Medicinska problem under flygresan

Första hjälpen

Alla Finnairs flygplan är utrustade med syrgas, första hjälpen-utrustning, akutsjukvårdsväska, intravenös utrustning för läkare och infektionsutrustning i händelse av akut sjukdom under flygresan. Utrustningen används av kabinbesättningen för att skydda passagerare och personal i den händelse någon ombord drabbats av infektion eller misstänks bära på en smittsam sjukdom.

Kabinbesättningen har också utbildats i att använda defibrillator för att behandla akut hjärtrytmsrubbning. Defibrillatorer finns ombord på flygplanstyperna Airbus A319, A320, A321, A340-300, Airbus A330-300 och Boeing 757.

Cirkulationsproblem under långa flygningar

När du sitter still under en längre tid ökar vätskemängden i underbenen, vilket leder till svullna fötter. Långvarigt stillasittande kan vara en riskfaktor i bildandet av blodproppar i benen (trombos), därför är det en god idé att röra på ben och fötter ungefär en gång i timmen. Klicka här för tips på övningar som du kan utföra ombord.

Öronbesvär orsakade av förändringar i kabintryck

Mellanörats hålrum står i förbindelse med nässvalget via örontrumpeten och följaktligen med den omgivande luften. Örontrumpeten jämnar ut lufttrycket i mellanörat och skyddar på så vis trumhinnan i händelse av förändringar i lufttrycket. Vid start och landning ändras lufttrycket i kabinen något vilket kan påverka öronen – det är helt normalt.

Under flygningen kan örontrumpeterna delvis täppas till – t.ex. på grund av förkylning eller allergi – och det kan ta längre tid än vanligt för trycket i mellanörat att utjämnas i förhållande till ändringarna i kabintrycket. Det kan orsaka symtom som öronvärk och kan leda till infektioner i mellanörats hålrum.

Tips för att mildra öronsymtom under flygningen

  • Du kan förhindra eller mildra öronsymtom genom att använda näsdroppar eller nässprej som du kan köpa på de flesta apotek. Om du använder näsdroppar droppar du vätskan djupt in i vardera näsborren med huvudet bakåtlutat och så nära horisontalläge som möjligt. Det gör att vätskan kan rinna ner i svalget varifrån det förs över till örontrumpeterna och gör att de håller sig öppna. Använd näsdroppar eller nässprej 20–30 minuter innan flygplanet börjar sjunka i höjd.
  • När flygplanet sjunker i höjd kan du hjälpa till att justera tryckändringen genom att hålla för näsan, stänga munnen och "blåsa ut", vilket tvingar in luften i mellanörat. Att svälja och gäspa kan också hjälpa.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du att vi sparar cookies på din enhet. Du hittar mer information i vår policy om cookies och sekretess, samt i webbplatsens användarvillko.