Tillbaka till innehåll

Medicinsk information

De flesta personer med medicinska besvär kan flyga utan problem. Ibland behöver dock vissa åtgärder vidtas, och i vissa fall begär vi ett medicinskt godkännande.

På de här sidorna hittar du också information om resor under graviditet, medicinska problem som begränsar flygresande och flygrädsla.