Tillbaka till innehåll

Tull

Om du flyger till Finland från ett land utanför EU måste du tullklarera i följande fall:

  • värdet på taxfree-varor som du har med dig överstiger €430
  • du för in en mängd av tobak, alkohol eller andra varor som överskrider taxfree-gränsen
  • du för in varor som är föremål för andra restriktioner eller som kräver tillstånd

När du anländer till Helsingfors-Vanda flygplats måste du deklarera alla varor som kräver tullklarering på ett av följande sätt:

  1. Om du kommer med flyg direkt från ett land utanför EU måste du själv tala med tullpersonalen.
  2. Om du kommer med flyg från ett annat EU-land, från ett land utanför EU via ett annat EU-land eller från Norge eller Schweiz måste du kontakta tullpersonalen via en tulltelefon i passagerarbryggan eller vid utgången till bussarna. Detta gäller dock inte om du redan deklarerat varorna för tullen i det EU-land där den föregående flygresan påbörjades.

När du muntligen deklarerat dina varor till tullmyndigheten fattar de ett beslut utifrån din deklaration. Det går till på ett av följande sätt:

  1. omedelbart på Helsingfors-Vanda flygplats, förutsatt att det finns gott om tid före anslutningsflygets avgång
  2. på din destinationsflygplats i Finland, enligt överenskommelse
  3. vid ett senare tillfälle – då du måste hämta beslutet på överenskommet tullkontor eller så skickas det till dig per post

Tullpersonalen kan kontrollera varor som ska överföras till ett anslutningsflyg på Helsingfors-Vanda flygplats till andra destinationer i Finland, antingen på Helsingfors-Vanda flygplats eller på destinationsflygplatsen. Om du inte deklarerar varor som kräver tullklarering kan myndigheterna utfärda en straffavgift vars summa är dubbelt så stor som tullar och skatter på varorna, eller ålägga andra straff som lagen tillåter.

Mer information om tullbestämmelser i Finland och EU finns på följande webbplatser: