Tillbaka till innehåll

KUNDDATABASBESKRIVNING

REGISTRATOR
Finnair Plc (nedan kallat ”Finnair”)
Företags-ID (”Y-tunnus”): 0108023-3
Adress: Tietotie 9
01053 FINNAIR

Finnair Group strävar efter att skydda din integritet i enlighet med Personuppgiftslagen (523/1999) och andra gällande bestämmelser när du använder koncernens tjänster.

De databaser som används internt vid Finnair Group innehåller uppgifter om prenumeranter på Finnairs globala e-nyhetsbrev, uppgifter om Finnair Plus-kunder, uppgifter om Aurinkomatkat-kunder samt Finnairs bokningar. De personliga uppgifter som registreras i datafiler kan hanteras vid avdelningar och av andra finländska företag som ingår i Finnair Group i enlighet med Personuppgiftslagen.

Vi kan inte tillhandahålla våra tjänster utan att inhämta personliga uppgifter om våra kunder och användare. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna hantera bokningar och tillhandahålla relevant information till våra kunder samt implementera funktioner och personliga förslag på digitala tjänster.

Genom att använda sig av våra tjänster accepterar användaren villkoren i denna sekretesspolicy. Användare som inte accepterar villkoren kan heller inte utnyttja våra tjänster.

Alla Finnair Groups kunddatabasbeskrivningar omfattar följande ämnen

Se alla Finnairs kunddatabasbeskrivningar

KUNDDATABAS FÖR FINNAIR PLUS

SYFTET MED DATAFILEN

Datafilen används för hantering och utveckling av kundrelationer mellan Finnair och medlemmarna i Finnair Plus-programmet, profilering och analys av kunder, registrering av Finnair Plus-poängsevenemang, laddning av bonuspoäng som beviljas baserat på poängsevenemang, kontakt med kunder samt marknadsföring och annonsering.

Data som registreras i datafilen används vid bokning av och betalning för flygbiljetter samt i elektroniska reserelaterade tjänster. Data i datafilen kan även komma att användas vid fakturering av partner.

Data som registreras i datafilen används för analys och profilering, för att vi ska kunna skapa kundprofiler i marknadsföringssyfte samt för service-, produkt- och konceptutveckling. Profilerna kan även användas i syfte att rikta marknadsföring och innehåll via Finnairs webbplats, e-nyhetsbrev och mobilappen genom att skicka personligt anpassade annonser och marknadsföring till medlemmar. Direktannonsering och marknadsföring bygger på medlemsanpassat annonsinnehåll i de kanaler som nämns ovan. Riktade, personanpassade annonser till medlemmar utgör en del av Finnair Plus-programmet.

Finnair Plus partner är en annan viktig del av Finnair Plus-programmet, eftersom medlemmar kan tjäna och spendera Finnair Plus-poäng när de använder våra partners tjänster. Därför skickar Finnair information om partnertjänster och förmåner till medlemmar tillsammans med information gällande Finnair Plus-programmet och Finnairs tjänster. Mer information om våra partner hittar du på Finnairs webbplats.

Marknadsföringsmaterial kan skickas med post, e-post och sms till medlemmar som går med på att ta mot information via dessa kanaler.

Data som registreras i datafilen används även för riktad medlemskommunikation som distribueras via Finnairs mobilapp.

Finnair har rätt att säga upp ett Finnair Plus-medlemskap genom att makulera medlemmens personuppgifter och medlemsnummer från Finnair Plus-medlemsregistret om inga transaktioner registrerats på medlemskontot på fem (5) år och medlemmen inte har några giltiga poäng. Kunden kan bli Finnair Plus-medlem på nytt genom att fylla i en ny medlemsansökan.

