4. Palkintojen lunastaminen ja käyttäminen
4.1 Yleistä
Kaikki Finnair Plus -palkinnot tilataan Finnair Plus -palvelukeskuksesta tai Finnair Plus -palvelukeskuksen tarjoamien kanavien kautta. Palkinnon voi lunastaa joko kokonaan Finnair Plus -pisteillä tai pisteiden ja rahan yhdistelmällä. Tiedon tiettyyn palkintoon tarvittavasta pistemäärästä saa Internet-sivuiltamme tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Tiettyjä palkintoja voi lunastaa ainoastaan Internetistä. Huom. Kaikki Finnair Junior Plus -tililtä lunastettavat palkinnot on lunastettava palvelukeskuksesta. Palkintoa varattaessa tililtä vähennetään sitä vastaava määrä pisteitä. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi eikä kahta päällekkäistä palkintoa voi ottaa. Kadonneita, varastettuja tai käyttämättömiä lippuja tai arvokuponkeja ei hyvitetä eikä lunasteta takaisin.
4.2
Palkinnon voi antaa lähiomaiselle tai samaan talouteen kuuluvalle henkilölle. Hänen nimensä tulee ilmoittaa palkintoa varattaessa. Jos jonkun toisen halutaan asioivan tilillä, Finnair Plus -palvelukeskukseen toimitetaan valtakirja.
4.3
Finnairilla ja Finnair Plus -yhteistyökumppaneilla on oikeus määrittää haluamallaan tavalla, millaisia palkintoja jäsenille kulloinkin myönnetään. Finnairilla ja yhteistyökumppaneilla on täten oikeus rajata palkintojen määrää tai olla myöntämättä palkintoja tiettyinä ajankohtina.
4.4
Palkintovaraukset tulee tehdä viimeistään 7 vuorokautta ja enintään 360 vuorokautta ennen suunniteltua käyttöpäivää. Jos lippu tai arvokuponki toimitetaan jäsenelle postitse, vähimmäistoimitusaika kotimaahan on 7 ja ulkomaille 10–30 vuorokautta. Finnairilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sellaisia tilauksia, jotka on tehty myöhemmin kuin seitsemän (7) vuorokautta ennen käyttöpäivää. Tarkemmat varaus- ja lunastussäännöt saa Finnair Plus -palvelukeskuksesta.
4.5
Lentokenttäverot, matkustajamaksut, palvelumaksut ja muut Finnairin tai viranomaisten määrittelemät maksut jäsenen tulee suorittaa itse. Jäsen vastaa kaikista palkinnon johdosta maksettavaksi tulevista veroista ja veroluonteisista maksuista (mukaan lukien arvonlisävero) kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Finnair ei vastaa jäsenelle mahdollisesti aiheutuvista veroista tai muista kustannuksista. Viisumin ym. virallisten dokumenttien hankkimisesta jäsen vastaa itse.
4.6
Palkintomatkojen ja muiden Finnair Plus -tarjousten arvoa ei voi määritellä vertaamalla niitä normaalihintaisiin lentomatkoihin, hotelliyöpymisiin jne. Lentolipun hinta vaihtelee sen mukaan milloin ja mistä se ostetaan ja minkä tyyppinen lippu on kyseessä. Sama koskee myös muita palkintoja. Palkintomatkojen arvoa rajoittaa myös niiden vähäisempi saatavuus ja muut varaamiseen liittyvät rajoitukset normaalihintaisiin lippuihin verrattuna. Lipun lunastusehdot ilmoitetaan erikseen.
4.7 Palkintojen peruutukset
Kun kyseessä on yhteistyökumppanimme palkinto, noudatamme kyseisten yhtiöiden peruutusehtoja tai valmismatkapalkintojen kohdalla yleisiä valmismatkaehtoja. Näissä ehdoissa on määritelty, mitä maksuja palkinnon peruuttavan jäsenen tulee suorittaa peruuttamisen johdosta sekä se maksetaanko tiettyjä, jäsenen maksamia suorituksia (esimerkiksi verot ja matkustajamaksut) jäsenelle takaisin peruuttamisen yhteydessä. Jos jäsen peruuttaa palkinnon ennen sen käyttämistä, Finnair palauttaa käyttämättömästä palkinnosta veloitetut pisteet jäsenen pistetilille lippua tai muuta vastaavaa dokumenttia vastaan. Mikäli kyseessä on arvokuponki (esimerkiksi hotellivoucher), joka on voimassa tietyn määräajan, ei Finnair Plus palauta pisteitä, vaikka arvokuponki olisi jäänyt käyttämättä. Lentopalkintojen peruuttamisen osalta sovelletaan kohtaa 4.11 ja kyseessä olevan lentoyhtiön soveltamia, peruuttamista koskevia ehtoja.
