Tilbake til innholdet

Medisinske tilstander

De fleste med eksisterende medisinske tilstander kan fly uten problemer. Noen ganger må vi imidlertid ta visse forholdsregler, og i visse tilfeller kan vi be om medisinsk klarering.

MEDA-SKJEMAER

Hvis du har en av sykdommene eller lidelsene som er nevnt nedenfor, må du gi oss beskjed når du bestiller billetter eller minst 72 timer før avreise, slik at vi kan ta de nødvendige forholdsreglene. Fyll ut et skjema for medisinsk informasjon for luftreiser (MEDIF), og sørg for at det kommer frem til oss minst 72 timer før avreise. Du kan skanne skjemaet med underskriften din og sende det som vedlegg til medadesk@finnair.com.

 • nylig hjerteinfarkt
 • nylige sirkulasjonsproblemer i hjernen
 • nylige skader
 • nylige operasjoner
 • symptomatisk koronarsykdom
 • KOLS
 • behov for oksygenterapi
 • psykoser
 • en smittsom sykdom (tuberkulose, difteri)
 • anemi (Hb lavere enn 75 g/l)
 • vannkopper i blemmefasen

MEDISINER

Hvis du har medisiner du må ta i løpet av flyvningen eller på flyplasser, må du huske å pakke dem i håndbagasjen. Pakk medisiner i en egen pose, helst i den originale innpakningen. Ta også med resepten og eventuell legeattest, spesielt hvis lidelsen medfører behov for injeksjoner. Hvis medisinene dine må oppbevares kjølig, bør du snakke med apotekeren om ulike alternativer. Vi kan dessverre ikke oppbevare medisiner i flyets kjøleskap.

MEDISINSK UTSTYR

Normalt sett er pusteapparater som personlige oksygenkonsentratorer (POC) og apné-pusteapparater (CPAP) tillatt om bord, men det kreves alltid spesialtillatelse fra flyselskapet.

De fleste CPAP-apparater fungerer bare når det finnes en vekselretter for medisinsk utstyr om bord. Det er ikke alle flytyper som har en slik vekselretter, men vi vil sjekke tilgjengeligheten ca. 72 timer før avgang. Passasjerer kan be om en vekselretter på langdistanseflyvninger uten å måtte betale noe ekstra.

Vi kan ikke garantere for strømforsyningen om bord, så du må være i stand til å komme deg gjennom hele flyvningen uten pusteapparatet, hvis det blir nødvendig. Hvis du har et batteridrevet apparat, må du ha med nok reservebatterier til å dekke minst 150 % av den planlagte flyvningen (inkludert transitt). Hvis apparatet har en radiobølgesender/-mottaker (f.eks. Bluetooth), må det være avslått under flyvningen.

Hvis du er nødt til å bruke medisinske apparater i løpet av flyvningen, må du informere oss om dette god tid i forveien ved å sende en e-post til medadesk@finnair.com.

Vær oppmerksom på at kabinpersonalet ikke kan gi spesiell assistanse til én bestemt passasjer, siden de har ansvaret for sikkerheten til alle om bord. Kabinpersonalet er ikke autorisert til å sette sprøyter eller gi medisiner.

Hvis du vil ha mer informasjon om medisiner og medisinsk utstyr om bord, kan du kontakte vår kundeservice.