Tilbake til innholdet

BESKRIVELSE AV KUNDEDATABASE

REGISTRATOR
Finnair Plc (heretter kalt Finnair)
Selskaps-ID (Y-tunnus): 0108023-3
Adresse: Tietotie 9
01053 FINNAIR, Finland

Finnair-gruppen er opptatt av å beskytte personvernet til brukere av dens tjenester i henhold til personvernloven (523/1999) og andre aktuelle lover.

Databasene som vedlikeholdes internt av Finnair-gruppen, omfatter Finnairs globale register over nyhetsbrevabonnenter via e-post, Finnair Plus-kundedatabasen, Aurinkomatkat-kundedatabasen og Finnairs bestillingsdatabase. De personlige opplysningene som er lagret i datafilene, kan behandles i enheter og andre finske selskaper i Finnair-gruppen i samsvar med personvernloven.

Vi kan ikke levere våre tjenester til kunder uten personlig informasjon og brukerdata. Dataene er nødvendige for å behandle bestillinger og gi relatert informasjon til kunder, og for å implementere funksjoner og personlige forslag til digitale tjenester.

Ved å bruke våre tjenester godtar brukeren vilkårene i disse retningslinjene for personvern. Hvis brukeren ikke godtar disse vilkårene, kan brukeren ikke bruke våre tjenester.

Beskrivelser av alle kundedatabaser vedlikeholdt av Finnair-gruppen dekker de følgende emnene

Se alle Finnairs kundedatabasebeskrivelser

FINNAIR PLC, ABONNENTREGISTER FOR GLOBALT E-POSTNYHETSBREV

FORMÅLET MED REGISTERET

Registeret brukes til å kommunisere om Finnairs og våre partneres tilbud og produktinformasjon. Kommunikasjonen foregår i form av et e-postnyhetsbrev. Nyhetsbrevet sendes ut 1–3 ganger per måned, og det forplikter ikke abonnenten til å foreta seg noe.

Den registrerte informasjonen brukes til å opprette abonnentprofiler. Profiler hjelper Finnair med å målrette markedsføringsbudskap. Finnairs e-postmarkedsføringsbudskap/-tilbud varierer etter markedsområdet.

Finnair har rett til å si opp et abonnement på nyhetsbrev ved å slette abonnentens e-postadresse og profilinformasjon hvis e-postadressen ikke lenger er gyldig, eller hvis e-postboksen ikke har vært åpnet de siste seks (6) månedene. Abonnenten kan fornye abonnementet på Finnair-nyhetsbrevet ved å registrere seg som abonnent på Finnairs nettsted.

DATA SOM REGISTERET INNEHOLDER

Abonnentinformasjon

Ved abonnering på Finnairs nyhetsbrev blir abonnentens e-postadresse og fornavn lagret i registeret. I tillegg registreres landet abonnenten ønsker å motta tilbud fra, og språket på nyhetsbrevet.

Ekstra informasjon som kan bli innhentet, for eksempel etternavn, adresse, postnummer, poststed, landkode, telefonnummer og fødselsdato, vil bare bli lagret så lenge en eventuell Internett-konkurranse pågår, slik at vi kan trekke og underrette vinneren.

Hvis abonnenten senere velger å oppgi mer informasjon om seg selv, kan det brukerspesifikke innholdet i registeret variere i henhold til det brukeren foretar seg.

Rett til å nekte

Hvis en konkurransedeltager velger ikke å aktivere abonnementet på nyhetsbrevet selv, skal den oppgitte informasjonen bare lagres midlertidig.

Abonnementet på nyhetsbrevet kan sies opp når som helst. Oppsigelsen kan foretas på www.finnair.com eller via koblingen på slutten av hvert nyhetsbrev.

VANLIGE INFORMASJONSKILDER

Informasjon fra abonnenten innhentes bare i den grad han eller hun velger alternativer eller nyhetsbrev via tjenesten eller på andre måter deltar i aktiviteter som krever informasjon, og som har blitt gjennomført via nyhetsbrevet.

UTLEVERING AV DATA

Det kan bli overført informasjon til parter som tilhører den samme gruppen av selskaper som eieren av registeret, i den grad loven tillater det. Servere og annet teknisk utstyr som brukes til databehandling, kan være eid og kontrollert av den tredjeparts tjenesteleverandøren som leverer tjenester til eieren av registeret. Eieren av registeret samt dens autoriserte leverandører kan anskaffe tjenester som er nødvendige for bruk av slikt utstyr, fra en utenforstående tjenesteleverandør.

Data kan overføres utenfor EU og EØS-området hvis det er nødvendig for den tekniske gjennomføringen av den tjenesten som brukeren etterspør, eller hvis det ellers er nødvendig i henhold til § 23, avsnitt 2–5 i personvernloven (Personal Data Act). Partnere utenfor EU må overholde EUs retningslinjer for databeskyttelse.

UTØVELSE AV RETTIGHETER

Abonnenten har rett til å vite hvilken informasjon om ham eller henne som er lagret i Finnairs register over nyhetsbrevabonnenter via e-post.

Informasjonen kan kontrolleres gratis én gang per kalenderår. Forespørselen om kontroll av informasjon må sendes skriftlig til selskapet som vedlikeholder registeret. Forespørselen må inneholde e-postadressen som abonnenten oppga ved registreringen. Forespørselen må undertegnes for hånd av avsenderen. Data som skal overføres som et resultat av en kontrollforespørsel, vil bli sendt via e-post til den e-postadressen som er oppgitt i forespørselen.

Hvis det finnes en feil i informasjonen som angår abonnenten, har han eller hun rett til å få feilen rettet. Forespørselen om å rette feilen skal sendes til denne adressen: Finnair SRD/92, 01053 Finnair, Finland.

BESKYTTELSE AV DATAFILEN

Manuelt behandlede data

Manuelt behandlede dokumenter som inneholder personlige opplysninger, ødelegges på en tilfredsstillende måte etter behandling.

Data som registreres gjennom automatisk databehandling

Følgende prinsipper følges for å beskytte det elektroniske registeret: (i) Bruken av registeret overvåkes, (ii) dataene i registeret er bare tilgjengelige for personer som er utpekt til det på forhånd i forbindelse med arbeidsoppgavene sine, (iii) dataene lagres i elektroniske databaser som beskyttes med tekniske metoder i sanntid, (iv) serverne befinner seg i låste rom som bare er tilgjengelige for personer med adgangstillatelse, og (v) det eksisterer en skriftlig avtale mellom Finnair og alle utenforstående tjenesteleverandører der hemmeligholdelse av dataene og oppfyllelse av disse vilkårene er en forutsetning.

KONTAKTINFORMASJON FOR REGISTERET

Finnair Plc
SRO/603
01053 FINNAIR