4.8 Lentopalkinnot
Lentopalkintoja voi lunastaa Finnairin tai Finnair Plus -yhteistyökumppaneiden reittilennoille. Paikkoja palkintolentojen edellyttämään varausluokkaan on rajoitetusti. Erikseen määriteltyinä aikoina ja erikseen määritellyillä reiteillä ei palkintomatkoja ole mahdollista varata. Finnairilla ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus rajoittaa myönnettäviä lentopalkintoja haluamallaan tavalla. Tiedot rajoituksista ovat saatavissa Internetistä ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Jäsenellä ei täten ole oikeutta saada pisteillään paikkaa tietylle reittilennolle. Mikäli lento lennetään yhteistyössä jonkin toisen lentoyhtiön kanssa, palkintoja myönnetään vain Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvien lentoyhtiöiden paikkakiintiöistä. Liput palkintolennoille voi lunastaa ainoastaan erikseen määritellyistä Finnairin toimistoista.
4.9
Palkintolennoilla tulee kaikilla lento-osuuksilla olla vahvistettu paikka. Reittilennoille lunastettuja palkintoja ei voi yhdistää mihinkään muuhun hintatyyppiin tai alennukseen eikä käyttää osasuorituksena mihinkään muuhun maksuun, kuitenkin kohdan 4.12 mukaisin poikkeuksin.
4.10
Kaikki palkintolennot ovat meno-paluumatkoja ja lähtö- ja paluupaikan on oltava sama (poikkeuksena yhdensuuntaiset palkintolennot). Paluu eri lentokohteesta on mahdollinen (lentoyhtiökohtaisia poikkeuksia), kuitenkin siten, että palkinnon pisteveloitus on aina korkeamman sektorin mukainen. Palkintomatkoilla ei saa pysähtyä mahdollisille välilaskupaikoille, vaan reitti on lennettävä loppuun seuraavalla mahdollisella lennolla (poikkeuksena oneworld™-lentoyhtiöiden myöntämä oneworld-palkintotaulukon mukainen palkinto). Maanosien välisillä palkintolennoilla sallitaan kuitenkin yksi pysähtyminen joko meno- tai paluumatkalla. Palkintolipun meno- ja paluulennot eivät voi olla saman päivän aikana. Palkintolippu reittilennolle on voimassa 12 kuukautta varauspäivästä ja paluulento on lennettävä tämän ajan sisällä.
4.11
Pisteet käyttämättömistä lentopalkinnoista (Finnairin ja Finnair Plus- yhteistyökumppaneiden lennot) palautetaan jäsenen tilille silloin, kun matka on peruutettu ennen lipun lunastusta ja kun Finnair Plus -palvelukeskukseen on ilmoitettu matkan peruuntumisesta viimeistään matkaa edeltävänä arkipäivänä. Jos matka peruutetaan lipun lunastuksen jälkeen, mutta ennen matkan alkua, pisteet palautetaan jäsenen tilille käyttämätöntä lippua vastaan. Peruutuskuluina peritään 50 € tai vastaava määrä muussa valuutassa / lippu. Jäljelle jäävä verojen ja matkustajamaksujen osuus palautetaan. Jos matkaa muutetaan lipunkirjoituksen jälkeen ennen matkan alkua, peritään jäseneltä kuluina 50 € tai vastaava määrä muussa valuutassa sekä mahdolliset, muutoksesta aiheutuvat verot ja matkustajamaksut. Classic-lentopalkinnon paluulentoa voi muuttaa lähdön jälkeen hintaan 50 €/matkustaja. Muutos on tehtävä viimeistään päivää ennen alkuperäistä paluuta eikä uudelleenreititys ole sallittu. Paluulennon muutosmahdollisuus koskee vain Finnairin palkintolentoa. Jos matka jätetään peruuttamatta (no-show), pisteitä ei palauteta. Palkintolippu käy ainoastaan sille lentoyhtiölle, jolle se on kirjoitettu.
