Tillbaka till innehåll

RESOR TILL KANADA

Canada Border Services Agency har lagenlig rätt att erhålla viss information om passagerare som har bokningar på Finnair-flygningar till, från eller via Kanada. Passagerarna informeras om detta vid bokningen.

Resor med barn

Canada Border Services Agency rekommenderar att föräldrar med delad vårdnad om sina barn har med sig kopior av de juridiska dokument som fastslår vårdnaden, t.ex. vårdnadsrätt. Om du har delad vårdnad och den andra föräldern inte är med på resan, eller om du reser med minderåriga som du inte är förälder till eller vårdnadshavare för, rekommenderar vi att du har med dig ett skriftligt medgivande som godkännande för inresa i Kanada.

Skriftligt medgivande