PERSONLIGA DATA SOM LAGRAS I REGISTRET

Allmän kundinformation

 • Datum då medlemskapet startade
 • Medlemmens titel
 • Förnamn och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Mobiltelefonnummer och hemtelefonnummer
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Annan hemort
 • Familj
 • Barnens födelsedatum

Fritidsintressen som anges av medlemmen själv

 • Lista på Finnair Plus-webbplatsen

Andra intressen som anges av medlemmen själv

 • Lista på Finnair Plus-webbplatsen

Profildata

 • Passnummer
 • Passets utfärdandedatum
 • Passets giltighetstid
 • Nationalitet
 • Specialkost*
 • Platspreferens (gång eller fönster)
 • Datum, typ och kampanj för medlemskap

* Information om specialkost kan utgöra känsliga uppgifter. Medlemmar som lämnar den typen av information bedöms uttryckligen ha gett sitt godkännande till att vi hanterar informationen.

Arbetsplats

 • Yrke eller arbete
 • Arbetsgivare
 • Arbetsgivarens adress
 • Telefonnummer på arbetet

Medlemskortsdata

 • Medlemsnummer
 • Utfärdandedatum för det senaste medlemskortet
 • Sista giltighetsdatum
 • Medlemskapsnivå

Medlemskapsnivå

 • Nivåhistorik
 • Totalt antal nivåpoäng
 • Antal flygningar på nivån
 • Kostnader för flygbiljetter
 • Information om nivåer

Insamlade poäng

 • Totalt antal nivå- och bonuspoäng som samlats in under medlemskapet
 • Totalt antal bonuspoäng som spenderats
 • Tillgängliga bonuspoäng
 • Totalt antal ogiltiga bonuspoäng

Evenemangsspecifika data

 • Evenemangsdatum
 • Evenemangsdetaljer, t.ex. produktnamn
 • Poäng som samlats in eller spenderats
 • Namn på tjänsteleverantör
 • Dokumentnummer (biljettnummer eller annat dokumentnummer)
 • För flygresor även
  • Flygnummer (trafikerande och marknadsförande)
  • Flygningens avrese- och destinationsort
  • Resklass
  • Flygbolagskod (trafikerande och marknadsförande)
  • Resebyrå som genomförde bokningen
  • Prisinformation om biljetten
  • Kodnamn för affärsresebokning
  • Annan bokningsinformation

Marknadsföringsdata

 • Datum för utskick av marknadsföringsbrev och poängöversikt
 • Information om kampanjer som erbjudits kunden samt kopior av marknadsföringsbrev som skickats till kunden

Information om användning av Finnairs webbplats

 • Information om nyttjande av Finnairs nätverkstjänster, som samlas in med hjälp av cookies

Information om Finnair Plus-partner

 • Information om huruvida kunden har kombinerade Finnair Plus- och kreditkort, men ingen information om kortanvändning
 • Stockmann Loyal Customer-nivå för innehavare av Stockmann-kort

Finnairs loungetjänster

 • Information om utnyttjandet av loungetjänster på Helsingfors flygplats

Rätt att neka

Meddelande om avslag (se stycket ”Kundens rättigheter”) som skickas från en medlem till den som hanterar datafilen registreras i datafilen. Meddelande om samtycke som skickas från en medlem och som anger att medlemmen går med på att ta emot marknadsföringsmaterial via e-post och/eller sms registreras i datafilen.

VANLIGA DATAKÄLLOR

 • Finnair får kunddata och information om exempelvis arbetsplats, fritidsintressen och andra intressen från medlemmen själv när han eller hon skickar in sin medlemsansökan eller har godkänts som medlem och uppdaterar sina uppgifter.
 • Information om användning av Finnair Plus-medlemskort inhämtas från Finnairs egna inchecknings- och redovisningssystem samt från partner, som tillhandahåller information i form av datafiler.
 • Information om Finnair Plus-poäng, nivåer och spårningsperioder inhämtas från Finnairs datasystem med hjälp av Finnairs egen programvara.
 • Information angående användning av Finnairs webbplats inhämtas med hjälp av programvara för systemunderhåll.
 • Uppdateringar av information i Befolkningsregistercentralen kommer via företaget Posti.

