Resedokument och förhandsinformation som krävs av Kanada

Canada Border Services Agency har lagenlig rätt att erhålla viss information om passagerare som har bokningar på Finnair-flygningar till, från eller via Kanada. Myndigheterna kommer att använda denna passagerarinformation vid utförandet av riskanalyser i syfte att identifiera och stoppa potentiella terrorister och för att förhindra andra hot mot allmänhetens säkerhet. Passagerarna informeras om detta vid bokningen.

Barn under 18 år

Tjänstemän på Canadian Border Services Agency spanar efter saknade barn och kan ställa detaljerade frågor om barnet eller barnen som reser tillsammans med dig. Om du är vårdnadshavare eller har delad vårdnad av barnet ska du se till att du har kopior av relevanta juridiska dokument – som vårdnadsrätt – med dig på resan. Om du inte är barnets vårdnadshavare, eller förälder eller förmyndare, måste du ha ett medgivande eller godkännande som ger dig rätt att ha uppsikt över barnet vid inresa till Kanada. Ett medgivande underlättar också inresa för en ensam förälder som reser med sitt barn eller för ett barn som reser ensamt. Medgivandet måste innehålla telefonnummer till föräldern eller förmyndaren. Utan detta medgivande kan immigrationsmyndigheterna neka barnet inresa i landet.

Det officiella dokument som krävs

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du att vi sparar cookies på din enhet. Du hittar mer information i vår policy om cookies och sekretess, samt i webbplatsens användarvillko.