4.12 Matkustusluokan korotuspalkinto (upgrade) Finnairin lennoille
Korotukset ylempään matkustusluokkaan voi tehdä ainoastaan Finnairin liikennöimille reittilennoille (Finnairin lentokone ja lipussa AY-tunnus). Jäsenellä tulee olla vahvistettu economyluokan varaus ja lunastettu lentolippu, johon Finnair Plus-palvelukeskus voi liittää palkinnon. Matkustusluokkaa korottavan palkinnon voi liittää vain julkaistujen hintojen mukaisesti kirjoitettuihin lippuihin. Alkuperäistä, maksettua economyluokan lippua koskevat säännöt ovat voimassa matkustusluokan korotuksesta huolimatta. Jos lento joudutaan reitittämään uudelleen, matkustus tapahtuu economyluokassa ja alkuperäisen maksetun economyluokan lipun säännöt ovat voimassa. Paikkoja on rajoitetusti, mutta Finnair pyrkii vahvistamaan lennot toivotulla tavalla, ellei lennon varaustilanne sitä estä. Matkustusluokkaa korottavaa palkintoa voi käyttää vain yhden luokan korotukseen kerrallaan. Erikseen määritellyillä Finnairin lennoilla ja reiteillä ei ole mahdollista käyttää upgrade-palkintoa. Finnairilla on oikeus määrittää upgrade-palkintoja koskevat rajoitukset ja rajoituksiin tehtävät muutokset haluamallaan tavalla. Tiedot rajoituksista ovat saatavissa Internet-sivuiltamme ja Finnair Plus -palvelukeskuksesta.
4.13 Muut palkinnot
Palkintoon oikeuttava arvokuponki (voucher) tulee tilata Internetistä Plus Partners –palvelun kautta (www.finnair.com/pluspartners). Palkinnon voimassaoloaika ym. rajoitukset näkyvät jäsenille sähköpostitse lähetettävästä dokumentista. Priority Club Rewards -palkintoon oikeuttava arvokuponki on tilattava 4 viikkoa ennen aiottua käyttöä.
4.14
Varaukset jäsen tekee itse suoraan valitsemansa yhteistyökumppanin varauskeskuksesta. Varausta tehtäessä on ehdottomasti mainittava, että kyseessä on Finnair Plus -palkinto. Alkuperäisen palkintokupongin on ehdottomasti oltava mukana palkintoa käytettäessä.
4.15 Autonvuokrauspalkinnot
Palkintoja on saatavilla kunkin autovuokraamon määrittelemin ehdoin. Polttoaineen, maakohtaiset lisämaksut ja muut kulut maksaa aina vuokraaja itse. Auto tulee palauttaa aina samaan paikkaan mistä se on vuokrattu. Normaalit autonvuokrausvaatimukset, kuten ikä, ajokortti ja luottokelpoisuus (kansainvälinen luottokortti) on täytettävä myös palkintovuokrausten kohdalla.
4.16
Palkintokuponkiin kirjataan auton varsinaisen kuljettajan nimi, joka tulee myös ilmoittaa vuokrasopimukseen. Kuponkiin tehtyjä merkintöjä ei saa itse muuttaa, vaan kaikki mahdolliset muutokset on tehtävä kyseisessä autovuokraamossa.
4.17 Yöpymispalkinnot hotelleissa
Finnair Plus -ohjelmaan kuuluvilla hotelleilla on oikeus rajoittaa palkintoyöpymisten määrää alueittain tai hotellikohtaisesti, veloittaa useampi palkintokuponki / yö / huone, sekä asettaa muita ehtoja tai rajoituksia palkinnon käyttämiselle. Priority Club Rewards määrittelee omat palkintopisteensä.
5. Finnair Plus -ohjelman lopettaminen, muuttaminen ja jäsenyyden päättyminen
5.1
Finnair voi milloin tahansa lopettaa Finnair Plus -ohjelman tai korvata sen toisella ohjelmalla ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen ohjelman lopettamista. Pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituksen päivämäärästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät. Finnair ei ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.
5.2
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys ilman hänestä johtuvaa syytä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kyseiselle jäsenelle kuusi (6) kuukautta ennen jäsenyyden päättymistä. Kyseisen jäsenen pisteet säilyvät voimassa kuusi (6) kuukautta ilmoituspäivästä lukien, jonka jälkeen kaikki pisteet mitätöityvät, eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan mahdollisesti käyttämättä jääneitä pisteitä tai palkintoja millään tavoin.