HUR DATA LÄMNAS UT

Personliga uppgifter som används för bokning av flygbiljetter (namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, platspreferens och användning av Finnair Plus-medlemskort) överförs i elektronisk form till bokningssystemet Amadeus, som finns i Tyskland. Personliga uppgifter läses automatiskt in från systemet när en medlem bokar en flygresa med Finnair och uppger sitt medlemsnummer för den part som ansvarar för utskrift av biljetten, vilket kan vara en resebyrå eller en representant, i hemlandet eller utomlands. Därför överförs personliga uppgifter till länder utanför EU och EES.

Personliga uppgifter som används för bokning av flygbiljetter (namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, platspreferens och användning av Finnair Plus-medlemskort) skickas även, i elektronisk form, till andra flygbolag i oneworld™-alliansen. Dessa uppgifter tillämpas när kunder bokar flygresor med oneworld-flygbolag och därför överförs personliga uppgifter till länder utanför EU och EES. Information om oneworld-flygbolagen hittar du på Finnairs webbplats.

Efter kundens medgivande kan personlig information i Finnair Plus-kunddatabasen även lämnas ut till Finnair Plus-partner för direkt marknadsföring. Information om Finnair Plus-partner hittar du på Finnairs webbplats. Våra partner lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.

Data kan överföras utanför EU och EES om det är nödvändigt för att tekniskt kunna genomföra tjänsten som användaren efterfrågar eller om det annars är nödvändigt enligt Personuppgiftslagen. Partner utanför EU måste följa Europeiska unionens policyer för dataskydd.

KUNDENS RÄTTIGHETER

Medlemmar har rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem i Finnair Plus-databasen eller om det inte finns några uppgifter alls om dem i den aktuella databasen. Data kan granskas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om granskning måste skickas skriftligen till den adress som anges i slutet av denna beskrivning och måste undertecknas av den som skickar begäran. Den information som skickas som svar på en sådan begäran tillhandahålls skriftligen och skickas via post till den adress som uppgetts av den aktuella medlemmen.

Medlemmar i Finnair Plus-programmet har även rätt att begära rättning av eventuella felaktigheter i de uppgifter som finns registrerade om dem. Begäran om rättning måste skickas skriftligen till Finnair Plus Service Center (postadress: Finnair Plus, SXD/8, FI-01053 Finnair, Finland, tel: +358 9 818 888).

Om en medlem i Finnair Plus-programmet skulle förbjuda utskick av (i) Finnairs material för direkt marknadsföring och/eller (ii) material för direkt marknadsföring från Finnairs partner till sagda medlem kan Finnair besluta att upphöra helt med att skicka ut skriftligt Finnair Plus-material till medlemmen. Medlemmar i Finnair Plus-programmet har rätt att förbjuda att personlig information lämnas ut till Finnair Plus-partner i marknadsföringssyfte.

En medlem som väljer att utöva sin rätt att förbjuda utskick måste meddela detta skriftligen eller per telefon till Finnair Plus Service Center.

SKYDD AV DATAFILEN

 • Det är endast behörig personal på Finnair och företag som fått i uppdrag av Finnair att agera å företagets vägnar som har rätt att använda Finnair Plus-systemet. Systemet har olika nivåer för användaråtkomst som ger användare behörighet att endast underhålla eller söka i databasen efter information som de behöver ha tillgång till. Alla användare har ett personligt användarnamn och lösenord, som de använder för att logga in i systemet.
 • Systemet skyddas med hjälp av nätverkssäkerhetslösningar, för att åtkomst endast ska beviljas behöriga partner.
 • Alla användare har tystnadsplikt.
 • Behörighet att använda databasen beviljas i begränsad och kontrollerad utsträckning, baserat på användarens arbetsuppgifter.
 • Det finns ingen tryckt version av databasen.
 • Data lagras i tio (10) år.

KONTAKTUPPGIFTER

Kunddatabas
Finnair Plc.
SRO/603,
01053 FINNAIR