Tillbaka till innehåll

Sällskapsdjur som transporteras i lastutrymmet

Djur som inte kan medtas i kabinen transporteras i lämplig behållare i en luftkonditionerad del av planets lastutrymme.

  • Ett sällskapsdjur som väger över 40 kg måste transporteras i en kraftig låda.
  • Alla transportlådor måste uppfylla IATA:s krav (International Air Transport Association) och de måste vara tillräckligt stora för att djuret ska kunna ställa sig upp och vända sig om. Se IATA:s bestämmelser.
  • Om sällskapsdjurets och lådans totala vikt överstiger 50 kg måste djuret skeppas som last.
  • Alla djur som reser utan ägare skeppas också som last. Kontakta då Finnair Cargo.