5.3
Finnairilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa tietyn jäsenen jäsenyys hänestä johtuvan syyn vuoksi. Finnairilla on lisäksi tässä tapauksessa oikeus mitätöidä kyseisen jäsenen pisteet ilman ennakkoilmoitusta. Finnair ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta, lakkauttamisen syystä ja pisteiden mitätöimisestä. Edellä mainittu jäsenestä johtuva syy on mm. minkä tahansa tässä esitetyn säännön rikkominen, dokumenttien, kuten lentolippujen tai palkintoihin oikeuttavien arvokuponkien väärentäminen, muuttaminen, myyminen tai luvaton luovuttaminen toiselle henkilölle.
5.4
Jäsenellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä milloin tahansa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Finnair Plus -palvelukeskukseen. Finnair mitätöi jäsenen pisteet vastaanotettuaan ilmoituksen. Kuolemantapauksessa jäsenyys päättyy.
5.5
Finnairilla on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Finnair Plus -ohjelmaan, Finnair Plus -sääntöihin ja jäsenille myönnettäviin palkintoihin (mukaan lukien muutokset yhteistyökumppaneihin, pisteiden kertymiseen tai kertyneisiin pisteisiin, palkintoihin tarvittaviin pistemääriin, palkintolentojen myöntämiseen ja niitä koskeviin rajoituksiin, palkintojen lunastamismenettelyyn ja pisteiden voimassaoloon). Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Finnair toisin ilmoita. Finnair ilmoittaa muutoksista jäsenille Finnair Plus -sivuilla Internetissä. Muutoksista pyritään lisäksi ilmoittamaan jäsenlehdessä tai vastaavassa julkaisussa, mikäli ilmoittaminen on vielä ajankohtaista lehden julkaisuajankohtana. Finnair tekee parhaansa, jotta asiakkaan tiedot Finnair Plus -palveluista pysyvät ajan tasalla. Viimeisimmät voimassa olevat tiedot jäsen voi tarkistaa Internetistä tai Finnair Plus -palvelukeskuksesta. Jäsenet hyväksyvät tehdyt muutokset jatkamalla Finnair Plus -kortin käyttöä. Mikäli jäsen ei hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus lakkauttaa jäsenyytensä kohdan 5.4 mukaisesti. Finnair ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien pisteiden menetykset, etujen menetykset ja etujen heikkeneminen), eikä Finnair ole velvollinen kompensoimaan näitä menetyksiä millään tavoin.
5.6
Finnairilla on oikeus lakkauttaa asiakkaan Finnair Plus -jäsenyys poistamalla hänen tietonsa ja jäsennumeronsa Finnair Plus -asiakasrekisteristä, mikäli hänen jäsentilillään ei ole ollut tapahtumia viimeiseen kolmeen (3) vuoteen eikä näin ollen myöskään voimassa olevia Finnair Plus-pisteitä.
Asiakkaalla on mahdollisuus liittyä uudelleen Finnair Plus -ohjelmaan täyttämällä Finnair Plus-jäsenhakemus.
6. Muut ehdot
6.1
Finnair ei vastaa mistään Finnair Plus -ohjelman jäsenyyteen liittyvästä ja jäsenelle aiheutuneesta vahingosta, ellei Finnair ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.
6.2
Kaikki ohjelman toiminnasta johtuvat epäselvyydet pyritään ratkaisemaan Finnairin ja jäsenen välillä hyvässä hengessä. Finnair Plus -ohjelman osalta sovelletaan Suomen lakia, ja mahdollisissa riitatapauksissa kiista ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa alioikeudessa.
6.3
Finnair Plus -ohjelman palveluun kuuluu lukuisia Finnairin yhteistyökumppaneita. Finnair Plus -asiakaspostin mukana jäsenelle voidaan Finnair Plus -ohjelmaa koskevan informaation lisäksi toimittaa yhteistyökumppaneiden ja Finnairin markkinointimateriaalia. Finnair voi luovuttaa jäsenten henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoitusta varten. Finnair Plus -yhteistyökumppanit voivat täten myös käyttää Finnair Plus -asiakasrekisterin tietoja omaan suoramarkkinointiinsa. Yhteistyökumppanit eivät luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Jäsenellä on oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen Finnairin yhteistyökumppaneille ilmoittamalla siitä kirjallisesti Finnair Plus -palvelukeskukseen.
6.4
Finnair ei vastaa näissä säännöissä mahdollisesti olevista painovirheistä. Oikeus muutoksiin pidätetään.
 
 
 

Liity Finnair Plus -jäseneksi

Varaa lentopalkinto verkossa ja säästä jopa 2000 Finnair Plus -pistettä

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoa saat tutustumalla yksityisyydensuojaamme, sekä sivuston käyttöehtoihin.