Tillbaka till innehåll

KUNDDATABASBESKRIVNING

REGISTRATOR
Finnair Plc (nedan kallat ”Finnair”)
Företags-ID (”Y-tunnus”): 0108023-3
Adress: Tietotie 9
01053 FINNAIR

Finnair Group strävar efter att skydda din integritet i enlighet med Personuppgiftslagen (523/1999) och andra gällande bestämmelser när du använder koncernens tjänster.

De databaser som används internt vid Finnair Group innehåller uppgifter om prenumeranter på Finnairs globala e-nyhetsbrev, uppgifter om Finnair Plus-kunder, uppgifter om Aurinkomatkat-kunder samt Finnairs bokningar. De personliga uppgifter som registreras i datafiler kan hanteras vid avdelningar och av andra finländska företag som ingår i Finnair Group i enlighet med Personuppgiftslagen.

Vi kan inte tillhandahålla våra tjänster utan att inhämta personliga uppgifter om våra kunder och användare. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna hantera bokningar och tillhandahålla relevant information till våra kunder samt implementera funktioner och personliga förslag på digitala tjänster.

Genom att använda sig av våra tjänster accepterar användaren villkoren i denna sekretesspolicy. Användare som inte accepterar villkoren kan heller inte utnyttja våra tjänster.

Alla Finnair Groups kunddatabasbeskrivningar omfattar följande ämnen

Se alla Finnairs kunddatabasbeskrivningar

REGISTER ÖVER PRENUMERANTER PÅ FINNAIR PLC:S GLOBALA E-NYHETSBREV

SYFTET MED REGISTRET

Registret används för att meddela om erbjudanden och produktinformation från Finnair och dess samarbetspartner. Information skickas i form av ett e-nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut 1-3 gånger i månaden och prenumeranterna behöver inte vidta några åtgärder.

Information som registreras används för att skapa prenumerantprofiler. Med hjälp av dessa profiler kan Finnair rikta sina marknadsföringsmeddelanden. Finnairs marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post varierar beroende på marknad.

Finnair har rätt att avbryta en prenumeration på nyhetsbrevet genom att ta bort prenumerantens e-postadress och de profilmarkörer som är länkade till den, om e-postadressen inte längre är giltig eller om e-postlådan inte har öppnats på sex (6) månader. Prenumeranten har rätt att återuppta prenumerationen på Finnairs nyhetsbrev genom att registrera sig för det igen på Finnairs webbplats.

DATA SOM LAGRAS I REGISTRET

Prenumerantinformation

När prenumerationen registreras sparas först prenumerantens e-postadress och förnamn i registret. Dessutom registreras från vilket land prenumeranten vill ha erbjudanden samt på vilket språk de vill läsa nyhetsbrevet.

Ytterligare information som kan samlas in, som efternamn, gatuadress, postnummer, ort, landskod, telefonnummer och födelsedatum lagras endast i registret under den tid tävlingen pågår online, så att en vinnare kan dras och meddelas.

Om prenumeranter senare väljer att ange ytterligare information om sig själva kan det användarspecifika innehållet i registret skilja sig åt mellan prenumeranter.

Rätt att neka

Om den som deltar i tävlingen väljer att inte aktivera prenumerationen på nyhetsbrevet kommer den angivna informationen endast att lagras temporärt.

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan sägas upp när som helst. En prenumerant kan avbryta sin prenumeration på www.finnair.com eller genom att klicka på den länk som finns längst ned i varje nyhetsbrev.

VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Information om prenumeranten samlas endast in om han eller hon väljer alternativ eller nyhetsbrev som är tillgängliga via tjänsten eller på annat sätt deltar i någon aktivitet där information krävs och som har implementerats via nyhetsbrevet.

HUR DATA LÄMNAS UT

Information kan överföras till parter som tillhör samma grupp av företag som den registrerade ägaren, i enlighet med gällande lagstiftning. Servrar och andra tekniska kringenheter som används för databearbetning kan ägas och kontrolleras av den tredjepartstjänsteleverantör som levererar tjänster till registerägaren. Registerägaren och registerägarens behöriga leverantörer kan införskaffa de tjänster som behövs för användning av sådana enheter från externa tjänsteleverantörer.

Data kan överföras utanför EU och EES om det är nödvändigt för att tekniskt kunna genomföra tjänsten som användaren efterfrågar eller om det annars är nödvändigt enligt Personuppgiftslagen. Partner utanför EU måste följa Europeiska unionens policyer för dataskydd.

RÄTTIGHETSANVÄNDNING

Prenumeranten har rätt att veta vilken information som har lagrats om honom/henne i registret över prenumeranter på Finnairs e-nyhetsbrev.

Data kan granskas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om granskning måste skickas skriftligen till det företag som ansvarar för registret. Begäran måste innehålla den e-postadress som angavs av kunden vid tidpunkten för registrering. Den person som skickar begäran måste underteckna den personligen. Data från en granskningsbegäran ska skickas till den e-postadress som anges i begäran.

Om det förekommer felaktiga uppgifter om en prenumerant har han/hon rätt att få dessa fel åtgärdade. Begäran om korrigering av uppgifter skickas till följande adress: Finnair SRD/92, 01053 Finnair, Finland.

SKYDD AV DATAFILEN

Manuellt bearbetade data

Dokument som innehåller personlig information och som hanteras manuellt förstörs när hanteringen är klar.

Data som lagras via automatisk databearbetning

Som skydd av registret iakttas följande principer: (i) användningen av registret är övervakad, (ii) data som finns i registret kan endast nås av personer som har fått i uppgift att göra så i förväg samt i anslutning till deras arbetsuppgifter, (iii) data samlas in i elektroniska databaser som skyddas med tekniska metoder i realtid, (iv) servrarna förvaras i låsta utrymmen där endast behörig personal tillåts vistas och (v) en skriftlig överenskommelse finns mellan Finnair och eventuella externa tjänsteleverantörer, där sekretessen för databearbetning och andra skydd som uppfyller de villkor som definieras ovan är garanterade.

KONTAKTINFORMATION FÖR REGISTRET

Finnair Plc
SRO/603
01053 FINNAIR