Tillbaka till innehåll

Beskrivning av kunddatabas

REGISTRATOR
Finnair Oyj (hädanefter “Finnair”)
Företags-ID (“Y-tunnus”): 0108023-3
Adress: Lentäjäntie 3, 01053 FINNAIR
NAMN PÅ REGISTER
Finnair Plus kunddatabas
UNDERLAG FÖR UNDERHÅLL AV REGISTRET
Medlemskap i Finnair Plus bonusprogram.

INFORMATIONSFILENS SYFTE

Informationsfilen används för: hantering av kundkontakter mellan Finnair och medlemmarna i Finnair Plus-programmet; utveckling och analys; registrering av Finnair Plus-poänghändelser; betalning av beviljade bonuspriser utifrån poänghändelser; kundkontakt samt marknadsföring och reklam.

De uppgifter som registreras i informationsfilen används vid bokning och betalning av flygbiljetter och för elektroniska resetjänster. Uppgifterna i informationsfilen kan även användas vid fakturering av samarbetspartners.

Uppgifterna i informationsfilen används för analys och i profiler – till exempel för att skapa kundprofiler som ska användas i marknadsföringssyfte och för utveckling av service, produkter och koncept. Profilerna kan även användas för att fastställa målgrupp för marknadsföring och innehåll. Det gör man via en tjänst på Finnairs webbplats som riktar direktpassad reklam och marknadsföring till enskilda kunder. Direktreklam och -marknadsföring inkluderar individanpassat och medlemsspecifikt reklaminnehåll på Finnairs webbplats. Individanpassad reklam som riktas till specifika medlemmar är en viktig del av Finnair Plus-programmet.

Även Finnair Plus-partners är viktiga för Finnair Plus-programmet, eftersom medlemmarna kan samla och använda sina Finnair Plus-poäng när de använder partnertjänster. Därför får Finnair information från våra partners om de tjänster och förmåner de erbjuder medlemmarna, och Finnair skickar sedan informationen till medlemmarna. Finnair skickar även information till medlemmarna om Finnairs tjänster och om Finnair Plus-programmet. Information om våra partners finns på Finnairs webbplats. Marknadsföringsmaterial kan skickas via e-post och/eller SMS till de medlemmar som godkänt det.

Finnair har rätt att avsluta ett Finnair Plus-medlemskap om inga transaktioner har registrerats för den kundens konto under föregående fem (5) år och om kunden, som en följd av detta, inte har några giltiga poäng. Finnair gör det genom att ta bort kundens personuppgifter och medlemsnummer från Finnair Plus kundregister. Kunden kan bli Finnair Plus-medlem på nytt genom att fylla i en medlemsansökan.

PERSONUPPGIFTER SOM FINNS I REGISTRET

Allmänna kunduppgifter

Startdatum för medlemskap, titel, efternamn, förnamn, besöksadress, postnummer, postort, landskod, kön, födelsedatum, antal familjemedlemmar, barnens födelsedatum, hemtelefonnummer, hemfaxnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.

Fritidsintressen som angetts av medlemmen

Museum/konstutställningar, opera/konserter/balett, teater/musikaler, popmusik, jazz, golf, tennis, segling/vattensporter, ridning/hästkapplöpning, utförsåkning/ snowboardåkning/telemark, längdåkning, jakt/fiske, hälsa och välmående, ishockey, fotboll, basket, bilar och motorsport, mat och vin.

Profiluppgifter

Passnummer, passets utfärdandedatum, passets giltighet, nationalitet, särskilda önskemål om mat, önskemål om sittplats (gång eller fönster). Information gällande särskilda önskemål om mat kan vara känslig; medlemmar som ger den typen av information måste uttryckligen ha gett sitt medgivande för behandling av sådan information.

Information om arbetsplats och sysselsättning

Yrke eller sysselsättning, namn på arbetsgivare, adress, postnummer, postort, landskod, telefonnummer, faxnummer.

Medlemskortinformation

Medlemsnummer, utfärdandedatum för senaste medlemskort, utgångsdatum, medlemskapsnivå.

Information om medlemskapsnivå

Nivåhistorik, totala nivåpoäng, antal flygningar, detaljer om nivådatum.

Information om poängstatus

Total poängstatus, totalt antal använda poäng, totalt antal tillgängliga poäng, totalt antal ogiltiga poäng, totalt antal nivåpoäng under hela medlemskapet.

Evenemangsspecifik information

Evenemangsdatum, evenemangsinformation (produktnamn, samlade poäng eller använda poäng), förkortning av tjänsteleverantörens namn, dokumentnummer (biljettnummer eller annat dokumentnummer). Vid flygningar registreras följande information: flightnummer (marknadsförande och trafikerande), avreseplats och destination, reseklass, flygbolagskod.

Marknadsföringsinformation

Datum för marknadsföringsutskick, datum för poängsaldoutskick, information om kampanjer kunden erbjudits, kopior av marknadsföringsutskick till kunden.

