Tillbaka till innehåll

ARTIKLAR SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER

Av säkerhetsskäl får vissa föremål inte tas med ombord som handbagage, och vissa föremål tillåts inte ombord på flygplanet ens som incheckat bagage. Dessutom krävs ofta ett godkännande av flygbolaget. Informationen på den här sidan gäller för alla Finnair-flyg – om resan inkluderar flyg som trafikeras av andra flygbolag läser du deras bagagebestämmelser.

Nedan finns en lista över vanliga föremål och packningsinstruktioner:

Vätskor

Som handbagage kan du ta med:

 • Vätskor i behållare på högst 100 ml förpackade i en genomskinlig enliters plastpåse.
 • Mediciner, mjölkersättning och barnmat som räcker för hela resan och specialkost som behövs under resan. Du kan uppmanas visa upp ett autenticitetsbevis.
 • Taxfreevaror i en förseglad säkerhetspåse. Varan och kvittot måste ligga kvar i den förseglade säkerhetspåse som tillhandahålls vid köpet.

Visa upp dina vätskor separat från annat handbagage vid säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Tändstickor och cigarettändare

 • Får transporteras i fickan, inte som incheckat bagage eller handbagage
 • Endast en liten tändsticksask eller en cigarettändare är tillåtet
 • Bränsle och påfyllningsbehållare för cigarettändare är inte tillåtet

Elektroniska cigaretter

 • Får endast transporteras som handbagage
 • Det är inte tillåtet att använda eller ladda dem under resan

Batterier

 • Litiumbatterier är farligt gods som omfattas av restriktioner. De får tas med ombord i begränsat antal när de är avsedda för personligt bruk, inte i kommersiellt syfte.
 • Litiummetallbatterier med upp till 2 gram litium (t.ex. kameror) får transporteras som incheckat bagage eller handbagage när de är isatta i en bärbar enhet. Handbagage rekommenderas.
 • Extrabatterier av litiummetalltyp med upp till 2 gram litium får transporteras som handbagage
 • Litiummetallbatterier med över 2 gram litium är förbjudna både i incheckat bagage och handbagage
 • Litiumjonbatterier med upp till 100 Watt per timme (t.ex. mobiltelefoner och bärbara datorer) får transporteras som incheckat bagage eller handbagage när de är isatta i en bärbar enhet
 • Extrabatterier av litiumjontyp med upp till 100 Watt per timme får transporteras som handbagage
 • Upp till 2 extrabatterier av litiumjontyp med över 100 men under 160 Watt per timme: förhandsgodkännande av Finnair krävs
 • Litiumjonbatterier med över 100 men under 160 Watt per timme (t.ex. videokameror och bärbar medicinsk utrustning) isatta i en enhet: förhandsgodkännande av Finnair krävs
 • Litiumjonbatterier med över 160 Watt per timme (t.ex. elcyklar och bilbatterier) är förbjudna både i incheckat bagage och handbagage
 • Återkallade eller skadade batterier och batterier som inte har tillverkats enligt kvalitetsmetoder är förbjudna. 
 • Vid transport av extrabatterier måste batteriets elektriska anslutningar skyddas från kontakt med metall eller andra batterier, vilket kan orsaka kortslutning. Bästa sättet är att förvara batterierna i originalförpackningen. Om originalförpackning saknas tejpar du över de elektriska anslutningarna. Du kan även isolera batteriets anslutningar genom att lägga varje batteri i en egen plastpåse.

Hårspray

 • Får transporteras som incheckat bagage
 • Maxstorleken för en flaska är 0,5 kg eller 0,5 l
 • Den totala tillåtna mängden aerosolprodukter per passagerare är 2 kg eller 2 l (inklusive parfym, eau-de-cologne, mediciner som innehåller alkohol etc.)
 • Flaskan måste vara försluten med ett lock så att innehållet inte släpps ut oavsiktligt

Campingkök och bränslebehållare

 • Får transporteras som incheckat bagage
 • Campingkökets och/eller bränslebehållarens bränsletank måste ha tömts helt på allt bränsle
 • Gasbehållare är förbjudna, vare sig de är fulla eller tomma
 • Finnair måste godkänna transporten i förväg

Lavinryggsäck

 • Får transporteras som incheckat bagage eller handbagage
 • Den pyrotekniska triggermekanismen får innehålla högst 200 mg explosiva ämnen med Div. 1.4S-klassning
 • Måste vara packad på ett sådant sätt att den inte kan aktiveras oavsiktligt
 • Finnair måste godkänna transporten i förväg

Självuppblåsande räddningsväst

 • Får transporteras som incheckat bagage eller handbagage
 • Högst två små cylindrar fästa på räddningsvästen och högst två reservcylindrar
 • Finnair måste godkänna transporten i förväg

Mediciner

 • Får transporteras som incheckat bagage eller handbagage
 • Om du behöver någon medicin under flygresan eller på flygplatsen ska du packa den i handbagaget
 • Förpacka medicinerna i en separat väska, helst i ursprungsförpackningen
 • Ta med dig receptet och ett läkarintyg; i synnerhet om behandling med injicerbar medicin krävs för din sjukdom

Vad du bör ta med på flygresan

Om du reser från en flygplats inom EU ber vi dig att se efter vilka föremål som är tillåtna här. Informationen är baserad på EU:s lagstiftning och ICAO:s (International Civil Aviation Organization) instruktioner. Kontrollera tjänsteleverantörens regler.

Om du har frågor om ett specifikt föremål som varken finns med här eller på den ovannämnda webbplatsen ber vi dig ringa vår kundtjänst.

Mer information om säkerhet finns också på Finavias och TraFis (Trafiksäkerhetsverkets) webbplatser. Information om flygsäkerhetslagar och bestämmelser i andra länder än Finland får du genom att kontakta respektive luftfartsmyndigheter.