruker opplysningene i kontaktpersonregisteret for å holde kontakten med bedriftene som er med i programmet, administrere kundeforholdet til bedriftene som er med i programmet, samt til markedsførings- og reklameformål.

Opplysningene i registeret

Kontaktpersonens etternavn, fornavn, jobbtelefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

Vanlige kilder til informasjon

Det er bedriftene som gir opplysninger om kontaktpersonene når de registrerer seg i Company-programmet, eller når de oppdaterer opplysningene om kontaktpersonene senere. Kontaktpersonene inngår en avtale om registrering på bedriftens vegne og gir personopplysninger til Finnair i forbindelse med registreringen.

Overføring av personopplysninger

Personopplysningene behandles av Finnair-konsernet. Personopplysningene overføres ikke til land utenfor EU eller EØS-området.

Utøvelse av innsynsrett

Alle har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om dem i kontaktpersonregisteret, eller til å forvisse seg om at det ikke er noen personopplysninger om dem i kontaktpersonregisteret. Opplysningene kan kontrolleres gratis én gang per kalenderår. Det må sendes en skriftlig henvendelse om innsyn til Finnair på adressen som er angitt i begynnelsen av denne registeroversikten, og henvendelsen må være signert av den som ber om innsyn. Opplysningene det gis innsyn i på bakgrunn av en slik henvendelse, skal leveres skriftlig per post til adressen som er angitt av den som ber om innsyn.

Kontaktpersonene har også rett til å få rettet opp feil i personopplysningene. Henvendelser om retting av en feil må sendes via e-post til e-postadressen som er angitt i begynnelsen av denne registeroversikten.

Informasjonssikkerhet

Det er bare enkelte av Finnairs ansatte som har lov til å bruke registrene (inkludert kontaktpersonregisteret) i Company-programmet. Brukerne er delt inn i grupper, og hver gruppe har ulike brukerrettigheter til systemet. Brukerne må ha bruker-ID og passord for å få tilgang til Company-registrene. Når datamaskiner med opplysninger om Company-programmet vedlikeholdes, skjer det i et låst lokale med tilgangskontroll.