Tillbaka till innehåll

Hantera dina Finnair Plus-poäng

Du kan enkelt överföra poäng till någon annan, växla in bonuspoäng mot nivåpoäng eller köpa bonuspoäng på internet via ditt eget medlemskonto.

Överför bonuspoäng mellan familjemedlemmar

Du kan överföra Finnair Plus-bonuspoäng till andra som bor i ditt hushåll. Överförda poäng räknas inte in i Finnair Plus-nivåpoängsaldot, men kan användas till att köpa värdefulla förmåner av alla slag.

En serviceavgift på 20 € tas ut för varje överföring.

Överför poäng

Växla in bonuspoäng mot nivåpoäng

Om du behöver lite extra nivåpoäng för att stanna kvar på din nuvarande Finnair Plus-medlemsnivå eller för att flytta upp till nästa kan du växla in dina bonuspoäng mot nivåpoäng. 15 000 bonuspoäng motsvarar 5 000 nivåpoäng. De utväxlade nivåpoängen är giltiga till slutet av den aktuella uppföljningsperioden.

Du kan växla in poäng på internet i enheter om 5 000 nivåpoäng. Observera att du inte kan erhålla mer än hälften av de nivåpoäng du behöver för att behålla eller höja ditt nivåmedlemskap. En serviceavgift på 20 € tas ut för varje inväxling.

Växla in nivåpoäng

Köp bonuspoäng åt dig själv

Att köpa poäng är det snabbaste och enklaste sättet att öka på ditt kontosaldo precis när du behöver det. De köpta poängen räknas inte in i ditt Finnair Plus-nivåpoängsaldo, men kan användas till att köpa värdefulla förmåner av alla slag.

Köp poäng

Köp poäng som present

Du kan köpa poäng att ge bort i present åt alla som har ett Finnair Plus-konto. De köpta poängen räknas inte in i Finnair Plus-nivåpoängsaldot, men kan användas till att köpa värdefulla förmåner av alla slag.

Köp poäng att ge bort i present

Hämta poäng du fått i present

Har du fått poäng i present av någon? Använd länken nedan för att hämta dem till ditt konto så att du kan få glädje av presenten.

Hämta poäng du fått i present