Information om användning av Finnairs webbplats

Information om användning av Finnairs nätverkstjänster (samlas in med hjälp av cookies).

Information om rätt att neka

Ett meddelande om nekande (se “Utövande av rättigheter”) som en medlem skickar till kontrollern för informationsfilen förs in i informationsfilen. Ett meddelande om medgivande som skickas av en medlem för att ange att de vill ha marknadsföringsmaterial via e-post och/eller SMS registreras i informationsfilen.

VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Finnair får kund- och arbetsplatsinformation från en medlem när han eller hon skickar in ansökan om medlemskap eller vid uppdatering av redan befintliga medlemsuppgifter. Finnair får information om användning av Finnair Plus-medlemskapskort från Finnairs inchecknings- och redovisningssystem samt från partners som för in information i filerna. Information om Finnair Plus-poäng, nivåer och spårningsperioder extraheras från Finnairs datasystem med hjälp av Finnairs dataprogramvara. Information om användning av Finnairs webbplats extraheras med hjälp av programvara för systemunderhåll.

DELNING AV INFORMATION

Personlig information som används för bokning av flygbiljetter (namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, önskemål om sittplats och användning av Finnair Plus-medlemskort) skickas i elektronisk form till bokningssystemet Amadeus i Tyskland. Personlig information läses automatiskt från systemet när en medlem bokar biljett med Finnair och anger sitt medlemsnummer till den part som är ansvarig för utskrift av biljetten, vilket kan vara ett kontor eller en agent i landet eller utomlands. Av den här anledningen överförs personlig information till platser utanför EU och EES.

Personlig information som används för bokning av flygbiljetter (namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, Finnair Plus-medlemsnummer, Finnair Plus-nivå, önskemål om sittplats och användning av Finnair Plus-medlemskort) skickas även i elektronisk form till flygbolag i oneworld-alliansen. Informationen används när kunder bokar flygbiljetter med oneworld-flygbolag; vilket är anledningen till att den överförs till platser utanför EU och EES. Information om oneworld-flygbolag finns på Finnairs webbplats.

Med kundens medgivande kan personlig information från Finnair Plus-kunddatabasen även delas med Finnair Plus-partners i marknadsföringssyfte. Information om våra Finnair Plus-partners finns på Finnairs webbplats (www.finnair.fi). Våra partners för inte vidare någon information till tredje part.

Personlig information som ska användas i direkt marknadsföring utanför EU överförs endast till partners som tillhör Safe Harbor och som följer Safe Harbor-principerna för sekretess.

Europeiska kommissionen har fastställt att Safe Harbor uppfyller de minimikrav för dataskydd som finns beskrivna i EU-direktivet om skydd av personlig information. Det sammanfaller även med Finnairs personuppgiftsskydd.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

En medlem har rätt att veta vilken information som lagras om dem i Finnair Plus-databasen, eller att veta att ingen information om dem finns i databasen. Informationen kan kontrolleras kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om kontroll måste skickas in skriftligen till den informationsfilkontroller som anges i slutet av den här beskrivningen, och den måste vara underskriven av personen som begär kontroll. Informationen som ges som svar på en begäran om kontroll skickas skriftligen med post till den adress som angetts av medlemmen i fråga.

En medlem i Finnair Plus-programmet har även rätt till rättelse av eventuella felaktigheter i informationen om medlemmen i fråga. En begäran om rättelse av felaktigheter måste skickas skriftligen eller förmedlas via telefon till Finnair Plus-servicecentret (postadress: Finnair Plus, SXD/8, FI-01053 Finnair, Finland; tel: +358 9 818 888).

Om en medlem i Finnair Plus-programmet inte ger sitt medgivande till Finnairs utskick av (i) marknadsföringsmaterial och/eller Finnairs partners utskick av (ii) marknadsföringsmaterial till medlemmen i fråga kan Finnair besluta att avsluta alla utskick av skriftligt Finnair Plus-material till medlemmen. En medlem i Finnair Plus-programmet har rätt att neka sitt medgivande till delning av personlig information till Finnair Plus-partners i marknadsföringssyfte.

En medlem som väljer att utöva ovan nämnda rättigheter till nekande måste skriftligen eller via telefon meddela Finnair Plus-servicecentret om sitt beslut.

SKYDD AV INFORMATIONSFIL

Endast anställda med tillstånd från Finnair och företag som agerar som ombud för Finnair har behörighet för att använda Finnair Plus-systemet. Systemet omfattar olika användaråtkomstnivåer som ger användaren behörighet att underhålla eller söka i databasen utifrån behov. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord som efterfrågas vid inloggning till systemet. Systemet skyddas även med nätverksskydd så att åtkomst endast beviljas behöriga partners.

KONTROLLER MED ANSVAR FÖR HANTERING AV INFORMATIONSFIL OCH KONTAKTUPPGIFTER

Annika Nordbo
Finnair Oyj
SRO/603,
01053 FINNAIR